Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών ασφαλείας Cloud που έχουν διαμορφωθεί για την επιχείρηση.

Για να παρακολουθείτε τις Υπηρεσίες ασφαλείας Cloud:

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) > Τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service Sites).

Η καρτέλα Τοποθεσίες υπηρεσίας ασφαλείας Cloud (Cloud Security Service Sites) εμφανίζει τις ήδη διαμορφωμένες υπηρεσίες ασφαλείας Cloud. Για να διαμορφώσετε μια υπηρεσία ασφαλείας Cloud, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες ασφαλείας Cloud.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα, Τύπος, Διεύθυνση IP, Κατάσταση της Υπηρεσίας ασφαλείας Cloud, Κατάσταση του Edge με χρήση της Υπηρεσίας ασφαλείας Cloud, Ημερομηνία και ώρα αλλαγής κατάστασης και το πλήθος των συμβάντων.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε την αναφορά κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα κάθε στήλης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο φίλτρου που εμφανίζεται δίπλα στην κεφαλίδα για να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά συγκεκριμένο Όνομα, Τύπο, Διεύθυνση IP ή Κατάσταση.

Κάντε κλικ σε μια Υπηρεσία ασφαλείας Cloud για να προβάλετε τα σχετικά συμβάντα μαζί με τη διεύθυνση IP και την κατάσταση, στο κάτω πλαίσιο.