Οι Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας (Device Authentication Settings), σας επιτρέπουν να επιλέξετε ένα διακομιστή Radius που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη.

Για να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας για ένα Προφίλ:
 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator, και στη συνέχεια, μεταβείτε στο Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
 2. Είτε κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα στο προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, είτε κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Προφίλ και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας (Authentication Settings), από την αναπτυσσόμενη λίστα του Εξυπηρετητή RADIUS, επιλέξτε τον διακομιστή Radius που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έλεγχο ταυτότητας.
  Σημείωση: Διαμορφώστε τον διακομιστή Radius στην περιοχή Υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας (Authentication Services) στη σελίδα Υπηρεσίες δικτύου (Network Services). Εναλλακτικά, μπορείτε να διαμορφώσετε μια νέα υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας επιλέγοντας την Νέα υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας... (New Authentication Service...) από την αναπτυσσόμενη λίστα του Διακομιστή RADIUS (RADIUS Server). Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας, ανατρέξτε στο Διαμόρφωση υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας.

Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας που έχουν διαμορφωθεί για το Προφίλ.

 1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure>Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα στο Edge για το οποίο θέλετε να παρακάμψετε τις Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας (Authentication Settings), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την περιοχή.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Διακομιστής RADIUS (RADIUS Server), επιλέξτε τον διακομιστή Radius που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έλεγχο ταυτότητας.
 5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface), επιλέξτε μια διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί για το τμήμα. Αυτή η διασύνδεση είναι διεύθυνση IP προέλευσης για την υπηρεσία Ελέγχου ταυτότητας.
  Σημείωση:
  • Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Αυτόματα (Auto), η οποία επιτρέπει στο Edge να επιλέγει αυτόματα τις διαθέσιμες διασυνδέσεις στο καθολικό τμήμα, με συγκεκριμένη σειρά.
  • Όταν το Edge μεταδίδει την κυκλοφορία, η κεφαλίδα του πακέτου περιέχει τη διεύθυνση IP της επιλεγμένης διασύνδεσης προέλευσης, ενώ τα πακέτα μπορούν να σταλούν μέσω οποιασδήποτε διασύνδεσης στη δρομολόγηση προορισμού.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).