Σε δρομολογημένες διασυνδέσεις, οι πελάτες μπορούν να ελέγχουν τις διευθύνσεις MAC σε σχέση με έναν διακομιστή RADIUS, για να παρακάμψουν το 802.1x για συσκευές LAN που δεν υποστηρίζουν έλεγχο ταυτότητας 802.1x. Το MAB απλοποιεί τις λειτουργίες IT, εξοικονομεί χρόνο και βελτιώνει την επεκτασιμότητα, καθώς δεν απαιτεί πλέον από τους πελάτες να διαμορφώνουν με μη αυτόματο τρόπο κάθε διεύθυνση MAC που ενδέχεται να χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας.

Προϋποθέσεις

 • Ένας διακομιστής RADIUS πρέπει να διαμορφωθεί και να προστεθεί στο Edge. Ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας.
 • Ο διακομιστής RADIUS πρέπει να έχει μια λίστα διευθύνσεων MAC που πρέπει να παρακαμφθούν για να επωφεληθεί από τη δυνατότητα MAB.
 • Ο έλεγχος ταυτότητας RADIUS πρέπει να διαμορφωθεί στη δρομολογημένη διασύνδεση ενός Edge είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε επίπεδο Edge.
Σημαντικό: Το MAB που βασίζεται σε RADIUS δεν υποστηρίζεται για VLAN και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θύρες μεταγωγής. Το MAB που βασίζεται σε RADIUS υποστηρίζεται μόνο για δρομολογημένες διασυνδέσεις.

Ενεργοποίηση MAB

 1. Στην πύλη πελάτη, κάντε κλικ είτε στη Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profile) είτε στη > Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση του Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Συνδεσιμότητα (Connectivity) και ανοίξτε την ενότητα Διασυνδέσεις (Interfaces) για το Edge.

 4. Η ενότητα Διασυνδέσεις (Interfaces) εμφανίζει τις υπάρχουσες διασυνδέσεις που είναι διαθέσιμες στο Edge.

 5. Κάντε κλικ στη Διασύνδεση (Interface) για να επεξεργαστείτε τη δρομολογημένη διασύνδεση που έχει διαμορφωθεί για έλεγχο ταυτότητας RADIUS.
 6. Στην οθόνη επεξεργασίας διασυνδέσεων επιβεβαιώστε ότι ο Έλεγχος ταυτότητας RADIUS (RADIUS Authentication) έχει διαμορφωθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο για Ενεργοποίηση MAB που βασίζεται RADIUS (παράκαμψη ελέγχου ταυτότητας Mac) [Enable RADIUS MAB (MAC Address Authentication Bypsss)].
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save) και επιστρέψτε στη σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings).

 8. Τέλος, κάντε κλικ στην Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στην κάτω δεξιά γωνία για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωσή σας.