Με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλων λογισμικού Edge, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναβαθμίσουν ένα συγκεκριμένο Edge ή ένα σύνολο Edge ή όλα τα Edge.

Αναβάθμιση όλων των Edge

Για να αναβαθμίσετε όλες τα Edge μιας επιχείρησης, κάτω από την επιλογή Διαχείριση (Administration) > Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings), αλλάξτε το προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση.

Αναβάθμιση συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων Edge

Μόλις συνδεθείτε στο Orchestrator ως εταιρικός χρήστης, μπορείτε να παρακάμψετε το προεπιλεγμένο είδωλο λογισμικού μιας επιχείρησης για ένα επιλεγμένο Edge ή σύνολο Edge και να αντιστοιχίσετε διαφορετικό είδωλο λογισμικού για αναβάθμιση αυτών των Edge επιλέγοντας Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges) > Ενέργειες (Actions) > Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού (Assign Software Image).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαχείριση Edge και Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού.