Ως εταιρικός χρήστης, μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα Edge που παρέχονται σε ένα δίκτυο από την οθόνη Edge (Edges). Η οθόνη Edge (Edges) παραθέτει όλα τα παρεχόμενα Edge ενός δικτύου και σας επιτρέπει επίσης να παρέχετε ένα νέο Edge κάνοντας κλικ στο κουμπί Νέο Edge (New Edge) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα Edge από εδώ και να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες, όπως αλλαγή τοπικών διαπιστευτηρίων, διαγραφή Edge, εκχώρηση προφίλ, εκχώρηση ειδώλου λογισμικού, εκχώρηση άδειας χρήσης Edge, ειδοποιήσεις ενημερώσεων κ.ο.κ., χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες (Actions).

παροχή-edge-vc-edges

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη που έχει δικαιώματα υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SD-WAN Orchestrator. Δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει λεπτομέρειες για κάθε πεδίο που εμφανίζεται στην οθόνη Edge (Edges).

Οι περισσότερες κεφαλίδες στηλών έχουν δυνατότητα ταξινόμησης που παραθέτει τα στοιχεία της στήλης με αλφαβητική σειρά, αριθμητική σειρά ή κατά τύπο. (Οι στήλες «Συσκευή» (Device), «Πολιτική Biz» (Biz Policy), «Τείχος προστασίας» (Firewall), «Ειδοποιήσεις» (Alerts) και «Ειδοποιήσεις χειριστή» (Operator Alerts) δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα). Κάντε κλικ στις κεφαλίδες των στηλών που έχουν αυτήν τη δυνατότητα, για να ταξινομήσετε τη λίστα.

Επιλογή Περιγραφή
Edge

Εμφανίζει το όνομα του Edge. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα στήλης Edge για να ταξινομήσετε τη λίστα Edge με αλφαβητική σειρά. Το όνομα Edge είναι επίσης σύνδεση. Κάντε κλικ στη σύνδεση για να ανοίξετε την οθόνη Προβολή ή τροποποίηση πληροφοριών Edge. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα του Edge, για να επιλέξετε το Edge.

Πιστοποιητικά (Certificates) Εμφανίζει τα τρέχοντα πιστοποιητικά ενός Edge και τα πιστοποιητικά που έχουν λήξει. Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή σύνδεσης (View link) δίπλα στον αριθμό των πιστοποιητικών για περισσότερες πληροφορίες.
Προφίλ (Profile) Παραθέτει σε λίστα το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί στο Edge. Το όνομα προφίλ είναι επίσης σύνδεση. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση, ανοίγει η σελίδα Επισκόπηση προφίλ (Profile Overview). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανίζεται ένα προφίλ Edge σε προεργασία λόγω ανέπαφης παροχής, αυτό το προφίλ χρησιμοποιείται από ένα πρόσφατα αντιστοιχισμένο Edge, αλλά οι παράμετροί του δεν έχουν ρυθμιστεί με προφίλ παραγωγής. Οι εταιρικοί διαχειριστές πρέπει να αντιστοιχίσουν με μη αυτόματο τρόπο ένα προφίλ σε αυτά τα Edge. Ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο Αντιστοίχιση προφίλ (Αλλαγή προφίλ) για οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη αντιστοίχισης ενός προφίλ σε ένα Edge.
Προφίλ χειριστή (Operator Profile)

Αυτή η στήλη είναι ορατή μόνο στους χειριστές. Το προφίλ χειριστή είναι το πρότυπο που εκχωρείται στον πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης δημιουργείται από τους χειριστές. Περιλαμβάνει το είδωλο λογισμικού, τους χάρτες εφαρμογών, την επιλογή πύλης και τις ρυθμίσεις διαχείρισης του Edge. Οι διαχειριστές σε επίπεδο χειριστή μπορούν να αλλάξουν το προφίλ χειριστή για συγκεκριμένα Edge. Οι εταιρικοί διαχειριστές έχουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση. Το όνομα του προφίλ χειριστή είναι επίσης σύνδεση. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση, ανοίγει η οθόνη Προφίλ χειριστή (Operator Profiles).

Υψηλή διαθεσιμότητα (HA) Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου HA ενεργοποιεί την επιλογή Ενεργό/Σε αναμονή HA.
Συσκευή (Device) Εμφανίζει ένα μπλε εικονίδιο μπλε-εικονίδιο-συσκευής, εάν έχουν διαμορφωθεί ρυθμίσεις ειδικά για το Edge. Εμφανίζει ένα γκρι εικονίδιο συσκευής γκρι-εικονίδιο-συσκευής, για να υποδείξει ότι όλες οι ρυθμίσεις (εάν υπάρχουν) έχουν μεταβιβαστεί από το προφίλ. Για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Συσκευή (Device), κάντε κλικ στο εικονίδιο στη στήλη Συσκευή (Device) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
Πολιτική Biz (Biz Policy) Εμφανίζει ένα μπλε εικονίδιο μπλε-εικονίδιο-πολιτικής-biz, εάν έχουν διαμορφωθεί κανόνες πολιτικής επιχείρησης. Εμφανίζει ένα γκρι εικονίδιο γκρι-εικονίδιο-πολιτικής-biz, για να υποδείξει ότι όλοι οι κανόνες (εάν υπάρχουν) έχουν μεταβιβαστεί από το προφίλ. Για να μεταβείτε στην οθόνη Πολιτική επιχείρησης (Business Policy), κάντε κλικ στο εικονίδιο στη στήλη Πολιτική επιχείρησης (Biz Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy).
Τείχος προστασίας (Firewall)

Εμφανίζει ένα μπλε εικονίδιο μπλε-εικονίδιο-τείχους-προστασίας, εάν έχουν διαμορφωθεί κανόνες τείχους προστασίας. Εμφανίζει ένα γκρι εικονίδιο γκρι-εικονίδιο-τείχους-προστασίας, για να υποδείξει ότι όλοι οι κανόνες (εάν υπάρχουν) έχουν μεταβιβαστεί από το προφίλ.

Εμφανίζει μια κόκκινη γραμμή διαγραφής του εικονιδίου εικονίδιο-απενεργοποίησης-τείχους-προστασίας, εάν απενεργοποιηθεί το τείχος προστασίας. Όταν το τείχος προστασίας είναι απενεργοποιημένο, υποδεικνύει ότι έχει απενεργοποιηθεί στη διαμόρφωση του προφίλ ενός Edge. Για να ενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας, μεταβείτε στη διαμόρφωση προφίλ (καρτέλα Διαμόρφωση > Προφίλ > Τείχος προστασίας) (Configure > Profiles > Firewall).

Για να μεταβείτε στην οθόνη Τείχος προστασίας (Firewall), κάντε κλικ στο εικονίδιο στη στήλη Τείχος προστασίας (Firewall) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Τείχος προστασίας (Firewall).

Προειδοποιήσεις (Alerts) Εάν είναι ενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις πελατών για το Edge, το πλαίσιο ελέγχου Ειδοποιήσεις (Alerts) θα είναι επιλεγμένο σε αυτήν τη στήλη. Κάντε κλικ στο όνομα του Edge στη στήλη Edge για να ανοίξετε το Προβολή ή τροποποίηση πληροφοριών Edge και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις πελατών.
Ειδοποιήσεις χειριστή (Operator Alerts) Εάν είναι ενεργοποιημένες οι ειδοποιήσεις χειριστή για το Edge, το πλαίσιο ελέγχου Ειδοποιήσεις χειριστή (Operator Alerts) θα είναι επιλεγμένο σε αυτήν τη στήλη. Κάντε κλικ στο όνομα του Edge στη στήλη Edge για να ανοίξετε το Προβολή ή τροποποίηση πληροφοριών Edge και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις χειριστή.
Έκδοση λογισμικού (Software Version) Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge.
Έκδοση εργοστασιακού λογισμικού (Factory Software Version) Όταν το Edge αποστέλλεται από το εργοστάσιο, αποστέλλεται με μια προεπιλεγμένη έκδοση λογισμικού.
Αριθμός δομής (Build Number) Εμφανίζει τον αριθμό δομής ενός ενεργοποιημένου Edge.
Μοντέλο(Model) Εμφανίζει τον τύπο μοντέλου του Edge.
Σειριακός αριθμός (Serial Number) Εμφανίζει τον σειριακό αριθμό του Edge. Η αντιστοίχιση σειριακού αριθμού σε ένα Edge είναι προαιρετική. Εάν δεν αντιστοιχιστεί σειριακός αριθμός στο Edge, αυτό το πεδίο θα είναι κενό.
Δημιουργήθηκε (Created) Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα παροχής του Edge.
Ενεργοποιημένο (Activated) Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα ενεργοποίησης του Edge.
Τελευταία επικοινωνία (Last Contact) Η τελευταία ημερομηνία και ώρα που το Edge επικοινώνησε με το SD-WAN Orchestrator.
Στήλη (Στήλες) (Column (Cols)) Κάντε κλικ στο κουμπί Στήλες (Cols), για να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα των Edge της επιχείρησης (ανατρέξτε στην παραπάνω εικόνα).
Επαναφορά προβολής (Reset View) Επαναφέρει τη λίστα ων Edge της επιχείρησης στην προεπιλεγμένη προβολή. (Καταργούνται τα φίλτρα και γίνεται επαναφορά των στοιχείων που έχουν επιλεγεί από το αναπτυσσόμενο μενού του κουμπιού Στήλες (Cols) στην προεπιλεγμένη προβολή).
Ανανέωση (Refresh) Ανανεώνει τη λίστα των Edge της επιχείρησης με τρέχοντα δεδομένα από τον διακομιστή.
CSV Για να εξαγάγετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στη λίστα των Edge της επιχείρησης, κάντε κλικ στο κουμπί CSV.
Επιλεγμένο (Selected) Υποδεικνύει πόσα Edge έχουν επιλεγεί από τη στήλη Edge. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλεγμένο (Selected), για να επιλέξετε όλα τα Edge ή για να καταργήσετε την επιλογή όλων των Edge που παρατίθενται στη στήλη Edge.
Ενέργειες (Actions)

Παραθέτει σε λίστα τις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε στο επιλεγμένο Edge. Ανάλογα με τους ρόλους και τα δικαιώματα χρήστη, οι υποστηριζόμενες ενέργειες θα διαφέρουν. Για έναν εταιρικό χρήστη, υποστηρίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Νέο Edge (New Edge) - Δημιουργεί ένα νέο Edge.
 • Τοπικά διαπιστευτήρια (Local Credentials) - Εκχωρεί τοπικά διαπιστευτήρια διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge.
 • Διαγραφή Edge (Delete Edge) - Διαγράφει τα επιλεγμένα Edge.
 • Αντιστοίχιση προφίλ (Assign Profile) - Αλλάζει το προφίλ για τα επιλεγμένα Edge.
 • Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) - Υποβάλει σε προεργασία ένα μη ενεργοποιημένο Edge για το Bastion Orchestrator.
 • Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) - Καταργεί ένα Edge σε στάδιο προεργασίας από το Orchestrator παραγωγής.
 • Προαγωγή σε παραγωγή (Promote to Production) - Προάγει ένα Edge σε στάδιο προεργασίας στο Orchestrator παραγωγής.
  Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion), Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) και Προαγωγή σε παραγωγή (Promote to Production) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator ενεργοποιείται με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού (Assign Software Image) - Αλλάζει ή ενημερώνει το είδωλο λογισμικού που έχει αντιστοιχιστεί στα Edge. Για τα βήματα, δείτε Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για εταιρικούς υπερχρήστες με δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge .
 • Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) - Αντιστοιχίζει έναν τύπο άδειας χρήσης σε ένα επιλεγμένο Edge.
  Σημείωση: Οι διαχειριστές υπερχρήστες και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να αντιστοιχίσουν έναν τύπο άδειας χρήσης σε ένα Edge.
 • Ειδοποιήσεις ενημερώσεων (Update Alerts) - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις Edge για τους πελάτες.
Νέο Edge Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παροχή νέου Edge (Provision New Edge) για την παροχή ενός νέου Edge.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Παροχή νέου Edge.

Βοήθεια (Help) Αποκτήστε πρόσβαση στην online βοήθεια για αυτήν τη δυνατότητα, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το ερωτηματικό.