Οι ρυθμίσεις WAN που καθορίζονται στο προφίλ μπορούν να παρακάμπτονται επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface).

Ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση συσκευής προφίλ για τις παραμέτρους διαμόρφωσης της διασύνδεσης LAN.

διαμόρφωση-edge-wan-παρακάμψεις