Το στοιχείο VMware παρέχει τη βελτιωμένη δυνατότητα Ποιότητας υπηρεσιών που ονομάζεται Πολιτικής επιχείρησης. Το SD-WAN Orchestrator σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των κανόνων της πολιτικής επιχείρησης σε επίπεδο προφίλ και Edge. Η πολιτική επιχείρησης χρησιμοποιεί παραμέτρους όπως η διεύθυνση/θύρα IP προέλευσης, η διεύθυνση/θύρα IP προορισμού, το όνομα τομέα, η ομάδα διευθύνσεων και θυρών, οι εφαρμογές, οι κατηγορίες εφαρμογών και οι ετικέτες DSCP για τη δημιουργία κανόνων πολιτικής επιχείρησης. Οι χειριστές, οι συνεργάτες και οι διαχειριστές όλων των επιπέδων μπορούν να δημιουργήσουν μια πολιτική επιχείρησης.