Μπορείτε να διαμορφώσετε κανόνες πολιτικής επιχείρησης χρησιμοποιώντας την καρτέλα Πολιτική επιχείρησης (Business Policy) στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση προφίλ (Profile Configuration). Προαιρετικά, σε επίπεδο Edge, μπορείτε επίσης να παρακάμψετε τους κανόνες πολιτικής επιχείρησης προφίλ.

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη που έχει δικαιώματα υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SD-WAN Orchestrator. Δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.

Με βάση τη διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης, το VMware εξετάζει την κυκλοφορία που χρησιμοποιείται, προσδιορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής, τον στόχο της υπηρεσίας επιχείρησης που απαιτείται για μια δεδομένη εφαρμογή (Υψηλή, Μεσαία ή Χαμηλή) και τις συνθήκες σύνδεσης WAN των Edge. Με βάση αυτό, η πολιτική επιχείρησης βελτιστοποιεί τη συμπεριφορά της εφαρμογής που διαχειρίζεται την ουρά, τη χρήση εύρους ζώνης, τη δυναμική εκχώρηση σύνδεσης και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων δικτύου.

Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει τους κανόνες πολιτικής επιχείρησης κατά σειρά προτεραιότητας. Η διαχείριση της κυκλοφορίας δικτύου γίνεται με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της και στη συνέχεια με την αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών με τον κανόνα με την υψηλότερη προτεραιότητα. Ορισμένοι κανόνες είναι προκαθορισμένοι και μπορείτε να προσθέσετε τους δικούς σας κανόνες για να προσαρμόσετε τη λειτουργία δικτύου σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Νέος κανόνας (New Rule). Για τα βήματα δημιουργίας ενός νέου κανόνα πολιτικής επιχείρησης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνων πολιτικής επιχείρησης.
διαμόρφωση-προφίλ-επιχειρηματικής-πολιτικής-αρχικό-παράθυρο-διαλόγου-τμηματοποίησης

Οι κανόνες πολιτικής επιχείρησης έχουν πλέον επίγνωση τμήματος. Όλα τα τμήματα που είναι διαθέσιμα για διαμόρφωση παρατίθενται στο αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment).

Όταν επιλέγετε ένα Τμήμα για διαμόρφωση από το αναπτυσσόμενο μενού Διαμόρφωση τμήματος (Configure Segment), οι ρυθμίσεις και οι επιλογές που σχετίζονται με αυτό το τμήμα εμφανίζονται στην περιοχή Διαμόρφωση τμημάτων (Configure Segments). Το Καθολικό τμήμα [Κανονικό] (Global Segment [Regular]) είναι το προεπιλεγμένο τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τμηματοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση τμημάτων και Διαμόρφωση συσκευής προφίλ.

Σημείωση: Μπορείτε να μετακινήσετε τους διαμορφωμένους κανόνες σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα κανόνων για να ρυθμίσετε την προτεραιότητα, περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την αριθμητική τιμή στην αριστερή πλευρά του κανόνα και μετακινώντας τον κανόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.  Περνώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη δεξιά πλευρά ενός κανόνα, κάντε κλικ στο σύμβολο – (μείον) δίπλα στον κανόνα για να το καταργήσετε από τη λίστα ή στο σύμβολο + (συν) για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα.

Σχετικές πληροφορίες: Για να παρακάμψετε τους κανόνες πολιτικής επιχείρησης προφίλ σε επίπεδο Edge, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης για Edge.