Μπορείτε να διαμορφώσετε το BFD για OSPF στα Edge.

Από προεπιλογή, το BFD είναι απενεργοποιημένο στο OSPF. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το BFD για το OSPF για να εγγραφείτε στις ενημερώσεις περιόδου λειτουργίας BFD.

Η ενεργοποίηση του BFD για έναν γείτονα OSPF δεν δημιουργεί περίοδο λειτουργίας BFD. Πρέπει να διαμορφώσετε ρητά μια περίοδο λειτουργίας BFD. Δείτε Διαμόρφωση BFD.

Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης του BFD για μια ήδη διαμορφωμένη περίοδο λειτουργίας OSPF σε μια διασύνδεση Edge. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις OSPF, βλ.Ενεργοποίηση OSPF

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις διεπαφής, ανατρέξτε στο Διαμόρφωση διασύνδεσης .

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα Προφίλ ή επιλέξτε Προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device) κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) ενός Edge.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις διασύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για μια Διασύνδεση.
 5. Στο παράθυρο Διασύνδεση (Interface), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου OSPF και επιλέξτε την Περιοχή OSPF από την αναπτυσσόμενη λίστα.
 6. Κάντε κλικ στην εναλλαγή των εκ των προτέρων ρυθμίσεων ospf (toggle advance ospf settings) και στην καρτέλα Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (Custom Settings), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση BFD (Enable BFD).
 7. Διαμορφώστε τις άλλες ρυθμίσεις όπως απαιτείται και κάντε κλικ στην Ενημέρωση (Update).

Αποτελέσματα

Όταν ενεργοποιείτε το BFD για μια περιοχή OSPF σε ένα προφίλ, η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα στα αντίστοιχα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge ως εξής:

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device) κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για μια διασύνδεση.
 4. Στο παράθυρο Διασύνδεση (Interface), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διασύνδεσης (Override Interface) και μπορείτε να τροποποιήσετε τις Ρυθμίσεις διασύνδεσης για το επιλεγμένο άκρο.

Όταν ένας γείτονας OSPF λαμβάνει μια ενημέρωση ότι η περίοδος λειτουργίας BFD είναι εκτός λειτουργίας, η αντίστοιχη περίοδος λειτουργίας OSPF απενεργοποιείται αμέσως και οι δρομολογήσεις διαγράφονται χωρίς να αναμένεται η λήξη του χρονοδιακόπτη διατήρησης εν ενεργεία.