Το VMware SD-WAN επιτρέπει τη διαμόρφωση συνεδριών BFD για τον εντοπισμό αποτυχιών δρομολόγησης μεταξύ δύο συνδεδεμένων οντοτήτων.

Για να διαμορφώσετε μια περίοδο λειτουργίας BFD:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα προφίλ ή επιλέξτε προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Κανόνες BFD (BFD Rules) και κάντε κλικ στη θέση ΟΝ.
 4. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  1. Διεύθυνση ομότιμου – Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 του απομακρυσμένου ομοτίμου για να ξεκινήσει μια περίοδος λειτουργίας BFD.
  2. Τοπική διεύθυνση – Εισαγάγετε μια τοπικά διαμορφωμένη διεύθυνση IPv4 για τον ομότιμο ακροατή. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για την αποστολή των πακέτων.
   Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα IPv6 για να διαμορφώσετε τις διευθύνσεις IPv6 για τον απομακρυσμένο ομότιμο και τον ομότιμο ακροατή.
   Για το IPv6, οι τοπικές και ομότιμες διευθύνσεις υποστηρίζουν μόνο την ακόλουθη μορφή:
   • Παγκόσμια διεύθυνση unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
   • Μοναδική τοπική διεύθυνση IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  3. Multihop – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το multihop για την περίοδο λειτουργίας BFD. Ενώ το BFD στο Edge και την πύλη υποστηρίζει απευθείας συνδεδεμένες περιόδους λειτουργίας BFD, θα πρέπει να διαμορφώσετε τους ομότιμους BFD σε συνδυασμό με γείτονες BGP multi-hop. Η επιλογή multi-hop BFD υποστηρίζει αυτήν την απαίτηση.
   Σημείωση: Το Multihop πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για τις περιόδους λειτουργίας BFD για NSD-BGP-Neighbors.
  4. Πολλαπλασιαστής ανίχνευσης (Detect Multiplier) – Εισαγάγετε τον πολλαπλασιαστή χρόνου ανίχνευσης. Το διάστημα απομακρυσμένης μετάδοσης πολλαπλασιάζεται με αυτήν την τιμή, για να προσδιοριστεί η χρονομέτρηση ανίχνευσης για την απώλεια σύνδεσης. Το εύρος κυμαίνεται από 3 έως 50 και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3.
  5. Διάστημα παραλαβής (Receive Interval) – Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το σύστημα μπορεί να λάβει τα πακέτα ελέγχου από τον ομότιμο BFD. Το εύρος κυμαίνεται από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  6. Διάστημα μετάδοσης (Transmit Interval) – Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το τοπικό σύστημα μπορεί να στείλει τα πακέτα ελέγχου BFD. Το εύρος κυμαίνεται από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν (+) για να προσθέσετε λεπτομέρειες περισσότερων ομότιμων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Όταν διαμορφώνετε κανόνες BFD για ένα προφίλ, οι κανόνες εφαρμόζονται αυτόματα στα Edge που σχετίζονται με το προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge ως εξής:

 1. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση σε ένα Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device) κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Κανόνες BFD (BFD Rules).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης BFD για το επιλεγμένο Edge.

Επόμενες ενέργειες

Το VMware SD-WAN υποστηρίζει τη διαμόρφωση BFD για BGP και OSPF.