Οι χρήστες μπορούν να έχουν διαφορετικούς ρόλους και κάθε ρόλος μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο πακέτο προνομίων για κάθε υπηρεσία στο Orchestrator. Ως πελάτης, μπορείτε να εκχωρήσετε έναν προκαθορισμένο ρόλο σε έναν χρήστη. Η δυνατότητα δικαιωμάτων υπηρεσίας σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τα πακέτα προνομίων για διάφορες υπηρεσίες.

Μπορείτε να προσαρμόζετε μόνο τα πακέτα προνομίων και όχι τους ρόλους. Όταν προσαρμόζετε ένα πακέτο προνομίων, οι αλλαγές επηρεάζουν τους ρόλους που σχετίζονται με αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρόλοι.

Τα δικαιώματα υπηρεσίας εφαρμόζονται στα προνόμια ως εξής:
 • Οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο επιχείρησης αντικαθιστούν τις προσαρμογές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο συνεργάτη ή χειριστή.
 • Οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται σε επίπεδο συνεργάτη παρακάμπτουν τις προσαρμογές σε επίπεδο χειριστή.
 • Μόνο όταν δεν υπάρχουν προσαρμογές σε επίπεδο συνεργάτη ή επιχείρησης, οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται από τον χειριστή εφαρμόζονται καθολικά σε όλους τους χρήστες στο Orchestrator.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions):
 1. Στην πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης (Enterprise Applications) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Στην οθόνη Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Υπηρεσία Επιλέξτε την υπηρεσία από το αναπτυσσόμενο μενού. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι οι εξής:
  • Όλες (All)
  • Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings)
  • SD-WAN

  Εμφανίζονται τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την επιλεγμένη υπηρεσία. Από προεπιλογή, εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα.

  Νέο δικαίωμα Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο δικαίωμα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα δικαίωμα για ένα πακέτο προνομίων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Νέο δικαίωμα.
  Επεξεργασία Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου δικαιώματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση για το δικαίωμα για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.
  Κλωνοποίηση Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου δικαιώματος.
  Δημοσίευση δικαιώματος Εφαρμόζει τη διαθέσιμη προσαρμογή στο επιλεγμένο πακέτο στο υπάρχον προνόμιο. Αυτή η επιλογή τροποποιεί τα προνόμια μόνο στο τρέχον επίπεδο. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες προσαρμογές σε επίπεδο χειριστή ή σε χαμηλότερο επίπεδο για τον ίδιο ρόλο, τότε το χαμηλότερο επίπεδο έχει προτεραιότητα.
  Περισσότερα Σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:
  • Διαγραφή (Delete): Διαγράφει το επιλεγμένο δικαίωμα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα δικαίωμα εάν χρησιμοποιείται ήδη.
  • Λήψη JSON (Download JSON): Πραγματοποιεί λήψη της λίστας δικαιωμάτων σε ένα αρχείο σε μορφή JSON.
  • Αποστολή δικαιώματος (Upload Permission): Σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα αρχείο JSON ενός προσαρμοσμένου δικαιώματος.
  • Επαναφορά προεπιλογής συστήματος (Reset to System Default): Επιτρέπει την επαναφορά των τρεχόντων δημοσιευμένων δικαιωμάτων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μόνο τα δικαιώματα που εφαρμόζονται για τα προνόμια στην πύλη επιχείρησης επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν οι χειριστές ή οι συνεργάτες έχουν προσαρμόσει τα προνόμιά τους στην πύλη χειριστή ή συνεργάτη, αυτές οι ρυθμίσεις παραμένουν ίδιες.
 4. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions):
  Επιλογή Περιγραφή
  Στήλες Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Σημείωση: Η στήλη Συσχετισμένος ρόλος (Role Associated) εμφανίζει τους ρόλους που χρησιμοποιούν το ίδιο πακέτο προνομίων.
  Ανανέωση Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τη σελίδα για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα.