Όταν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί για πρόσβαση στα Edge, δημιουργείται ένα ζεύγος κλειδιών SSH—Δημόσιο και Ιδιωτικό.

Το δημόσιο κλειδί αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων και είναι κοινόχρηστο με τα Edge. Το ιδιωτικό κλειδί μεταφορτώνεται στον υπολογιστή σας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί μαζί με το όνομα χρήστη SSH για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Edge. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα ζευγάρι κλειδιά SSH κάθε φορά. Εάν πρέπει να προσθέσετε ένα νέο ζεύγος κλειδιών SSH, πρέπει να διαγράψετε το υπάρχον ζεύγος και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα νέο ζεύγος. Εάν χαθεί ένα ιδιωτικό κλειδί που δημιουργήθηκε προηγουμένως, δεν μπορείτε να το ανακτήσετε από το Orchestrator. Πρέπει να διαγράψετε το κλειδί και, στη συνέχεια, να προσθέσετε ένα νέο κλειδί για να αποκτήσετε πρόσβαση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των κλειδιών SSH, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκληση κλειδιών SSH.

Με βάση τους ρόλους τους, οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Όλοι οι χρήστες, εκτός από τους χρήστες με ρόλους λογαριασμών χειριστή επιχείρησης (Operator business) ή ειδικού επιχείρησης (Business specialist), μπορούν να δημιουργήσουν και να ανακαλέσουν τα κλειδιά SSH για τον εαυτό τους.
 • Οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να διαχειρίζονται τα κλειδιά SSH άλλων χειριστών, συνεργατών ή εταιρικών χρηστών, εάν ο συνεργάτης και ο εταιρικός χρήστης έχουν εκχωρήσει δικαιώματα χρήστη στον χειριστή.
 • Οι συνεργάτες υπερχρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τα κλειδιά SSH άλλων συνεργατών και εταιρικών χρηστών, εάν ο εταιρικός χρήστης έχει εκχωρήσει δικαιώματα χρήστη στον συνεργάτη.
 • Οι εταιρικοί υπερχρήστες μπορούν να διαχειριστούν τα κλειδιά SSH όλων των χρηστών μέσα σε αυτήν την επιχείρηση.
 • Οι υπερχρήστες μπορούν να προβάλλουν και να ανακαλούν μόνο τα κλειδιά SSH για άλλους χρήστες.
  Σημείωση: Οι εταιρικοί πελάτες και συνεργάτες χωρίς πρόσβαση υπηρεσίας SD-WAN δεν θα μπορούν να διαμορφώσουν ή να προβάλουν λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα κλειδιά SSH.

Για προσθήκη κλειδιού SSH:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο χρήστη που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου. Εμφανίζεται ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κλειδιού SSH (Add SSH Key). Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη κλειδιού SSH (Add SSH Key).
 3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να προσθέσετε το κλειδί SSH:
  • Δημιουργία κλειδιού (Generate Key)—Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα νέο ζεύγος δημόσιων και ιδιωτικών κλειδιών SSH. Λάβετε υπόψη ότι γίνεται αυτόματη λήψη του κλειδιού που δημιουργείται. Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου στην οποία δημιουργείται το κλειδί SSH είναι .pem. Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα των Windows, φροντίστε να μετατρέψετε τη μορφή αρχείου από .pem σε .ppk και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κλειδί. Για οδηγίες μετατροπής του .pem σε .ppk, ανατρέξτε στο θέμα Μετατροπή αρχείου Pem σε Ppk χρησιμοποιώντας το PuTTYgen.
  • Εισαγωγή κλειδιού (Import Key)—Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επικολλήσετε ή να εισαγάγετε το δημόσιο κλειδί, εάν έχετε ήδη ένα ζευγάρι κλειδιών SSH.
 4. Στο πεδίο Σύνθημα πρόσβασης (Passphrase), μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε μια μοναδική φράση πρόσβασης για να προστατεύσετε περαιτέρω το ιδιωτικό κλειδί που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.
  Σημείωση: Αυτό είναι ένα προαιρετικό πεδίο και είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε επιλέξει την επιλογή Δημιουργία κλειδιού (Generate Key).
 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Διάρκεια (Duration), επιλέξτε τον αριθμό των ημερών μέχρι τη λήξη του κλειδιού SSH.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κλειδιού (Add Key).

Επόμενες ενέργειες

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ασφαλή πρόσβαση σε Edge για την εταιρεία και αλλάξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας από βασισμένη σε κωδικό πρόσβαση σε βασισμένη σε κλειδί. Δείτε Ενεργοποίηση ασφαλούς πρόσβασης σε Edge για εταιρεία.