Το VMware SD-WAN παρέχει έναν αρχικό Χάρτη εφαρμογής με πιθανές εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το δικό σας αρχείο JSON με εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν στις πολιτικές επιχείρησης.

Στην πύλη Χειριστής κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτες εφαρμογής (Application Maps).

 1. Για να αποστείλετε ένα αρχείο χάρτη, κάντε κλικ είτε στην Αποστολή χάρτη εφαρμογής (Upload Application Map) είτε στο Ενέργειες (Actions) > Αποστολή χάρτη εφαρμογής (Upload Application Map).
 2. Στο παράθυρο Αποστολή Χάρτη εφαρμογής , επιλέξτε το αρχείο Χάρτη εφαρμογής.

  upload-application-maps-dialog

  Μετά την επικύρωση των περιεχομένων, το αρχείο αποστέλλεται.

Το αρχείο Χάρτη εφαρμογής είναι σε μορφή JSON και μπορείτε να προσαρμόσετε τις εφαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει ένα προσαρμοσμένο αρχείο JSON για την εφαρμογή bittorrent.

{ 
      "id": 15,
      "name": "APP_BITTORRENT",
      "displayName": "bittorrent",
      "class": 14,
      "description": "BitTorrent is a peer-to-peer protocol. [Note: bittorrent is also known as kadmelia.]",
      "knownIpPortMapping": {},
      "protocolPortMapping": {},
      "doNotSlowLearn": 1,
      "mustNotUseGateway": 1
    }

Μπορείτε να προβάλετε τα αρχεία που έχουν αποσταλεί στο παράθυρο Χάρτες εφαρμογής και, εάν απαιτείται, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου.

Για να αντιστοιχίσετε έναν Χάρτη εφαρμογής σε ένα προφίλ χειριστή, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση προφίλ χειριστών.