Μπορείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία της εφαρμογής που είναι διαθέσιμα στους υπάρχοντες Χάρτες εφαρμογών.

Στην πύλη Χειριστής κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτες εφαρμογής (Application Maps).

 1. Επιλέξτε τον χάρτη εφαρμογής που θα ενημερωθεί και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση χάρτη εφαρμογής (Modify Application Map) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον χάρτη εφαρμογής.
 2. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας χάρτη εφαρμογών (Application Map Editor) εμφανίζει τη λίστα ορισμών της εφαρμογής που είναι διαθέσιμες στο αρχείο χάρτη.

  εφαρμογή-χάρτες-εφαρμογή-χάρτης-επεξεργαστής

  Επιλέξτε έναν ορισμό εφαρμογής και προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον επιλεγμένο ορισμό. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε έναν ορισμό εφαρμογής, να ταξινομήσετε τους ορισμούς κατά αναγνωριστικό εφαρμογής ή εμφανιζόμενο όνομα, να δημιουργήσετε έναν νέο ορισμό εφαρμογής ή να καταργήσετε έναν υπάρχοντα ορισμό.

 3. Για να προσθέσετε έναν ορισμό στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου (Add New).
 4. Για να διαγράψετε έναν ορισμό από τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση (Remove).
 5. Για να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου ορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).

  Ενημερώστε τις λεπτομέρειες όπως Όνομα, Εμφανιζόμενο όνομα, Περιγραφή, Κατηγορία, Θύρες και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Done).

  Όταν δημιουργείτε έναν νέο ορισμό, το αναγνωριστικό εφαρμογής αντιστοιχίζεται αυτόματα.

  Μπορείτε να κάνετε λήψη του Χάρτη εφαρμογής ως αρχείο JSON για να αντιστοιχίσετε πρόσθετες σημαίες στους ορισμούς της εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε και το αναγνωριστικό εφαρμογής και συνιστάται να ορίσετε τα αναγνωριστικά ως εξής:

  Για εκδόσεις παλαιότερες από την 3.3.2:
  • 0-4999 για εφαρμογές DPI
  • 5000-5999 για εφαρμογές VMware SD-WAN
  • 6000-6999 για εφαρμογές που καθορίζονται από τον χρήστη
  Για εκδόσεις 3.3.2 και μεταγενέστερες:
  • 0-4999 για εφαρμογές DPI
  • 5000-5999 για εφαρμογές VMware SD-WAN
  • 6000-9999 για εφαρμογές που καθορίζονται από τον χρήστη
 6. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας χάρτη εφαρμογών (Application Map Editor), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Για να στείλετε έναν προσαρμοσμένο χάρτη εφαρμογής, ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή χάρτη εφαρμογής.