Ένα προφίλ χειριστή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ρυθμίσεων δικτύου που διαχειρίζεται το SD-WAN Orchestrator. Μετά τη δημιουργία ενός πελάτη ή συνεργάτη, μπορείτε να του αντιστοιχίσετε ένα προφίλ χειριστή.

Με την έκδοση 5.1.0, οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα ακόλουθα είδωλα υλικολογισμικού και είδωλα εργοστασιακών ρυθμίσεων στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator:
 • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
 • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge
Σημείωση: Οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν είδωλα λογισμικού για όλες τις συσκευές Edge τόσο από το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator όσο και από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Δείτε Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας και εργοστασιακών ρυθμίσεων με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Στην πύλη χειριστή, από το επάνω μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) > Προφίλ χειριστών (Operator Profiles). Η σελίδα προφίλ Προφίλ χειριστή (Operator Profiles) εμφανίζει τα διαθέσιμα προφίλ.
 2. Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες σε αυτήν τη σελίδα:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλη τη σελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.
  Νέο Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ χειριστή. Εισαγάγετε το όνομα και την περιγραφή που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
  Διπλότυπο Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου προφίλ χειριστή. Μπορείτε να ενημερώσετε το όνομα και την περιγραφή.
  Λήψη (Download) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να κάνετε λήψη του αρχείου csv, που περιέχει μια λίστα όλων ή των επιλεγμένων προφίλ χειριστών.
  Κατάργηση Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να καταργήσετε τα επιλεγμένα προφίλ χειριστών από όλους τους συσχετισμένους συνεργάτες και πελάτες. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτήν την ενέργεια, μόνο αφού εισαγάγετε τον σωστό αριθμό επιλεγμένων προφίλ.
  Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε τα επιλεγμένα προφίλ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτήν την ενέργεια, μόνο αφού εισαγάγετε τον σωστό αριθμό επιλεγμένων προφίλ.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ που έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε πελάτη ή συνεργάτη.
  Στήλες Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακα.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τη σελίδα.
 3. Για να ενημερώσετε ένα υπάρχον προφίλ χειριστή, κάντε κλικ στη σύνδεση προς αυτό το όνομα προφίλ χειριστή. Εμφανίζεται η επιλεγμένη σελίδα προφίλ χειριστή.
 4. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ:
  Επιλογή Περιγραφή
  Ρυθμίσεις προφίλ
  Όνομα Επεξεργαστείτε το υπάρχον όνομα του προφίλ χειριστή.
  Περιγραφή Επεξεργαστείτε την υπάρχουσα περιγραφή του προφίλ χειριστή.
  Ρυθμίσεις διαχείρισης
  Διεύθυνση Orchestrator Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη διεύθυνση FQDN είτε τη διεύθυνση IP ως διεύθυνση Orchestrator. Εάν επιλέξετε FQDN, εισαγάγετε τη διεύθυνση FQDN.
  Διεύθυνση IPv4 Orchestrator Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 που θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση Orchestrator.
  Διεύθυνση IPv6 Orchestrator Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 που θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση Orchestrator.
  Διαστήματα παλμού Εμφανίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνυμάτων παλμού που αποστέλλονται από το SD-WAN Orchestrator στο SD-WAN Edges. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 δευτερόλεπτα και το ελάχιστο διάστημα πρέπει να είναι 10 δευτερόλεπτα. Εάν ένα SD-WAN Edge δεν λαμβάνει δύο παλμούς συνεχώς, τότε το SD-WAN Edge επισημαίνεται ως Εκτός λειτουργίας.
  Σημείωση: Όταν τροποποιείτε το διάστημα παλμού, φροντίστε να ενημερώσετε αντιστοίχως τον χρόνο καθυστέρησης ειδοποίησης ότι το SD-WAN Edge είναι εκτός σύνδεσης, για να αποφύγετε την αποστολή περιττών ειδοποιήσεων.
  Διαστήματα τμημάτων χρόνου Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο συλλέγονται τα δεδομένα εποπτείας για μια ροή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 δευτερόλεπτα.
  Διαστήματα αποστολής στατιστικών Εμφανίζει το χρονικό διάστημα για την αποστολή των δεδομένων εποπτείας. Όλα τα δεδομένα για κάθε χρονική μερίδα συλλέγονται κατά τη διάρκεια του διαστήματος αποστολής στατιστικών και, στη συνέχεια, αποστέλλονται. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 δευτερόλεπτα.
  Επιλογή πύλης
  Λειτουργία πύλης Από προεπιλογή, η επιλογή Πύλη SD-WAN είναι Δυναμική (Dynamic) και οι πύλες Πύλες VMware SD-WAN Gateways επιλέγονται δυναμικά από το Ομάδα πυλών SD-WAN. Βεβαιωθείτε ότι η Ομάδα πυλών SD-WAN αποτελείται από τουλάχιστον δύο Πύλες VMware SD-WAN Gateways, ώστε η επιλογή Πύλη SD-WAN να είναι αποτελεσματική.

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε την επιλογή Πύλη SD-WAN ως Στατική. Για την στατική επιλογή Πύλη SD-WAN, πρέπει να καθορίσετε την κύρια πύλη Πύλη SD-WAN. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια προαιρετική δευτερεύουσα πύλη Πύλη SD-WAN.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη στατική επιλογή Πύλη SD-WAN μόνο για σκοπούς δοκιμής ή εντοπισμού σφαλμάτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για διαμορφώσεις παράδοσης VPN ή συνεργατών SD-WAN Edge προς SD-WAN Edge.
  Αντιστοίχιση χάρτη εφαρμογής
  Αρχείο JSON Από προεπιλογή, ο αρχικός χάρτης εφαρμογής αντιστοιχίζεται στο προφίλ χειριστή. Μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό χάρτη εφαρμογής από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χάρτες εφαρμογής.
  Έκδοση λογισμικού (Software Version): Μπορείτε να επιλέξετε να προωθήσετε το πιο πρόσφατο είδωλο λογισμικού στο SD-WAN Edges. Από προεπιλογή, δεν εφαρμόζονται ενημερώσεις στις συσκευές. Ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να εμφανίσετε τα ακόλουθα πεδία.
  Έκδοση (Version) Επιλέξτε το είδωλο λογισμικού από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδωλα λογισμικού, ανατρέξτε στο θέμα Είδωλα λογισμικού.
  Διάρκεια ενημέρωσης Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διάρκεια ενημέρωσης (Update Duration) και εισαγάγετε τον χρόνο διάρκειας σε λεπτά. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, το SD-WAN Orchestrator ενημερώνει όλες τις συσκευές που σχετίζονται με τον εταιρικό πελάτη εντός της καθορισμένης χρονικής διάρκειας.
  Έκδοση υλικολογισμικού
  Σημείωση: Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις 5.0.0 του Edge και νεότερες. Αυτή η ενότητα ενεργοποιείται μόνο όταν απενεργοποιούμε την ενότητα Έκδοση λογισμικού (Software Version).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σημείωση: Η ενημέρωση του SD-WAN Edges σε HA (υψηλή διαθεσιμότητα) δεν υποστηρίζεται. Τα είδωλα υλικολογισμικού και εργοστασιακών ρυθμίσεων σε αναμονή δεν ενημερώνονται. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε το SD-WAN Edges:
  • 1- Τα Edge δεν πρέπει να είναι διαμορφωμένα από το HA.
  • 2- Εφαρμόστε την ενημέρωση υλικολογισμικού.
  • 3- Διαμορφώστε ξανά τη λειτουργία HA.