Μπορείτε να ενημερώσετε τους ορισμούς εφαρμογής, τους οποίους διαχειρίζονται οι πάροχοι SaaS τρίτου μέρους, που παρατίθενται στον Χάρτη εφαρμογής.

Στην πύλη Χειριστής κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτες εφαρμογής (Application Maps).

  1. Επιλέξτε τους χάρτες εφαρμογής που θέλετε να ανανεώσετε και κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Ανανέωση χάρτη εφαρμογής (Refresh Application Map).
  2. Ανοίγει η σελίδα Ανανέωση χάρτη εφαρμογής (Refresh Application Maps), η οποία παραθέτει τον αριθμό των προφίλ χειριστή, των πελατών και των SD-WAN Edges που σχετίζονται με τους επιλεγμένους χάρτες εφαρμογών.

    Ανανέωση χάρτη εφαρμογής

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση χάρτη εφαρμογής (Refresh Application Maps) για να ανανεώσετε τους επιλεγμένους χάρτες εφαρμογών.
Σημείωση: Μπορείτε να ενημερώσετε μόνο τους ορισμούς εφαρμογής στους χάρτες εφαρμογών χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ανανέωση». Εάν θέλετε να ενημερώσετε το συσχετισμένο SD-WAN Edges με τους πιο πρόσφατους ορισμούς, χρησιμοποιήστε την επιλογή Ώθηση χάρτη εφαρμογής (Push Application Map).