Εκτός από την προεπιλεγμένη ομάδα πυλών, μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες πυλών και να τις συσχετίσετε με εταιρικούς πελάτες.

Στην πύλη Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες πυλών (Gateway Pools).

Διαδικασία

 1. Στη σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools), κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Νέα ομάδα πυλών (Actions > New Gateway Pool).
 2. Στο παράθυρο Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pools), διαμορφώστε τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. Όνομα (Name) – Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα πυλών.
  2. Περιγραφή (Description) – Εισαγάγετε μια περιγραφή για την ομάδα πυλών.
  3. Παράδοση πύλης συνεργάτη (Partner Gateway Hand Off) – Αυτή η επιλογή καθορίζει τη μέθοδο παράδοσης των πυλών στους συνεργάτες. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα:
   • Κανένα (None) – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν δεν απαιτείται παράδοση πύλης συνεργάτη.
   • Αποδοχή (Allow) – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε η ομάδα πυλών να υποστηρίζει ένα μείγμα πυλών συνεργατών και πυλών Cloud.
   • Μόνο πύλες συνεργατών (Only Partner Gateways) – Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν τα Edge της επιχείρησης δεν θα πρέπει να εκχωρηθούν σε πύλες cloud από την ομάδα και θα εκχωρηθούν μόνο στις πύλες που έχουν οριστεί για τα εκάστοτε Edge.
  4. Τύπος συσχετισμού (Association Type) – Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους διευθύνσεων με τους οποίους θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ομάδα πυλών.
   • IPv4 – Επιτρέπει την προσθήκη πυλών μόνο IPv4.
   • IPv4 και IPv6 (IPv4 and IPv6) – Επιτρέπει την προσθήκη πυλών με διευθύνσεις IPv4 και IPv6.
   Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Edge με υποστήριξη IPv6, επιλέξτε IPv4 και IPv6 (IPv4 and IPv6).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Επόμενες ενέργειες

Διαμορφώστε την Ομάδα πυλών προσθέτοντας πύλες στην ομάδα. Δείτε Διαμόρφωση ομάδων πυλών.