Το σύνολο πυλών είναι μια ομάδα πυλών.

Οι πύλες μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες που στη συνέχεια αντιστοιχίζονται σε ένα δίκτυο. Μια μη συμπληρωμένη προεπιλεγμένη ομάδες πυλών είναι διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση του SD-WAN Orchestrator. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες ομάδες πυλών.

Στην πύλη Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες πυλών (Gateway Pools).

Σημείωση: Ο χειριστής σας θα πρέπει να σας είχε παράσχει πρόσβαση για τη διαχείριση των ομάδων πυλών και των πυλών. Εάν η επιλογή Ομάδες πυλών (Gateway Pools) δεν είναι διαθέσιμη στην πύλη σας, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
Το παράθυρο Ομάδες πυλών (Gateway Pools) εμφανίζει τις υπάρχουσες ομάδες πυλών με τις ακόλουθες επιλογές:
 • Αναζήτηση (Search) – Εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος για να φιλτράρετε την προβολή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Στήλες (Cols) – Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.
 • Επαναφορά προβολής (Reset View) – Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την προβολή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 • Ανανέωση (Refresh) – Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Ο πίνακας «Ομάδες πυλών» (Gateway Pools) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

 • Ομάδα πυλών (Gateway Pool) – Εμφανίζει το όνομα της ομάδας πυλών.
 • Πύλες (Gateways) – Εμφανίζει τον αριθμό των πυλών που είναι διαθέσιμες στην ομάδα πυλών.
 • Έκδοση IP (IP Version) – Εμφανίζει αν η ομάδα πυλών έχει διεύθυνση IPv4 ή και τις δύο διευθύνσεις IPv4 και IPv6.
 • Πελάτες (Customers) – Εμφανίζει τον αριθμό των εταιρικών πελατών που είναι συσχετισμένοι με την ομάδα πυλών.
 • Πύλη συνεργατών (Partner Gateway) – Εμφανίζει την κατάσταση της πύλης συνεργατών. Ακολουθούν οι διαθέσιμες επιλογές: «Κανένα» (None), «Αποδοχή» (Allow) και «Πύλες συνεργατών» (Partner Gateways).
 • Διαχειριζόμενος χώρος συγκέντρωσης (Managed Pool) – Εμφανίζει αν ο συνεργάτης μπορεί να διαχειριστεί την ομάδα πυλών.
Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 • Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pool) – Δημιουργεί μια νέα ομάδα πυλών. Δείτε Δημιουργία νέας ομάδας πυλών.
 • Κλωνοποίηση ομάδας πυλών (Clone Gateway Pool) – Δημιουργεί μια νέα ομάδα πυλών, κλωνοποιώντας τις υπάρχουσες διαμορφώσεις από την επιλεγμένη ομάδα πυλών. Δείτε Κλωνοποίηση ομάδας πυλών.
 • Διαγραφή ομάδας πυλών (Delete Gateway Pool) – Διαγράφει την επιλεγμένη ομάδα πυλών. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια ομάδα πυλών που χρησιμοποιείται ήδη από έναν εταιρικό πελάτη.