Περιγράφει τον τρόπο εγγραφής μιας νέας εφαρμογής στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory Azure (AD).

Για να εγγράψετε μια νέα εφαρμογή στο Azure AD:

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
  Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι υπηρεσίες (All Services) και αναζητήστε την επιλογή Azure Active Directory.
 3. Επιλέξτε Azure Active Directory και μεταβείτε στις επιλογές Εγγραφές εφαρμογών (App registrations) > Νέα εγγραφή (New registration).
  Εμφανίζεται η οθόνη Εγγραφή εφαρμογής (Register an application).
 4. Στο πεδίο Όνομα (Name), εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής SASE Orchestrator.
 5. Επιλέξτε έναν υποστηριζόμενο τύπο λογαριασμού, ο οποίος καθορίζει ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή (Register).

Αποτελέσματα

Η εφαρμογή SASE Orchestrator θα εγγραφεί και θα εμφανίζεται στις καρτέλες Όλες οι εφαρμογές (All applications) και Ιδιόκτητες εφαρμογές (Owned applications).

Φροντίστε να σημειώσετε το αναγνωριστικό καταλόγου (μισθωτή) και το αναγνωριστικό εφαρμογής (πελάτη) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διαμόρφωση του SASE Orchestrator για τη συνδρομή cloud.

Επόμενες ενέργειες