Περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου μυστικού πελάτη στο Azure AD με σκοπό τον έλεγχο ταυτότητας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μυστικό πελάτη στο Azure AD:

Προϋποθέσεις

  • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια συνδρομή Azure. Εάν όχι, δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft Azure.
    Εμφανίζεται η αρχική οθόνη Microsoft Azure.
  2. Επιλέξτε Azure Active Directory > Εγγραφές εφαρμογών (Azure Active Directory > App registrations).
  3. Στην καρτέλα Εφαρμογές που μου ανήκουν (Owned applications), κάντε κλικ στην καταχωρημένη εφαρμογή σας SASE Orchestrator.
  4. Μεταβείτε στο Πιστοποιητικά & μυστικά > Νέο μυστικό πελάτη (Certificates & secrets > New client secret).
    Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη του μυστικού πελάτη (Add a client secret).
  5. Δώστε λεπτομέρειες όπως περιγραφή και τιμή λήξης για το μυστικό και κάντε κλικ στο Προσθήκη (Add).

Αποτελέσματα

Το μυστικό πελάτη δημιουργείται για την καταχωρημένη εφαρμογή.

Σημείωση: Αντιγράψτε και αποθηκεύστε τη νέα τιμή του μυστικού πελάτη που θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της συνδρομής Cloud στο SASE Orchestrator.

Επόμενες ενέργειες