Οι διαχειριστές εταιρικού δικτύου πρέπει να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης στην πύλη Azure για να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή SASE Orchestrator μπορεί να λειτουργήσει ως κύρια υπηρεσία (ταυτότητα για την εφαρμογή) για τους σκοπούς του Εικονικού WAN Azure και της ενοποίησης Πύλη SD-WAN.