Μπορείτε να παρακολουθείτε τις περιόδους λειτουργίας BGP σε Edge και πύλες.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για να παρακολουθήσετε τις περιόδους λειτουργίας του BGP: