Το VMware SD-WAN σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αναφορές επιχείρησης για ανάλυση του δικτύου σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές που θα περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα ή να τις ρυθμίσετε ώστε να περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα δεδομένα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα επαναλαμβανόμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία αναφορών στη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η SASE Orchestrator αποθηκεύει 50 αναφορές κάθε φορά για μια επιχείρηση. Ο χειριστής μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των αναφορών χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συστήματος, vco.reporting.maxReportsPerEnterprise.

Μια αναφορά έχει διάρκεια ζωής 60 ημερών, μετά την οποία θα διαγραφεί αυτόματα. Όταν ένας πελάτης υπερβεί τη μέγιστη τιμή αναφοράς (η προεπιλογή είναι 50), η παλαιότερη αναφορά θα διαγραφεί πρώτη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές επιχείρησης:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Αναφορές (Monitor > Reports).

Στη σελίδα Αναφορές (Reports) μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα γρήγορη αναφορά (μια ενοποιημένη εταιρική αναφορά με προεπιλεγμένη επιλογή των δεδομένων για όλα τα Edge του τελευταίου μήνα), να προσαρμόσετε την αναφορά και να προγραμματίσετε τη δημιουργία αναφορών για μια επαναλαμβανόμενη περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία νέας αναφοράς επιχείρησης.