Μπορείτε είτε να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη εταιρική αναφορά είτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης εταιρικής αναφοράς.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Αναφορές (Monitor > Reports).
 2. Στη σελίδα Αναφορές (Reports), κάντε κλικ στην επιλογή Νέα αναφορά (New Report).
 3. Στη σελίδα Νέα αναφορά (New Report), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τη δημιουργία μιας ενοποιημένης αναφοράς (γρήγορης αναφοράς) ή μιας προσαρμοσμένης αναφοράς.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορο (Quick) για να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη αναφορά με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο παράθυρο Γρήγορη αναφορά (Quick Report). Από προεπιλογή, αυτή η αναφορά περιλαμβάνει δεδομένα για τις τελευταίες 30 ημέρες, με λεπτομέρειες ανάλυσης για τα εξής:
  • 10 κορυφαίες εφαρμογές και 10 κορυφαία Edge που χρησιμοποιούν κάθε εφαρμογή.
  • Κατανάλωση SD-WAN βασισμένη στην κατανομή κυκλοφορίας με τις 10 κορυφαίες εφαρμογές για κάθε τύπο κυκλοφορίας.
  • Κατανάλωση SD-WAN με βάση την κατανομή μεταφοράς με τις 10 κορυφαίες εφαρμογές για κάθε τύπο μεταφοράς.
  • Κορυφαίες συνδέσεις ασφαλείας με βάση την κυκλοφορία με 5 κορυφαίες εφαρμογές για καθεμία από τις συνδέσεις ασφαλείας.
  • Κορυφαίοι προορισμοί μη SD-WAN απευθείας από VMware SD-WAN Edges με τα 5 κορυφαία Edge για κάθε προορισμό.
  • Κορυφαίοι προορισμοί μη SD-WAN που χρησιμοποιούν Πύλες VMware SD-WAN Gateways με τα 5 κορυφαία Edge για κάθε προορισμό.
  • Κορυφαίοι πελάτες όλων των Edge με 5 κορυφαίες εφαρμογές για τον καθένα.
 5. Στο παράθυρο Υποβολή αναφοράς (Submit Report) που εμφανίζεται, εισαγάγετε το όνομα αναφοράς, επιλέξτε τη μορφή μεταξύ PDF και PDF και CSV, επιλέξτε τη γλώσσα της αναφοράς και επιλέξτε αν θα στείλετε την αναφορά που δημιουργείται ως μήνυμα email, και καθορίστε τα αναγνωριστικά email. Δείτε Υποβολή αναφοράς.
 6. Στο παράθυρο Η αναφορά σας είναι καθ' οδόν (Your Report is on its way) που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done).

Αποτελέσματα

Μόλις υποβάλετε την αναφορά, οι λεπτομέρειες της αναφοράς εμφανίζονται με την κατάσταση στο παράθυρο Αναφορές (Reports).

Επόμενες ενέργειες

Η αναφορά σας δημιουργείται και εμφανίζεται στη σελίδα Αναφορές (Reports). Δείτε Παρακολούθηση επιχειρηματικών αναφορών.

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά με συγκεκριμένες τιμές, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένης αναφοράς.