Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια εταιρική αναφορά που περιλαμβάνει όλα τα Edge ή να επιλέξετε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένα Edge.

Διαδικασία

  1. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next) αφού επιλέξετε τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά στο Επιλογή δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογή Edge (Select Edge).
  2. Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Συμπερίληψη όλων των στοιχείων Edge (Include all edges). Αυτή η επιλογή δημιουργεί την αναφορά, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από όλα τα Edge της επιχείρησης.
  3. Μπορείτε να επιλέξετε Συμπερίληψη συγκεκριμένων στοιχείων Edge (Include specific edges) για να δημιουργήσετε την αναφορά με δεδομένα από συγκεκριμένα Edge. Επιλέξτε την κατάλληλη συνθήκη από τη λίστα για να συμπεριλάβετε τα αντίστοιχα Edge. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο «συν» (+) για να συμπεριλάβετε περισσότερες συνθήκες. Αφού καθορίσετε τις συνθήκες, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και οι λεπτομέρειες των Edge που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις συνθήκες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

Επόμενες ενέργειες

Δείτε Υποβολή αναφοράς.