Αφού διαμορφώσετε όλες τις ρυθμίσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε την αναφορά επιχείρησης.

Διαδικασία

 1. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Γρήγορη (Quick) για να δημιουργήσετε μια Γρήγορη αναφορά στο Δημιουργία νέας αναφοράς επιχείρησης, ή κάνετε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next) αφού επιλέξετε τα Edge στο Επιλογή Edge, εμφανίζεται το παράθυρο Υποβολή αναφοράς (Submit Report).
 2. Διαμορφώστε τα εξής:
  • Όνομα αναφοράς (Report Name): Εισαγάγετε ένα όνομα για την αναφορά.
  • Μορφή (Format): Επιλέξτε τη μορφή της αναφοράς από τη λίστα, ως PDF ή PDF και CSV.
  • Γλώσσα αναφοράς (Report Language): Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε την αναφορά. Επί του παρόντος υποστηρίζονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Τσέχικα, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
  • Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα (Send email to list): Εάν θέλετε να στείλετε την αναφορά που δημιουργήθηκε μέσω email, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε τις διευθύνσεις email διαχωρισμένες με κόμμα. Η αναφορά επισυνάπτεται στο email που αποστέλλεται.
 3. Στη Σύνοψη αναφοράς (Report Summary) επαληθεύστε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην Υποβολή (Submit).
 4. Στο παράθυρο Η αναφορά σας είναι καθ' οδόν (Your Report is on its way) που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done).

Αποτελέσματα

Μόλις υποβάλετε την αναφορά, οι λεπτομέρειες της αναφοράς εμφανίζονται με την κατάσταση στο παράθυρο Αναφορές (Reports).

Επόμενες ενέργειες

Η αναφορά σας δημιουργείται και εμφανίζεται στη σελίδα Αναφορές (Reports). Δείτε Παρακολούθηση επιχειρηματικών αναφορών.