Για να δημιουργήσετε μια πύλη σε ζεύξη με το Bastion Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στην επιλογή Πύλες (Gateways) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.
  Εμφανίζεται η σελίδα Πύλες (Gateways).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα πύλη (New Gateway).
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέα πύλη (New Gateway).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα πύλη (New Gateway), διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  Πεδίο Περιγραφή
  Όνομα (Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα πύλη.
  Διεύθυνση IPv4 (IPv4 Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 της πύλης.
  Διεύθυνση IPv6 (IPv6 Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv6 της πύλης.
  Κατάσταση υπηρεσίας (Service State) Επιλέξτε την κατάσταση υπηρεσίας της πύλης από την αναπτυσσόμενη λίστα. Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:
  • Σε υπηρεσία (In Service) – Η πύλη είναι συνδεδεμένη και διαθέσιμη.
  • Εκτός υπηρεσίας (Out of Service) – Η πύλη δεν είναι συνδεδεμένη.
  • Αδρανοποιημένη (Quiesced) – Η υπηρεσία πύλης είναι αδρανοποιημένη ή έχει τεθεί σε παύση. Επιλέξτε αυτήν την κατάσταση για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή συντήρησης.
  Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε την ομάδα πυλών στην οποία θα αντιστοιχιστεί η πύλη.
  Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode) Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας της πύλης από τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές:
  • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Not Required) – Η πύλη χρησιμοποιεί μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας με ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire) – Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στην πύλη να λάβει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του SASE Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις ληφθεί, η πύλη χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SASE Orchestrator, καθώς και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
   Σημείωση: Όταν η λειτουργία Bastion Orchestrator είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για τις πύλες σε προεργασία στο Δημόσιο Orchestrator θα πρέπει να οριστεί ως «Λήψη πιστοποιητικού» ή «Απαιτείται πιστοποιητικό».
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) – Η πύλη χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI.
  Όνομα επικοινωνίας (Contact Name) Εισαγάγετε το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας τοποθεσίας.
  Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε το αναγνωριστικό email του υπεύθυνου επικοινωνίας τοποθεσίας.
  Σημείωση:
  • Αφού δημιουργήσετε μια πύλη, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις διευθύνσεις IP.
  • Οι εκδόσεις 4.3.x και 4.4.x υποστηρίζουν την ανάπτυξη του Greenfield των πυλών για IPv6. Εάν έχετε αναβαθμίσει μια πύλη από μια έκδοση παλαιότερη της 4.3.0, δεν μπορείτε να διαμορφώσετε την αναβαθμισμένη πύλη με τη διεύθυνση IPv6.
  • Η έκδοση 4.5.0 υποστηρίζει την ανάπτυξη τόσο του Greenfield όσο και του Brownfield των πυλών για IPv6. Εάν έχετε αναβαθμίσει μια πύλη από προηγούμενη έκδοση παλαιότερη από την 4.5.0, μπορείτε να διαμορφώσετε δυναμικά τη διεύθυνση IPv6 για την πύλη.
  • Η λειτουργία διπλής στοίβας IPv4/IPv6 δεν υποστηρίζεται για τη διαμόρφωση του Bastion Orchestrator.

Αποτελέσματα

Όταν δημιουργήσετε μια νέα πύλη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα Διαμόρφωση πυλών (Configure Gateways), όπου μπορείτε να διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις για την πύλη που μόλις δημιουργήσατε.

Επόμενες ενέργειες

Για να προετοιμάσετε την πύλη για το Bastion Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία ενός Πύλη SD-WAN για το Bastion Orchestrator.