Για την αναβάθμιση ενός SASE Orchestrator απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα.

Για αποκατάσταση καταστροφών του SASE Orchestrator, ανατρέξτε στις ενότητες «Ρύθμιση DR στο VMware» και «Αναβάθμιση της ρύθμισης ανάκτησης καταστροφών».

  1. Βήμα 1: Προετοιμαστείτε για την αναβάθμιση του Orchestrator
  2. Βήμα 2: Αποστολή ανακοίνωσης αναβάθμισης
  3. Βήμα 3: Προχωρήστε με την αναβάθμιση του Orchestrator
  4. Βήμα 4: Ολοκληρώστε την αναβάθμιση του Orchestrator