Για να αναβαθμίσετε ένα ζεύγος SASE Orchestrator με δυνατότητα ανάκτησης καταστροφών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Για να αναβαθμίσετε ένα ζεύγος VCO με δυνατότητα ανάκτησης καταστροφών:
Σημείωση: Εάν η αναβάθμιση του Orchestrator είναι από την έκδοση 2.X -> έκδοση 3.2.X, εκτελέστε το dr-standby-schema.sh στο Orchestrator που βρίσκεται σε αναμονή πριν ξεκινήσετε την αναβάθμιση.
  1. Προετοιμαστείτε για την αναβάθμιση. Για οδηγίες, μεταβείτε στην Βήμα 1: Προετοιμαστείτε για την αναβάθμιση του Orchestrator της ενότητας με τίτλο, Αναβάθμιση Orchestrator με ανάπτυξη ανάκτησης καταστροφών.
  2. Προχωρήστε με την αναβάθμιση του Orchestrator. Για οδηγίες, μεταβείτε στην Βήμα 3: Προχωρήστε με την αναβάθμιση του Orchestrator της ενότητας με τίτλο, Αναβάθμιση Orchestrator με ανάπτυξη ανάκτησης καταστροφών.