Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης του SASE Orchestrator με ανάπτυξη αποκατάστασης από καταστροφές.