Η Διασύνδεση ανάλυσης καθορίζει τη διασύνδεση και την IP διασύνδεσης που χρησιμοποιεί ένα Edge για SNMP, λήψη AMON, παγιδεύσεις και άλλα. Αφού γίνει η παροχή ενός Edge ανάλυσης, μπορείτε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλυσης στο καθολικό τμήμα για το Edge στη σελίδα ρυθμίσεων για τη Συσκευή (Device).

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ανάλυσης σε ένα υπάρχον SD-WAN Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Επιλέξτε ένα Edge για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ανάλυσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα ρυθμίσεων για τη Συσκευή (Device) για το επιλεγμένο Edge.
 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τμήμα (Segment), επιλέξτε Καθολικό τμήμα (Global Segment) για να διαμορφώσετε μία Διασύνδεση ανάλυσης.
  Σημείωση: Προς το παρόν, η διασύνδεση προέλευσης και η σημαία Ανάλυσης υποστηρίζονται μόνο για το Καθολικό τμήμα (Global Segment). Οι ρυθμίσεις για μη καθολικά τμήματα παραβλέπονται ακόμα και αν έχουν οριστεί.
 4. Στην περιοχή Συνδεσιμότητα (Connectivity), μεταβείτε στην ενότητα Ανάλυση (Analytics) και ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής, εάν θέλετε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλυσης στο καθολικό τμήμα για το Edge.
 5. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Διεπαφή διαχείρισης αναλυτικών στοιχείων (Analytics Management Interface) Επιλέξτε μια διασύνδεση ανάλυσης για το Edge, για να συμπεριλάβει δεδομένα. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η τιμή Αυτόματο (Auto).
  Σημείωση: Το Edge επιλέγει αυτόματα μια διασύνδεση με το πεδίο «Κοινοποίηση» (Advertise) ορισμένο ως διασύνδεση ανάλυσης, εάν δεν είναι επιλεγμένο το κουμπί Ανάλυση (Analytics) ή έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί Ανάλυση (Analytics) και η Διασύνδεση ανάλυσης έχει οριστεί ως Καμία (None).
  Αυτοεπιδιόρθωση (Self-Healing) Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης για το επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση αυτοεπιδιόρθωσης για SD-WAN Edge.
  Παράκαμψη προεπιλεγμένου προορισμού (Override Default Destination) Απαιτείται διεύθυνση IP προορισμού για να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ ενός Edge ανάλυσης και μιας μηχανής ανάλυσης cloud. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για παράκαμψη του προεπιλεγμένου προορισμού.
  Προορισμός (Destination) Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι Δυναμική IP (Dynamic IP). Μπορείτε να το αλλάξετε σε Στατική IP (Static IP) μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη προεπιλεγμένου προορισμού (Override Default Destination).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες