Στο Google Cloud Console, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε μια παρουσία εικονικής μηχανής (VM) χρησιμοποιώντας ένα είδωλο δίσκου εκκίνησης, ένα στιγμιότυπο δίσκου εκκίνησης ή ένα είδωλο κοντέινερ. Για να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε μια παρουσία εικονικής μηχανής (VM) χρησιμοποιώντας ένα είδωλο δίσκου εκκίνησης, εκτελέστε τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν λογαριασμό Google και πληροφορίες πρόσβασης/σύνδεσης στην κονσόλα του Google Cloud Platform (GCP).

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα GCP.
 2. Το VMware SD-WAN είναι τώρα διαθέσιμο στο GCP Marketplace. Αναζητήστε το VMware SD-WAN στο Marketplace για να ξεκινήσετε.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΝΑΡΞΗ (LAUNCH).
  Εμφανίζεται η σελίδα Δημιουργία παρουσίας (Create an instance).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα ανάπτυξης (Deployment name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για την παρουσία.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ζώνη (Zone), επιλέξτε μια περιοχή όπου δημιουργούνται τα δίκτυα VPC.
 6. Επιλέξτε μια διαμόρφωση μηχανής για την παρουσία. Από το αναπτυσσόμενο μενού Τύπος μηχανής (Machine type), ορίστε μια επιλογή με βάση την τοπολογία που έχει διαμορφωθεί.
 7. Στο πεδίο Δεδομένα χρήστη (User-data), παράσχετε τις πληροφορίες cloud-init στην ακόλουθη μορφή δείγματος για την ενεργοποίηση του εικονικού Edge έναντι του στόχου VMware SD-WAN Orchestrator.
  Δείγμα δεδομένων χρήστη cloud-init
  "#cloud-config\nvelocloud:\n vce:\n vco: vco58-usvi1.velocloud.net\n activation_code: 3SHZ-966M-BJP2-ULUX\n vco_ignore_cert_errors: false\n"
  Είναι πολύ σημαντικό η μορφή να είναι σωστή για να διασφαλιστεί ότι θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Διαφορετικά, η ενεργοποίηση θα αποτύχει σιωπηλά (δηλαδή, χωρίς συμβάν σφάλματος στο Orchestrator).

  Το #cloud-config πρέπει να ενσωματωθεί με εισαγωγικά, διαφορετικά θα παρουσιαστεί σφάλμα στο GCP κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Τα εισαγωγικά περιλαμβάνονται ήδη στο πεδίο Δεδομένα χρήστη (User-data). Μπορείτε απλώς να εισαγάγετε τη διαμόρφωση cloud-config μεταξύ των εισαγωγικών ή να κάνετε αποκοπή και επικόλληση του δείγματος δεδομένων χρήστη cloud-init, αντικαθιστώντας όλο το κείμενο στο πεδίο Δεδομένα χρήστη (User-data).

  Σημείωση: Οι χαρακτήρες νέας γραμμής (\n) και τα κενά πρέπει να είναι ακριβή, ώστε να λειτουργεί σωστά η ανάλυση. Είναι προτιμότερο να κάνετε αποκοπή και επικόλληση του παραπάνω παραδείγματος σε ένα σημειωματάριο και απλώς να αντικαταστήσετε τις τιμές όπως απαιτείται, χωρίς να τροποποιήσετε τα κενά.

  Η διαχείριση των κλειδιών SSH πραγματοποιείται σε επίπεδο έργου. Δείτε https://cloud.google.com/compute/docs/instances/adding-removing-ssh-keys.

 8. Η προώθηση IP επιτρέπει στις διασυνδέσεις στο εικονικό Edge να επεξεργάζονται πακέτα που δεν προορίζονται για τη διεύθυνση MAC της τοπικής διασύνδεσης. Η προώθηση IP είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της δρομολόγησης και δεν μπορεί να αλλαχθεί.
 9. Στην περιοχή Δίσκος εκκίνησης (Boot disk), ο τύπος δίσκου και το μέγεθος του ειδώλου εκκίνησης θα πρέπει να παραμείνουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους: Μόνιμος δίσκος SSD και 10 GB, αντίστοιχα.
 10. Στην περιοχή Δικτύωση (Networking), προσθέστε διασυνδέσεις για τα διαμορφωμένα δίκτυα VPC, ως εξής.
  1. Στην περιοχή Διασυνδέσεις δικτύου (Network interface), κάντε κλικ στο εικονίδιο + Προσθήκη διασύνδεσης δικτύου (+ Add Network Interface).
  2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Δίκτυο (Network), επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια διασύνδεση.
  3. Διαμορφώστε την εξωτερική διεύθυνση IP ως εξής:
   • Για δίκτυο διαχείρισης - Επιλέξτε Καμία (None) για Εξωτερική διεύθυνση IP (External IP).
   • Για δημόσιο δίκτυο - Επιλέξτε Εξωτερική διεύθυνση IP: προσωρινή (External IP: Ephemeral), καθώς αυτή η διασύνδεση πρέπει να αντιστοιχιστεί σε μια δημόσια διεύθυνση IP στο Internet.
   • Για ιδιωτικό δίκτυο - Επιλέξτε Καμία (None) για Εξωτερική διεύθυνση IP (External IP).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος (Done).
  5. Για να προσθέσετε μια άλλη διασύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διασύνδεσης δικτύου (Add network interface) και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα από το β έως το δ.
 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη (Deploy).

Αποτελέσματα

Δημιουργείται μια παρουσία εικονικού Edge και το Compute Engine εκκινεί αυτόματα την παρουσία Edge μετά τη δημιουργία.

Επόμενες ενέργειες

Επαλήθευση ενεργοποίησης Edge