Μπορείτε να ενσωματώσετε το VMware SD-WAN στο Κέντρο σύνδεσης δικτύου για τις ακόλουθες υποθέσεις χρήσης:
Ακολουθούν οι εργασίες υψηλού επιπέδου που πρέπει να ολοκληρώσετε για να δημιουργηθεί η σύνδεση:
  1. Αναπτύξτε ένα σύμπλεγμα 2 μελών σε μια περιοχή.
  2. Αναπτύξτε τον διανομέα του Κέντρου σύνδεσης δικτύου.
  3. Ορίστε και συσχετίστε ακτίνες στον διανομέα του Κέντρου σύνδεσης δικτύου.
  4. Συνδέστε την εσωτερική εγκατάσταση είτε μέσω του δικτύου της Google είτε με τους πόρους του Google Cloud.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι πληρoίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις πριν να προχωρήσετε στην ενσωμάτωση του VMware SD-WAN στο Κέντρο σύνδεσης δικτύου:
  • Αποκτήστε πρόσβαση εταιρικού λογαριασμού στο VMware SD-WAN Orchestrator.
  • Αποκτήστε πρόσβαση στην κονσόλα Google Cloud με τους κατάλληλους ρόλους IAM. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην Google Cloud Console.