Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα προφίλ για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ ενός κλάδου και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει έναν προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge με τις απαιτούμενες παραμέτρους διοχέτευσης IPsec που σχετίζονται με την πύλη ασφαλείας Cloud Forcepoint. Για να δημιουργήσετε έναν προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Συσκευή (Device) για ένα προφίλ ή επιλέξτε προφίλ και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην καρτέλα Συσκευή (Device), πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Cloud VPN και κάντε κλικ στο ρυθμιστικό για να το μετακινήσετε στη θέση Ενεργ. (ON).
  4. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση VPN μεταξύ ενός κλάδου και ενός προορισμού μη SD-WAN μέσω Edge, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση (Enable) στην περιοχή Κλάδος σε προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge (Branch to Non SD-WAN Destinations via Edge).
    Επιλέξτε τη διοχέτευση Forcepoint ως προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα, για να δημιουργηθεί σύνδεση VPN.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργήστε μια πολιτική επιχείρησης για τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας από τη διοχέτευση προορισμού μη SD-WAN στην πύλη ασφαλείας Cloud Forcepoint. Δείτε Δημιουργία πολιτικής επιχείρησης για προορισμό μη SD-WAN μέσω Edge.