Met werkstromen voor momentopnamen kunt u bewerkingen voor momentopnamen uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter, virtual_machine_management en snapshot in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Een momentopname maken Maakt een momentopname.
Momentopnamen van alle virtual machines in een bronpool maken Maakt een momentopname van elke virtual machine in een bronpool.
Alle momentopnamen verwijderen Verwijdert alle bestaande momentopnamen zonder terug te keren naar een eerdere momentopname.
Overbodige momentopnamen verwijderen Vindt virtual machines met meer dan een bepaald aantal momentopnamen en kan de oudste momentopnamen desgewenst verwijderen. Verzendt de resultaten per e-mail.
Oude momentopnamen verwijderen Haalt alle momentopnamen op die ouder zijn dan een opgegeven aantal dagen en vraagt de gebruiker te selecteren welke momentopnamen moeten worden verwijderd.
Momentopnamen van een bepaalde grootte verwijderen Haalt alle momentopnamen op die groter zijn dan een bepaalde grootte en vraagt de gebruiker om de verwijdering te bevestigen.
Terugkeren naar huidige momentopname Keert terug naar de huidige momentopname.
Terugkeren naar momentopname en wachten Keert terug naar een specifieke momentopname. Verwijdert de momentopname niet.