Met de werkstromen voor opslag kunt u opslaggerelateerde bewerkingen uitvoeren.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter en storage in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Datastore op iSCSI/FC/lokale SCSI toevoegen Maakt een datastore op een Fibre Channel-, iSCSI- of lokale SCSI-schijf. Alleen schijven die momenteel niet worden gebruikt door een bestaande VMFS, komen in aanmerking om een nieuwe datastore te maken. De nieuwe datastore wijst de maximaal beschikbare ruimte van de opgegeven schijf toe.
Datastore op NFS toevoegen Voegt een datastore toe op een NFS-server.
iSCSI-doel toevoegen Voegt iSCSI-doelen toe aan een vCenter-host. De doelen kunnen van het type Send of Static zijn.
VMFS voor alle beschikbare schijven maken Maakt een VMFS-volume voor alle beschikbare schijven van een opgegeven host.
Datastore verwijderen Verwijdert datastores uit een vCenter Server-host.
iSCSI-doel verwijderen Verwijdert reeds geconfigureerde iSCSI-doelen. De doelen kunnen van het type Send of Static zijn.
iSCSI-adapter uitschakelen Deactiveert de softwarematige iSCSI-adapter op een opgegeven host.
Alle datastores en schijven weergeven Geeft de bestaande datastores en beschikbare schijven op een opgegeven host weer.
iSCSI-adapter inschakelen Activeert een iSCSI-adapter.
Lijst met alle opslagadapters weergeven Geeft een lijst met alle opslagadapters van een opgegeven host weer.