Met de werkstromen voor datastore en bestanden kunt u een lijst met bestanden verwijderen, ongebruikte bestanden in een datastore vinden, enzovoort.

Om toegang te krijgen tot deze werkstromen, navigeert u naar Bibliotheek > Werkstromen en voert u de tags vcenter en datastore_and_files in het zoekveld voor werkstromen in.

Werkstroomnaam Beschrijving
Alle bestanden verwijderen Verwijdert een lijst met bestanden.
Alle ongebruikte datastorebestanden verwijderen Doorzoekt alle datastores in de vCenter-omgeving en verwijdert alle ongebruikte bestanden.
Ongebruikte datastorebestanden exporteren Doorzoekt alle datastores en maakt een XML-descriptorbestand met een overzicht van alle ongebruikte bestanden.
Ongebruikte bestanden in datastores vinden Zoekt in de vCenter-omgeving naar alle ongebruikte bestanden voor schijven(*.vmdk), virtual machines (*.vmx) en sjablonen (*.vmtx) die niet zijn gekoppeld aan vCenter-instanties die zijn geregistreerd bij Orchestrator.
Alle configuratie-, sjabloon- en schijfbestanden van virtual machines ophalen Maakt een lijst met alle descriptorbestanden van de virtual machine en een lijst met alle schijfbestanden van de virtual machine, voor alle datastores.
Alle datastorebestanden registreren in logboeken Maakt een logbestand voor elk configuratiebestand van een virtual machine en elk bestand van een virtual machine dat in alle datastores wordt gevonden.
Ongebruikte datastorebestanden registreren in logboeken Zoekt in de vCenter-omgeving naar ongebruikte bestanden die zijn geregistreerd op virtual machines en exporteert een logboek van de bestanden in een tekstbestand.
Bestand uploaden naar datastore Uploadt een bestand naar een bestaande map in een specifieke datastore. Het geüploade bestand overschrijft elk bestaand bestand met dezelfde naam in dezelfde doelmap.