U kunt een of meer verzamelingen van virtuele apps maken voor elk type integratie zoals Horizon Cloud of gepubliceerde Citrix-bronnen.

Voorwaarden

 • Alle instanties van de VMware Identity Manager-service moeten versie 3.1 of hoger zijn.

 • Alle connectoren die worden gebruikt voor synchronisatie van bronnen, moeten versie 2017.12.1.0 of hoger zijn.

 • De volgende beheerdersrollen zijn vereist:

  • Gebruik de superbeheerdersrol om aan de slag te gaan met verzamelingen van virtuele apps. Raadpleeg Over verzamelingen van virtuele apps voor meer informatie.

  • Als u Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie ThinApps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.

  • Als u de pagina Netwerkbereiken wilt bewerken en opslaan voor Horizon- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps, gebruikt u de rol Superbeheerder.

 • Integratie met verpakte ThinApp-applicaties wordt alleen ondersteund met de VMware Identity Manager-connector voor Linux. Deze wordt niet ondersteund met de Windows-connector.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de VMware Identity Manager-console.
  • Als u voor het eerst toegang krijgt tot de pagina, wordt een pagina met informatie weergegeven. Klik op Aan de slag om door te gaan. De pagina Brontype selecteren wordt weergegeven.

   pagina brontype selecteren


   Opmerking:

   Als in plaats daarvan de pagina Migratie wordt weergegeven, heeft u bestaande configuraties die naar verzamelingen van virtuele apps moeten worden gemigreerd. Zie Bestaande configuraties migreren naar verzamelingen van virtuele apps.

  • Als u de pagina eerder heeft geopend, wordt de pagina Verzamelingen van virtuele apps weergegeven. Klik op Nieuw op de pagina om door te gaan.

 2. Selecteer het type bron dat u wilt integreren.

  U kunt Horizon-, Horizon Cloud-, gepubliceerde Citrix-applicaties of ThinApp-pakketten als brontype selecteren.

  Opmerking:

  Integratie met verpakte ThinApp-applicaties wordt alleen ondersteund met de VMware Identity Manager-connector voor Linux. Deze wordt niet ondersteund met de Windows-connector.

 3. Voltooi de wizard Nieuwe verzameling om de verzameling te maken.

  De configuratiegegevens voor elk type integratie zijn verschillend.

  Sommige velden, zoals hieronder, worden voor alle brontypen weergegeven.

  Optie

  Beschrijving

  Connector

  Selecteer de connector die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. Om de connector te selecteren, selecteert u de directory die eraan is gekoppeld. Als u een cluster van connectoren heeft ingesteld, worden alle connectorinstanties in de lijst Host weergegeven en kunt u ze voor deze verzameling in failovervolgorde rangschikken. Als u de lijst opnieuw wilt rangschikken, klikt u op de rijen en sleept u ze naar de gewenste positie.

  Belangrijk:

  Nadat u de verzameling heeft gemaakt, kunt u geen andere directory selecteren.

  Synchronisatiefrequentie

  Selecteer wanneer en hoe vaak u de bronnen in de verzameling wilt synchroniseren. De synchronisatiefrequentie kan variëren van per uur tot wekelijks. Als u geen automatisch synchronisatieschema wilt instellen, selecteert u Handmatig.

  Activeringsbeleid

  Selecteer hoe u bronnen in deze verzameling beschikbaar wilt stellen voor gebruikers in de Workspace ONE-portal en -app. Als u van plan bent om een goedkeuringswerkstroom in te stellen, selecteert u Door gebruiker geactiveerd. Anders selecteert u Automatisch.

  Zowel met de optie Door gebruiker geactiveerd als met de optie Automatisch worden de bronnen aan de pagina Catalogus toegevoegd. Gebruikers kunnen de bronnen op de pagina Catalogus gebruiken of ze verplaatsen naar de pagina Bladwijzers. Als u echter een goedkeuringswerkstroom voor een van de apps wilt instellen, moet u Door gebruiker geactiveerd voor die app selecteren.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in de verzameling. U kunt het activeringsbeleid voor individuele gebruikers of groepen per bron wijzigen op de gebruikers- of groepspagina op het tabblad Gebruikers en groepen.

Volgende stappen

U kunt de verzameling bekijken en bewerken op de pagina Verzamelingen van virtuele apps nadat u de verzameling heeft gemaakt.

De bronnen in de nieuwe verzameling zijn nog niet gesynchroniseerd. Als u een synchronisatieschema voor de verzameling instelt, worden de bronnen op het volgende geplande tijdstip gesynchroniseerd. Als u de bronnen handmatig wilt synchroniseren, selecteert u de verzameling op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en klikt u op Synchroniseren.