De directorysynchronisatie-, gebruikersverificatie- en Kerberos-verificatieservices maken elk logboekbestanden die u kunt gebruiken om problemen op te lossen. Als u meer logboekbestanden wilt opslaan dan standaard wordt opgeslagen, kunt u de grootte van de bestanden uitbreiden evenals het aantal bestanden dat wordt gemaakt voordat de logboekbestanden worden geroteerd.

Alle logboekbestanden voor een service worden opgeslagen in de map INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\servicenaam\logs. De logboekbestanden voor de directorysynchronisatieservice bevinden zich bijvoorbeeld in de map INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\logs.

De logboekbestanden waarvan u de grootte en het aantal wilt uitbreiden, zijn doorgaans de bestanden servicenaam-service.log en servicenaam-vertx-access.log.

De volgende XML-bestanden bevatten de instellingen voor logboekbestanden:

 • Het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\servicenaam\servicenaam.xml bevat de instellingen voor de bestanden servicenaam.err.log en servicenaam.out.log.
  Logboekbestand Instellingenbestand Standaardgrootte Standaardaantal opgeslagen bestanden
  DirectorySyncService.err.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\DirectorySyncService.xml 10240 kB 8
  DirectorySyncService.out.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\DirectorySyncService.xml 10240 kB 8
  UserAuthService.err.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\UserAuthService.xml 10240 kB 8
  UserAuthService.out.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\UserAuthService.xml 10240 kB 8
  KerberosAuthService.err.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\KerberosAuthService.xml 10240 kB 8
  KerberosAuthService.out.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\KerberosAuthService.xml 10240 kB 8
 • De INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\servicenaam\conf\log4j2-override.xml bevat de instellingen voor de bestanden servicenaam-service.log en servicenaam-vertx-access.log.
  Logboekbestand Instellingenbestand Standaardgrootte Standaardaantal opgeslagen bestanden
  eds-service.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\conf\log4j2-override.xml 50 MB 5
  eds-vertx-access.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\conf\log4j2-override.xml 50 MB 5
  eas-service.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\conf\log4j2-override.xml 50 MB 5
  eas-vertx-access.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\conf\log4j2-override.xml 50 MB 5
  eks-service.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\conf\log4j2-override.xml 50 MB 5
  eks-vertx-access.log INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\conf\log4j2-override.xml 50 MB 5
Opmerking: Zie Logboekbestanden van Workspace ONE Access Connector openen voor een beschrijving van de logboekbestanden. Op die pagina vindt u ook informatie over het inschakelen van de DEBUG-modus en gebruik van de opdracht tail in logboekbestanden.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access Connector-server.
 2. Als u de grootte of het aantal van de bestanden servicenaam.err.log en servicenaam.out.log van een service wilt wijzigen, volgt u deze stappen.
  1. Navigeer naar de map INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\servicenaam en open het bestand servicenaam.xml om het te bewerken. Bewerk bijvoorbeeld voor de directorysynchronisatieservice het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\DirectorySyncService.xml.
  2. Zoek de volgende vermelding:
     <log mode="roll-by-size">
       <sizeThreshold>10240</sizeThreshold>
       <keepFiles>8</keepFiles>
     </log>
  3. Update de bestandsgrootte in de <sizeThreshold>-vermelding en het aantal bestanden dat u wilt behouden in de <keepFiles>-vermelding op basis van uw vereisten.
  4. Sla het bestand op.
 3. Ga als volgt te werk om de grootte en het aantal van de bestanden servicenaam-service.log en servicenaam-vertx-access.log van een service te vergroten.
  1. Ga naar de map INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\servicenaam\conf en bewerk het bestand log4j2-override.xml. Bewerk bijvoorbeeld voor de directorysynchronisatieservice het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\conf\log4j2-override.xml.
  2. Voeg de volgende regels toe op de <Configuration …>- en </Configuration>-regels:
   <Appenders>
   <RollingFile name="fileLogger" fileName="${logFilePathAndNamePrefix}.log"
   filePattern="${logFilePathAndNamePrefix}-%i.log">
   
   <PatternLayout pattern="${defaultLayout}" />
   
   <Policies>
   <SizeBasedTriggeringPolicy size="50 MB" />
   </Policies>
   <DefaultRolloverStrategy max="5"/>
   </RollingFile>
   
   <!-- Rolling file appender, used by vertx access log -->
   <RollingFile name="accessFileLogger" fileName="${accessLogFilePathAndNamePrefix}.log"
   filePattern="${accessLogFilePathAndNamePrefix}-%i.log">
   
   <PatternLayout pattern="${accessLogLayout}" />
   
   <Policies>
   <SizeBasedTriggeringPolicy size="50 MB" />
   </Policies>
   <DefaultRolloverStrategy max="5"/>
   </RollingFile>
   </Appenders>
   Opmerking: Het gedeelte <RollingFile name="fileLogger"… is voor het bestand servicenaam-service.log en het gedeelte <RollingFile name="accessFileLogger"… is voor het bestand servicenaam-vertx-access.log.
  3. Als u de grootte en het aantal wilt opgeven voor het bestand servicenaam-service.log, bewerkt u de volgende regels in het gedeelte <RollingFile name="fileLogger"… dat u heeft toegevoegd:
   • <SizeBasedTriggeringPolicy size="50 MB" /> om de grootte van het bestand op te geven op basis van uw vereisten
   • <DefaultRolloverStrategy max="5"/> om het aantal bestanden op te geven dat moet worden bewaard op basis van uw vereisten
  4. Als u de grootte en het aantal wilt opgeven voor het bestand servicenaam-vertx-access.log, bewerkt u de volgende regels in het gedeelte <RollingFile name="accessFileLogger"… dat u heeft toegevoegd:
   • <SizeBasedTriggeringPolicy size="50 MB" /> om de grootte van het bestand op te geven op basis van uw vereisten
   • <DefaultRolloverStrategy max="5"/> om het aantal bestanden op te geven dat moet worden bewaard op basis van uw vereisten
  5. Sla het bestand op.