Wanneer Okta in de Workspace ONE Access-console is geconfigureerd als SAML-identiteitsprovider, voert u Okta-verificatie in als verificatiemethode die u aan deze identiteitsprovider wilt koppelen. U kunt ook de aanmeldingservaring in Workspace ONE Access aanpassen om de verificatiemethode Aangepast aanmeldingsscherm voor Okta te gebruiken en een aangepast aanmeldingsscherm te maken.

Voorwaarden

 • Controleer of Okta is geconfigureerd als externe applicatiebron en Okta-applicaties zijn toegevoegd aan de Workspace ONE-catalogus. Zie de documentatie VMware Workspace ONE integreren met Okta.
 • Er is een Okta OAuth 2.0-clientservice gemaakt. Zie de Okta-documentatie over hoe u de OAuth 2.0-service kunt maken en een client-ID en clientgeheim kunt toevoegen.
  • Haal de Okta-tenant-URL en het client-ID-nummer op.
  • Zorg ervoor dat u de doorverwijzings-URL voor aanmelding kent om u bij Workspace ONE Access te registreren.
 • Zorg ervoor dat u de URL's voor het logo en de achtergrondkleur van het aanmeldingsscherm weet, als u de pagina aanpast.

Procedure

 1. Selecteer Aangepast aanmeldingsscherm voor Okta op de pagina Integraties > Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-console.
 2. Klik op CONFIGUREREN en configureer de aangepaste aanmeldingsinstelling voor Okta.
 3. Schakel het selectievakje Ingeschakeld in.
 4. Configureer het volgende.
  Configureren Beschrijving
  Inschakelen Selecteer om aanmelden met de Okta-widget in te schakelen
  URL

  Voer de URL van de Okta-tenant in. Bijvoorbeeld: https://mytenant.okta.com.

  Client-ID

  Voer de client-ID in die in de Okta-aanmeldingswidget wordt gebruikt voor verificatie.

  Logo-URL

  Voer het URL-webadres in voor het afbeeldingsbestand van uw logo. Bijvoorbeeld: https://logo.mycompany/images/tools/logo_lv1.png

  Achtergrond-URL

  Voer de URL-webadres in voor het achtergrondafbeeldingsbestand dat u wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: http://www.imagelocation.com/background/pattern/background-pattern-005.jpg.

  Omleidings-URL

  Voer de URL in die is opgegeven bij het maken van de OAuth-client. Deze doorverwijzings-URL wordt gebruikt bij het verifiëren van gebruikers om overeen te komen met de doorverwijzings-URL van de client.

 5. Klik op OPSLAAN.

Voorbeeld: Aangepast aanmeldingsscherm voor Okta

Aangepast aanmeldingsscherm voor Okta

Volgende stappen