U voert de wizard Aan de slag in de Workspace ONE UEM Console uit om de Workspace ONE UEM-service te koppelen aan de Workspace ONE Access-service en een vertrouwde relatie tussen de twee services tot stand te brengen.

De wizard Aan de slag fungeert als controlelijst die u stapsgewijs door de instellingen leidt die zijn vereist zijn om Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access in te stellen. Deze configuratie is ingesteld vanuit de Workspace ONE UEM-organisatiegroep van het type Customer.

De wizard Aan de slag houdt bij hoe ver u bent in het configuratieproces. U kunt het proces starten, onderbreken, herstarten, controleren en vorige antwoorden wijzigen.

De pagina met de wizard Aan de slag in de Workspace ONE-console
 1. Klik in de Workspace ONE UEM Console op Aan de slag > Workspace ONE.
 2. Scrol omlaag naar de sectie Identiteits- en toegangsbeheer > Koppelen aan Workspace ONE Access en klik op CONFIGUREREN.
 3. Voer de URL van de Workspace ONE-tenant en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de systeemdomeinbeheerder in.

  Klik op VERBINDING TESTEN om te controleren of de Workspace ONE UEM- en Workspace ONE Access-services kunnen communiceren.

  Klik op OPSLAAN.

  De wizard maakt het serviceaccount en de API-sleutels die zijn vrijgesteld van de ingebouwde frequentielimiet van Workspace ONE UEM.

 4. Ga naar de pagina Instellingen > Systeem > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving en scrol naar Bron voor verificatie voor Intelligent Hub om te controleren of Workspace ONE Access is ingeschakeld.

De volgende instellingen worden automatisch geconfigureerd in de Workspace ONE UEM Console om een vertrouwde relatie tussen de twee services tot stand te brengen en de waarden voor de instellingen worden automatisch ingevuld op de pagina Integraties > UEM-integratie in de Workspace ONE Access-console.

 • De basisbeheerdersrol van het account met de service Consolebeheerder wordt gemaakt in uw organisatiegroep.
 • Er wordt een REST API-beheerderssleutel gegenereerd en met de Workspace ONE Access-service gedeeld om te communiceren tussen de services.
 • De REST API-inschrijvingsgebruikerssleutel wordt gegenereerd en met de Workspace ONE Access-service gedeeld.
 • Nadat de API-sleutel van de beheerder is gemaakt, wordt een beheerdersaccount toegevoegd en wordt certificaatverificatie in de Workspace ONE UEM Console ingesteld. Voor verificatie op basis van een REST API-certificaat wordt een certificaat op gebruikersniveau gegenereerd in de Workspace ONE UEM Console. Het gebruikte certificaat is een automatisch ondertekend Workspace ONE UEM-certificaat dat via het Workspace ONE UEM-rootcertificaat van de beheerder is gegenereerd.
De pagina Integratie van Workspace ONE UEM in de Workspace ONE Access-console

U voltooit het instellen van de integratie met Workspace ONE UEM in de Workspace ONE Access-console. Zie Workspace ONE UEM-integratie configureren in Workspace ONE Access.