U configureert de Workspace ONE Access-instellingen in de Workspace ONE UEM Console om een verbinding tussen uw instantie van de organisatiegroep van de Workspace ONE UEM-directory en Workspace ONE Access tot stand te brengen. Deze verbinding wordt gebruikt om gebruikers en groepen te synchroniseren met een directory die in de Workspace ONE Access-service is gemaakt.

In eerste instantie synchroniseert u gebruikers en groepen handmatig met de Workspace ONE Access-directory. Na de eerste synchronisatie bepaalt de Workspace ONE UEM-synchronisatieplanning wanneer gebruikers en groepen worden gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-directory.

Wanneer een gebruiker of groep op de Workspace ONE UEM-server wordt toegevoegd of verwijderd, is die wijziging meteen zichtbaar in de Workspace ONE Access-service.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de pagina Groepen en instellingen > Alle instellingen in de Workspace ONE UEM Console, selecteer uw organisatiegroep en ga naar Systeem > Bedrijfsintegratie > Workspace ONE Access > Configuratie.
 2. Klik in het servergedeelte op Configureer.
  Opmerking: De knop Configureren is alleen beschikbaar wanneer de Directory Service ook is geconfigureerd voor dezelfde organisatiegroep. Als de knop Configureren niet zichtbaar is, bevindt u zich niet in de juiste organisatiegroep. U kunt de organisatiegroep wijzigen in vervolgkeuzemenu Algemeen.
 3. Voer de Workspace ONE Access-instellingen in.
  Optie Beschrijving
  URL Voer de VMware-URL van uw tenant in. Bijvoorbeeld: https://myco.ws1a.com.
  Gebruikersnaam beheerder Voer de gebruikersnaam van de lokale Workspace ONE Access-beheerder in.
  Beheerderswachtwoord Voer het wachtwoord van de lokale Workspace ONE Access-beheerder in.
 4. Klik op Volgende.
 5. Schakel aangepaste toewijzing in om de toewijzing van gebruikerskenmerken van Workspace ONE UEM aan de Workspace ONE Access-service te configureren.
 6. Klik op Verbinding testen om te verifiëren of de instellingen goed zijn.
 7. Klik op Nu synchroniseren om handmatig alle gebruikers en groepen met de Workspace ONE Access-service te synchroniseren.
  Opmerking: Als u de systeembelasting wilt bedienen, kunt u handmatige synchronisatie uitsluitend vier uur na een eerdere synchronisatie uitvoeren.

resultaten

Er wordt een directory in de Workspace ONE Access-service gemaakt en de Workspace ONE UEM-gebruikers en -groepen worden met een directory in Workspace ONE Access gesynchroniseerd.

Volgende stappen

Controleer op de pagina Gebruikers en groepen in de Workspace ONE Access-console of de gebruikers- en groepsnamen zijn gesynchroniseerd.