U kunt een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console maken voor elk type integratie, zoals Horizon, Horizon Cloud Service on Microsoft Azure with Single-Pod Broker of Horizon Cloud Service on IBM Cloud, Citrix of ThinApp.

Voorwaarden

 • Installeer de service Virtuele app, een onderdeel van Workspace ONE Access Connector.
 • De volgende beheerdersrollen zijn vereist:
  • Gebruik de superbeheerdersrol om aan de slag te gaan met verzamelingen van virtuele apps. Raadpleeg Over verzamelingen van virtuele apps van Workspace ONE Access voor meer informatie.
  • Als u verzamelingen van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud en Citrix wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
  • Als u ThinApp-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
  • U moet de superbeheerdersrol gebruiken om de pagina Netwerkbereiken voor verzamelingen van virtuele Horizon- en Citrix-apps te bewerken en op te slaan.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
 3. Als er een pagina met informatie wordt weergegeven, bekijkt u de informatie en klikt u op Aan de slag. Anders klikt u op Nieuw.
 4. Selecteer het type bron dat u wilt integreren.

  Er worden vier tegels weergegeven: Horizon, Citrix, ThinApp-pakket en Horizon Cloud.
 5. Voltooi de wizard Nieuwe verzameling om de verzameling te maken.
  De configuratiegegevens voor elk type integratie zijn verschillend.
  Sommige instellingen, zoals de volgende, worden weergegeven voor alle brontypen.
  Optie Beschrijving
  Connector Selecteer de connectoren die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. U kunt meerdere connectoren toevoegen en deze rangschikken in failovervolgorde. Alleen connectoren waarop het onderdeel van de service voor virtuele apps is geïnstalleerd, worden in de lijst weergegeven.
  Synchronisatiefrequentie Selecteer wanneer en hoe vaak u de bronnen in de verzameling wilt synchroniseren. De synchronisatiefrequentie kan variëren van per uur tot wekelijks. Als u geen automatisch synchronisatieschema wilt instellen, selecteert u Handmatig. Als u Handmatig selecteert, moet u de verzameling handmatig synchroniseren nadat u deze heeft gemaakt en telkens wanneer u updates van de bronserver wilt synchroniseren.

  Zie Verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access synchroniseren voor meer informatie over synchroniseren.

  Activeringsbeleid Selecteer hoe u resources in deze verzameling wilt beschikbaar stellen voor gebruikers in de Workspace ONE Intelligent Hub-app en -portal. Als u van plan bent om een goedkeuringswerkstroom in te stellen, selecteert u Door gebruiker geactiveerd. Anders selecteert u Automatisch.

  Zowel met de optie Door gebruiker geactiveerd als met de optie Automatisch worden de resources aan het tabblad Apps toegevoegd. Gebruikers kunnen de resources uitvoeren vanaf het tabblad Apps of deze als favorieten markeren en deze uitvoeren vanaf het tabblad Favorieten. Als u echter een goedkeuringswerkstroom voor een van deze apps wilt instellen, moet u Door gebruiker geactiveerd voor die app selecteren.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in de verzameling. U kunt het activeringsbeleid voor afzonderlijke gebruikers of groepen per resource wijzigen op de pagina's Accounts > Gebruikers of Accounts > Gebruikersgroepen.

Volgende stappen

De resources in de nieuwe verzameling zijn nog niet gesynchroniseerd. Als u een synchronisatieschema voor de verzameling instelt, worden de resources op het volgende geplande tijdstip gesynchroniseerd. Als u de optie Handmatig heeft geselecteerd voor synchronisatie, moet u de resources handmatig synchroniseren door de verzameling te selecteren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en op Synchroniseren > Synchroniseren met beveiligingen of Synchroniseren > Synchroniseren zonder beveiligingen te klikken.