U kunt een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console maken voor elk type integratie zoals Horizon-desktops en -applicaties of gepubliceerde Citrix-bronnen.

Voorwaarden

 • Volg deze richtlijnen voor de connectorversie.
  Belangrijk: Citrix, Horizon, Horizon Cloud en ThinApp-integraties zijn niet beschikbaar voor de Workspace ONE Access 20.10 of 20.01 connector.
  • Als u verpakte ThinApp-applicaties wilt gebruiken, gebruikt u VMware Identity Manager Connector (Linux) versie 2018.8.1.0.
  • Als u andere virtuele apps wilt gebruiken, zoals Horizon-desktops en -applicaties of gepubliceerde Citrix-bronnen, gebruikt u versie 19.03.0.1 van VMware Identity Manager connector (Windows).
 • De volgende beheerdersrollen zijn vereist:
  • Gebruik de superbeheerdersrol om aan de slag te gaan met verzamelingen van virtuele apps. Raadpleeg Over verzamelingen van virtuele apps van Workspace ONE Access voor meer informatie.
  • Als u Horizon-, Horizon Cloud- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktopapps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie ThinApps beheren in de catalogusservice kan uitvoeren.
  • Als u de pagina Netwerkbereiken wilt bewerken en opslaan voor Horizon- en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps, gebruikt u de rol Superbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console.
  • Als u voor het eerst toegang krijgt tot de pagina, wordt een pagina met informatie weergegeven. Klik op Aan de slag om door te gaan. De pagina Brontype selecteren wordt weergegeven.
   pagina brontype selecteren

   Opmerking: Als in plaats daarvan de pagina Migratie wordt weergegeven, heeft u bestaande configuraties die naar verzamelingen van virtuele apps moeten worden gemigreerd. Zie Bestaande configuraties migreren naar verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access.
  • Als u de pagina eerder heeft geopend, wordt de pagina Verzamelingen van virtuele apps weergegeven. Klik op Nieuw op de pagina om door te gaan.
 2. Selecteer het type bron dat u wilt integreren.
  U kunt Horizon-, Horizon Cloud-, gepubliceerde Citrix-applicaties of ThinApp-pakketten als brontype selecteren.
  Opmerking: Integratie met verpakte ThinApp-applicaties wordt alleen ondersteund met de oude VMware Identity Manager Connector voor Linux. Deze wordt niet ondersteund met de Windows-connector.
 3. Voltooi de wizard Nieuwe verzameling om de verzameling te maken.
  De configuratiegegevens voor elk type integratie zijn verschillend.
  Sommige velden, zoals hieronder, worden voor alle brontypen weergegeven.
  Optie Beschrijving
  Connector Selecteer de connector die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. Om de connector te selecteren, selecteert u de directory die eraan is gekoppeld. Als u een cluster van connectoren heeft ingesteld, worden alle connectorinstanties in de lijst Host weergegeven en kunt u ze voor deze verzameling in failovervolgorde rangschikken. Als u de lijst opnieuw wilt rangschikken, klikt u op de rijen en sleept u ze naar de gewenste positie.
  Belangrijk: Nadat u de verzameling heeft gemaakt, kunt u geen andere directory selecteren.
  Synchronisatiefrequentie Selecteer wanneer en hoe vaak u de bronnen in de verzameling wilt synchroniseren. De synchronisatiefrequentie kan variëren van per uur tot wekelijks. Als u geen automatisch synchronisatieschema wilt instellen, selecteert u Handmatig.
  Activeringsbeleid Selecteer hoe u bronnen in deze verzameling beschikbaar wilt stellen voor gebruikers in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-portal en -app. Als u van plan bent om een goedkeuringswerkstroom in te stellen, selecteert u Door gebruiker geactiveerd. Anders selecteert u Automatisch.

  Zowel met de optie Door gebruiker geactiveerd als met de optie Automatisch worden de bronnen aan het tabblad Apps toegevoegd. Gebruikers kunnen de bronnen op het tabblad Apps uitvoeren of ze als favorieten markeren en ze uitvoeren op het tabblad Favorieten. Als u echter een goedkeuringswerkstroom voor een van de apps wilt instellen, moet u Door gebruiker geactiveerd voor die app selecteren.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersrechten voor alle bronnen in de verzameling. U kunt het activeringsbeleid voor individuele gebruikers of groepen per bron wijzigen op de gebruikers- of groepspagina op het tabblad Gebruikers en groepen.

Volgende stappen

U kunt de verzameling bekijken en bewerken op de pagina Verzamelingen van virtuele apps nadat u de verzameling heeft gemaakt.

De bronnen in de nieuwe verzameling zijn nog niet gesynchroniseerd. Als u een synchronisatieschema voor de verzameling instelt, worden de bronnen op het volgende geplande tijdstip gesynchroniseerd. Als u de bronnen handmatig wilt synchroniseren, selecteert u de verzameling op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en klikt u op Synchroniseren.