U kunt uw Citrix-implementatie met Workspace ONE Access integreren om gebruikers vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal toegang te geven tot hun toegewezen gepubliceerde Citrix-resources. Gepubliceerde Citrix-resources zijn applicaties en desktops in Citrix XenApp- en XenDesktop-serverfarms. Desktops worden ook wel gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen genoemd.

U beheert gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops in de Citrix-beheerconsole. Ook stelt u gebruikers- en groepsrechten in de Citrix-console in, niet in de Workspace ONE Access-console. U moet deze gebruikers en groepen vanaf Active Directory synchroniseren met de Workspace ONE Access-service voordat u Workspace ONE Access met uw de Citrix-serverfarms gaat integreren.

Om Citrix-serverfarms te integreren met Workspace ONE Access, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen bevatten de configuratiegegevens voor de serverfarms evenals de synchronisatie-instellingen.

U kunt een synchronisatieplanning voor elke verzameling instellen om bronnen en rechten van de Citrix-serverfarms regelmatig te synchroniseren naar de Workspace ONE Access-service.

Nadat u de Citrix-serverfarms heeft geïntegreerd, kunt u de gesynchroniseerde resources en rechten in de Workspace ONE Access Console bekijken.

Eindgebruikers krijgen toegang tot hun gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops via de Intelligent Hub-app of -portal. Ze installeren de Citrix Workspace-app, voorheen Citrix Receiver genaamd, op hun systemen en apparaten om toegang te krijgen tot de resources waarvoor zij rechten hebben.

Ondersteunde Citrix-versies

 • Workspace ONE Access ondersteunt de volgende Citrix-versies:
  • Citrix Virtual Apps en Desktops 7 2203 Long Term Service Release (LTSR)
  • Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR
  • XenApp en XenDesktop 7.15 LTSR
  • XenApp en XenDesktop 7.6 LTSR
 • Workspace ONE Access ondersteunt de volgende versies van Citrix Gateway:
  • 12.1-62.27
  • 12.1-65.25
  • 13.1-37.38
  Opmerking: Als u een van deze versies niet kunt gebruiken, kunt u een StoreFront-server instellen om ICA-bestanden voor Citrix Gateway te genereren. Zie Externe toegang met Citrix Gateway (NetScaler) geconfigureerd als ICA-proxy.
 • Workspace ONE Access maakt verbinding met de Citrix-serverfarm met behulp van de Citrix StoreFront API. Controleer in uw Citrix-implementatie of de StoreFront-versie overeenkomt met de Citrix-serverfarmversie.
  Opmerking: Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor de Citrix Web Interface.

Ondersteunde Citrix-verificatiemethoden

Workspace ONE Access ondersteunt alleen verificatie op basis van wachtwoorden op de XenApp- of Citrix Gateway-server. Andere verificatiemethoden zoals Smart Card, HTML 5, 2-factorverificatie of SAML-verificatie (Citrix FAS) worden niet ondersteund.

Ondersteunde Citrix-functies

Workspace ONE Access ondersteunt de volgende Citrix-functies.

 • Applicaties en desktops starten met Citrix StoreFront-API
 • Extern starten met Citrix Gateway
 • Samenvoeging van meerdere sites

  De Citrix-functie voor samenvoeging van meerdere sites voegt applicatie- en desktopresources van meerdere sites samen en ontdubbelt ze. Als de samenvoeging van meerdere sites is geconfigureerd in StoreFront, selecteert u de overeenkomstige instelling Samenvoeging van meerdere sites inschakelen voor de verzameling van virtuele apps in Workspace ONE Access.

  Belangrijk:
  • Workspace ONE Access Connector 22.09 en hoger ondersteunen samenvoeging van meerdere sites.
  • Als u de samenvoeging van meerdere sites wilt configureren in Workspace ONE Access, moet u extra vereisten voltooien.
 • Filteren op trefwoorden

  Met de functie Filteren op trefwoorden met Citrix kunnen beheerders de weergave van resources controleren en starten met behulp van trefwoorden. Als het filteren op trefwoorden in StoreFront is geconfigureerd, selecteert u de overeenkomstige instelling, Filteren op trefwoorden met Citrix inschakelen in het installatieprogramma voor Workspace ONE Access Connector.

  Belangrijk:
  • Workspace ONE Access Connector 22.09 en hoger ondersteunen het filteren op trefwoorden.
  • Als u het filteren op trefwoorden wilt configureren in Workspace ONE Access, moet u extra vereisten voltooien.
 • Functionaliteit voor applicatiegroepen

  Workspace ONE Access ondersteunt de functie van de applicatiegroep die beschikbaar is in Citrix-implementatieversies 7.15 LTSR, 1912 LTSR en 2203 LTSR. Applicatiegroepen zijn een logische groepering van applicaties en desktops. Rechten kunnen worden opgegeven op het niveau van de applicatiegroep.

 • Applicaties op de XenApp- en XenDesktop-server uitschakelen

  Als de beheerder een applicatie op de XenApp- of XenDesktop-server deactiveert, wordt de applicatie in Workspace ONE Access verborgen.

 • De zichtbaarheid van applicaties beperken

  Met deze functie stelt u de zichtbaarheid van een applicatie in. Workspace ONE Access houdt zich aan de rechten die op applicatieniveau zijn ingesteld.

 • Een applicatie voor de hele leveringsgroep weergeven

  In XenApp en XenDesktop kan de zichtbaarheid van een applicatie worden ingesteld op Show this application to entire delivery group (Deze applicatie voor hele leveringsgroep weergeven). De applicatie neemt de rechten over van de leveringsgroep.

 • Rechten op desktopniveau

  Workspace ONE Access houdt zich aan rechten voor desktops die op desktopniveau zijn ingesteld.

 • Statische desktops synchroniseren en starten

  Statische desktops die in XenApp en XenDesktop zijn geconfigureerd, kunnen vanuit Workspace ONE Access worden gesynchroniseerd en gestart.

Citrix StoreFront-vereisten

De virtuele-appservice gebruikt de Citrix StoreFront REST API voor verificatie en genereert ICA-bestanden vanuit de Citrix-implementatie om desktops en applicaties te starten.

Zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende vereisten voor StoreFront.

 • Zorg ervoor dat StoreFront wordt ondersteund door de Citrix-serverfarmversie die u gebruikt en dat de StoreFront-versie overeenkomt met de Citrix-serverfarmversie.
 • Zorg ervoor dat alle instanties van de virtuele-appservice van Workspace ONE Access met de StoreFront-server kunnen communiceren.
 • Zorg ervoor dat u dezelfde farmnaam opgeeft in StoreFront en in de Citrix Delivery Controller of XML Broker.
 • Als de StoreFront-URL zich achter een load balancer bevindt en de load balancer aanvullende verificatievereisten heeft, zoals verificatie met meerdere factoren (MFA), moet u een afzonderlijk verificatiebeleid instellen voor het verkeer van de service Virtuele app. Zie Citrix Gateway-verificatiebeleid configureren voor Workspace ONE Access.
 • De service Virtuele app ondersteunt alleen de Citrix Gateway load balancer. Deze ondersteunt geen andere load balancers.

  U moet de load balancer configureren met sessiepersistentie op basis van bron-IP.

 • Workspace ONE Access ondersteunt alleen verificatie op basis van gebruikersnaam en wachtwoord op de XenApp-server of de Citrix Gateway-server. Andere verificatiemethoden zoals Smart Card, HTML 5, 2-factorverificatie of SAML-verificatie (Citrix FAS) worden niet ondersteund.
 • Wanneer u op de StoreFront-server verificatie voor een archief configureert, kunnen vertrouwde domeinen worden geconfigureerd voor de verificatiemethode Gebruikersnaam en wachtwoord. Als u vertrouwde domeinen configureert, zorgt u ervoor dat u domeinnamen in de indeling van de volledig gekwalificeerde domeinnaam aan de lijst Vertrouwde domeinen toevoegt. Als u NetBIOS-namen voor de StoreFront gebruikt, voegt u naast de NetBIOS-naam ook de volledig gekwalificeerde domeinnaam toe. Voor Workspace ONE Access is de volledig gekwalificeerde domeinnaam vereist. Als alleen de NetBIOS-naam wordt toegevoegd, kunnen de Citrix-applicatie en -desktop niet vanuit Workspace ONE worden gestart.

  Een vertrouwd domein in de juiste indeling configureren in het dialoogvenster Vertrouwde domeinen met Citrix configureren.

 • Als voor StoreFront samenvoeging van meerdere sites of het filteren op trefwoorden is geconfigureerd, gelden extra vereisten voor Workspace ONE Access om deze functies te ondersteunen. Zie Samenvoeging van meerdere sites en filteren op trefwoorden met Citrix configureren in Workspace ONE Access.
Opmerking: Als u de StoreFront REST API wilt gebruiken, moet u extra bestanden downloaden of kopiëren naar uw Workspace ONE Access-installatie.