U kunt uw Citrix-implementatie integreren met Workspace ONE Access (voorheen VMware Identity Manager) om gebruikers de mogelijkheid te geven toegang te krijgen tot hun toegewezen door Citrix gepubliceerde bronnen vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal. Gepubliceerde Citrix-bronnen zijn applicaties en desktops in Citrix XenApp- en XenDesktop-serverfarms. Desktops worden ook wel gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen genoemd.

U beheert gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops in de Citrix-beheerconsole. Ook stelt u gebruikers- en groepsrechten in de Citrix-console in, niet in de Workspace ONE Access-console. U moet deze gebruikers en groepen vanaf Active Directory synchroniseren met de Workspace ONE Access-service voordat u Workspace ONE Access met uw de Citrix-serverfarms gaat integreren.

Om Citrix-serverfarms te integreren met Workspace ONE Access, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen bevatten de configuratiegegevens voor de serverfarms evenals de synchronisatie-instellingen.

U kunt een synchronisatieplanning voor elke verzameling instellen om bronnen en rechten van de Citrix-serverfarms regelmatig te synchroniseren naar de Workspace ONE Access-service.

Nadat u de Citrix-serverfarms heeft geïntegreerd, kunt u de gesynchroniseerde bronnen en rechten in de Workspace ONE Access-console bekijken.

Eindgebruikers krijgen toegang tot hun gepubliceerde Citrix-applicaties en -desktops via de Intelligent Hub-app of -portal. Ze installeren de Citrix Workspace-app (voorheen Citrix Receiver genaamd) op hun systemen en apparaten om toegang te krijgen tot de bronnen waarvoor zij rechten hebben.

Opmerking: Workspace ONE Access ondersteunt Citrix-implementaties met Citrix NetScaler.

Ondersteunde Citrix-versies

 • Workspace ONE Access ondersteunt de volgende Citrix-versies:
  • Virtuele Citrix-apps en -desktops 7 1912 LTSR
  • XenApp en XenDesktop 7.15 LTSR
  • XenApp en XenDesktop 7.6 LTSR
 • Workspace ONE Access maakt verbinding met de Citrix-serverfarm met behulp van de Citrix StoreFront API. Controleer in uw Citrix-implementatie of de StoreFront-versie overeenkomt met de Citrix-serverfarmversie.
  Opmerking: Workspace ONE Access biedt geen ondersteuning voor de Citrix Web Interface.
Opmerking: Het gebruik van de nieuwste beschikbare versie van Workspace ONE Access en de bijbehorende onderdelen wordt aanbevolen.

Ondersteunde Citrix-verificatiemethoden

Workspace ONE Access ondersteunt alleen verificatie op basis van wachtwoord op de XenApp-server of NetScaler-server. Andere verificatiemethoden zoals Smart Card, HTML 5, 2-factorverificatie of SAML-verificatie (Citrix FAS) worden niet ondersteund.

Ondersteunde Citrix-functies

Workspace ONE Access ondersteunt de volgende XenApp- en XenDesktop-functies.

 • Applicaties en desktops starten met Citrix StoreFront-API
 • Extern starten met NetScaler
 • Functionaliteit voor applicatiegroepen

  Workspace ONE Access ondersteunt de functie van de applicatiegroep die beschikbaar is in Citrix-implementatieversies 7.15 LTSR en 1912 LTSR. Applicatiegroepen zijn een logische groepering van applicaties en desktops. Rechten kunnen worden opgegeven op het niveau van de applicatiegroep.

 • Applicaties op de XenApp- en XenDesktop-server uitschakelen

  Als de beheerder een applicatie op de XenApp- of XenDesktop-server uitschakelt, wordt de applicatie in Workspace ONE Access verborgen.

 • De zichtbaarheid van applicaties beperken

  Met deze functie stelt u de zichtbaarheid van een applicatie in. Workspace ONE Access houdt zich aan de rechten die op applicatieniveau zijn ingesteld.

 • Een applicatie voor de hele leveringsgroep weergeven

  In XenApp en XenDesktop kan de zichtbaarheid van een applicatie worden ingesteld op Show this application to entire delivery group (Deze applicatie voor hele leveringsgroep weergeven). De applicatie neemt de rechten over van de leveringsgroep.

 • Rechten op desktopniveau

  Workspace ONE Access houdt zich aan rechten voor desktops die op desktopniveau zijn ingesteld.

 • Statische desktops synchroniseren en starten

  Statische desktops die in XenApp en XenDesktop zijn geconfigureerd, kunnen vanuit Workspace ONE Access worden gesynchroniseerd en gestart.

Citrix StoreFront-vereisten

De virtuele-appservice gebruikt de Citrix StoreFront REST API voor verificatie en genereert ICA-bestanden vanuit de Citrix-implementatie om desktops en applicaties te starten.

Zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende vereisten voor StoreFront.

 • Zorg ervoor dat StoreFront wordt ondersteund door de Citrix-serverfarmversie die u gebruikt en dat de StoreFront-versie overeenkomt met de Citrix-serverfarmversie.
 • Zorg ervoor dat alle instanties van de virtuele-appservice van Workspace ONE Access met de StoreFront-server kunnen communiceren.
 • Zorg ervoor dat u dezelfde farmnaam opgeeft in StoreFront en in de Citrix Delivery Controller of XML Broker.
 • Als de StoreFront-URL zich achter een load balancer bevindt, moet u ervoor zorgen dat de load balancer geen aanvullende verificatievereisten, zoals MFA, heeft. De virtuele-appservice moet toegang krijgen tot de StoreFront-URL zonder extra verificatievereisten van de load balancer.

  De virtuele-appservice ondersteunt alleen de NetScaler-load balancer. Deze ondersteunt geen andere load balancers.

 • Workspace ONE Access ondersteunt alleen verificatie op basis van gebruikersnaam en wachtwoord op de XenApp-server of NetScaler-server. Andere verificatiemethoden zoals Smart Card, HTML 5, 2-factorverificatie of SAML-verificatie (Citrix FAS) worden niet ondersteund.
 • Wanneer u op de StoreFront-server verificatie voor een archief configureert, kunnen vertrouwde domeinen worden geconfigureerd voor de verificatiemethode Gebruikersnaam en wachtwoord. Als u vertrouwde domeinen configureert, zorgt u ervoor dat u domeinnamen in de indeling van de volledig gekwalificeerde domeinnaam aan de lijst Vertrouwde domeinen toevoegt. Als u NetBIOS-namen voor de StoreFront gebruikt, voegt u naast de NetBIOS-naam ook de volledig gekwalificeerde domeinnaam toe. Voor Workspace ONE Access is de volledig gekwalificeerde domeinnaam vereist. Als alleen de NetBIOS-naam wordt toegevoegd, kunnen de Citrix-applicatie en -desktop niet vanuit Workspace ONE worden gestart.

  vertrouwd domein configureren in Citrix

Opmerking: Als u de StoreFront REST API wilt gebruiken, moet u extra bestanden downloaden of kopiëren naar uw Workspace ONE Access-installatie.