Wanneer u Workspace ONE Access heeft geconfigureerd voor toegang tot uw ThinApp-pakketten, kan uw IT-omgeving dusdanig wijzigen dat uw ThinApp-pakketten op een nieuwe locatie staan. Werk in de Workspace ONE Access-console het pad naar de nieuwe locatie bij wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Voorwaarden

Controleer of de nieuwe gedeelde locatie netwerkshare voldoet aan de vereisten voor een netwerkshare, zoals beschreven in Vereisten voor ThinApp-integratie met Workspace ONE Access.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
  2. Selecteer Resources > Verzamelingen van virtuele apps.
  3. Selecteer de ThinApp-verzameling en klik op Bewerken.
  4. Klik in de wizard ThinApp bewerken op Configuratie om naar de pagina Configuratie te gaan.
  5. Wijzig de waarde in het tekstvak Pad naar de nieuwe gedeelde map waar de ThinApp-pakketten staan in UNC-padindeling.
  6. (Optioneel) Werk zo nodig de waarde Sharegebruiker en de waarde Sharewachtwoord bij.
  7. Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan.