Door VMware ThinApp®-pakketten met Workspace ONE Access te integreren, kunt u ThinApp-pakketten centraal distribueren en beheren. ThinApp-pakketten zijn gevirtualiseerde Windows-applicaties en worden gebruikt op Windows-systemen. Gebruikers installeren de applicatie Workspace ONE Access Desktop op hun Windows-systemen en kunnen vervolgens de ThinApp-pakketten starten en gebruiken die aan hen zijn toegewezen.

Workspace ONE Access Connector versies 22.09 en hoger voor Windows ondersteunen integratie met ThinApp. U moet het onderdeel voor de service Virtuele app van de connector installeren op een ondersteunde Windows-server. Als u de service Virtuele app heeft geïnstalleerd, kunt u een verzameling van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console maken om de ThinApp-integratie in te stellen.

Nadat de verzameling van virtuele apps is gesynchroniseerd, kunt u de ThinApp-pakketten op de pagina Resources > Virtuele apps zien en de pakketten toewijzen aan gebruikers en groepen.

Zie Workspace ONE Access voor de vereisten voor zowel Vereisten voor ThinApp-integratie met Workspace ONE Access als ThinApp.

Over ThinApp-pakketten

In de aanpassings- en bouwprocedures van ThinApp maakt u een virtuele applicatie vanuit een Windows-applicatie. Die gevirtualiseerde Windows-applicatie kan op een Windows-systeem worden uitgevoerd zonder dat de oorspronkelijke Windows-applicatie geïnstalleerd hoeft te zijn. Het ThinApp-pakket is de reeks virtuele applicatiebestanden die is gegenereerd door de aanpassings- en bouwprocedures van ThinApp in een Windows-applicatie. Het pakket omvat het primaire gegevensbestand en de instappuntbestanden om toegang te krijgen tot de Windows-applicatie.

Niet elk ThinApp-pakket is compatibel met Workspace ONE Access. Wanneer u een Windows-applicatie vastlegt, wordt door de standaardinstellingen tijdens het ThinApp-proces voor vastleggen en bouwen een pakket gemaakt dat niet via Workspace ONE Access kan worden gedistribueerd en beheerd. U maakt een ThinApp-pakket dat Workspace ONE Access kan distribueren en beheren door de juiste parameters in te stellen tijdens de aanpassings- en bouwprocedures. Raadpleeg de documentatie voor VMware ThinApp voor uitgebreide informatie over ThinApp-functies en de juiste parameters om een pakket te maken dat compatibel is met Workspace ONE Access.