U kunt een ThinApp-pakket dat niet compatibel is met Workspace ONE Access converteren naar een pakket dat Workspace ONE Access kan verspreiden en beheren. U kunt een van de volgende methoden gebruiken: gebruik de ThinApp 4.7.2-opdracht relink, bouw het pakket opnieuw op op basis van de ThinApp-projectbestanden nadat u het Package.ini-bestand van het project hebt bewerkt en de noodzakelijke Workspace ONE Access-parameters hebt toegevoegd, of pas de juiste Workspace ONE Access-instellingen die zijn geselecteerd in het ThinApp Setup Capture-programma toe in de Windows-applicatie.

Opmerking: Een ThinApp-pakket dat compatibel is met Workspace ONE Access kan alleen worden gebruikt voor een Workspace ONE Access-implementatie. Alleen Workspace ONE Access-gebruikers die de applicatie Workspace ONE Access Desktop hebben geïnstalleerd, kunnen deze geschikte pakketten starten en uitvoeren. Wanneer het ThinApp-pakket wordt uitgevoerd, wordt er een DLL met een specifieke naam geladen, en wordt die DLL gebruikt om de rechten van de gebruiker voor Workspace ONE Access te verifiëren. Omdat de DLL in de applicatie Workspace ONE Access Desktop is geïnstalleerd, kunnen dergelijke ThinApp-pakketten alleen worden uitgevoerd op Windows-systemen waarop de applicatie Workspace ONE Access Desktop is geïnstalleerd.

Voorwaarden

Controleer of u toegang hebt tot de noodzakelijke items voor de door u gekozen methode.
 • Als u de opdracht relink gebruikt, controleert u of u over de uitvoerbare bestanden voor het ThinApp-pakket dat u wilt converteren en de ThinApp 4.7.2-applicatie relink.exe beschikt.
 • Als u het Package.ini-bestand van het ThinApp-project bijwerkt en het pakket opnieuw opbouwt, controleert u of u over de benodigde projectbestanden beschikt voor het ThinApp 4.7.2-programma om het pakket opnieuw op te bouwen.
 • Als u de Windows-applicatie aanpast, controleert u of u over het ThinApp 4.7.2 Setup Capture-programma en het installatieprogramma van de applicatie beschikt, en over andere items die het programma nodig heeft om de applicatie aan te passen. Zie de Gebruikershandleiding van ThinApp voor meer informatie.

Controleer of u toegang hebt tot de ThinApp-netwerkshare die wordt gebruikt door Workspace ONE Access en of u submappen kunt maken en er bestanden naartoe kunt kopiëren.

Procedure

 • Maak met behulp van een versie van het ThinApp-programma dat wordt ondersteund door Workspace ONE Access een compatibel ThinApp-pakket door middel van een van de beschikbare methoden.
  Optie Beschrijving
  Gebruik de opdracht relink -h. De relink -h -opdracht gebruiken is de eenvoudigste methode. U moet het programma relink.exe van ThinApp 4.7.2 of hoger gebruiken. Gebruik deze methode in een van de volgende situaties:
  • U kunt de methode voor opnieuw opbouwen niet gebruiken, omdat u geen projectmap hebt.
  • Setup Capture gebruiken om de applicatie aan te passen, zou te lang duren.
  • U beschikt niet over de vereiste applicatie-installer om de applicatie aan te passen met Setup Capture.
  Opmerking: De ThinApp-runtime wordt altijd bijgewerkt wanneer u de opdracht relink -h uitvoert op een ThinApp-pakket.

  U kunt de relink-opdracht uitvoeren vanuit de directory ThinApp Program Files om hulp te krijgen bij de syntax van de opdracht.

  Als u een compatibel pakket wilt maken, gebruikt u de basissyntax van de opdracht:

  relink -h uitvoerbare-map/*.*

  Hierbij is uitvoerbare-map een map die de uitvoerbare bestanden bevat van het ThinApp-pakket dat u wilt bijwerken.

  Belangrijk: Wanneer u de opdracht relink gebruikt, kunt u deze niet rechtstreeks verwijzen naar de map of het pakket met uitvoerbare bestanden in de netwerkshare die wordt gebruikt voor de ThinApp-pakketten in de Workspace ONE Access-omgeving. De opdracht converteert de oude uitvoerbare bestanden naar BAK-bestanden wanneer de ThinApp-runtime wordt bijgewerkt, en schrijft zowel deze BAK-bestanden als de nieuwe bestanden naar de map. Omdat doorgaans niet naar de netwerkshare kan worden geschreven, moet u punten opnieuw koppelen aan een kopie van de map met uitvoerbare bestanden.

  Andere gebruiksscenario's voor de relink-opdracht worden behandeld in het artikel in de VMware-kennisdatabase op http://kb.vmware.com/kb/2021928.

  Werk het bestand Package.ini handmatig bij met de noodzakelijke parameters, en bouw vervolgens het pakket opnieuw op. Gebruik deze methode wanneer u niet over de applicatie-installer voor de aanpasprocedure beschikt, wanneer u wilt voorkomen dat de instelling vooraf moet worden uitgevoerd, wat vereist is voor het aanpassen van de applicatie, of wanneer u meer functies van een nieuwere ThinApp-versie wilt toevoegen dan wat de relink-opdracht kan bieden. Omdat er voor het opnieuw opbouwen van een pakket wijzigingen in het bestandssysteem en het register moeten worden doorgevoerd die beschikbaar zijn in een nieuwe versie van ThinApp, zouden deze wijzigingen worden gedetecteerd bij een nieuwe opbouw, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe ThinApp-versie een nieuwe Package.ini-parameter heeft die u wilt instellen.
  Voeg in het gedeelte [Build Options] van het Package.ini-bestand de volgende parameters toe:
  ;--- VMware Identity Manager Parameters ---
  AppID=genid
  NotificationDLLs=hzntapluginlugin.dll
  hzntaplugin.dll is de DLL die de ThinApp-runtime aanroept om de rechten van de Workspace ONE Access-gebruiker voor het gebruik van de gevirtualiseerde applicatie te controleren.

  Optioneel kunt u de HorizonOrgURL-parameter invoegen en deze instellen op uw volledig gekwalificeerde Workspace ONE Access-domeinnaam.

  Pas deze aan met behulp van Setup Capture en selecteer de noodzakelijke Workspace ONE Access-instellingen. Gebruik deze methode wanneer u de voorkeur geeft aan het aanpassen van de applicatie in plaats van een van de overige methoden te gebruiken. Als u een compatibel pakket wilt gebruiken met behulp van ThinApp Setup Capture, selecteert u de juiste instellingen in de wizard om het pakket te beheren met Workspace ONE Access tijdens de aanpassingsprocedure. Zie de Gebruikershandleiding van ThinApp voor meer informatie over de aanpassingsprocedure.

resultaten

U heeft een reeks bestanden (EXE-bestanden, en eventueel DAT-bestanden) voor een ThinApp-pakket dat Workspace ONE Access kan verspreiden en beheren.

Volgende stappen

Zie Maak een netwerkshare voor ThinApp-pakketten die worden beheerd door Workspace ONE Access voor de stappen om ThinApp-pakketten toe te voegen aan de netwerkshare.