Wanneer u in Workspace ONE Access Verify (Intelligent Hub) als tweede type verificatie vereist om toegang te krijgen tot apps die zijn beperkt, moet u applicatiespecifiek toegangsbeleid maken met regels die met twee verificatiemethoden zijn geconfigureerd. Nadat u de eerste verificatiemethode hebt toegevoegd, voegt u Verify (Intelligent Hub) toe als tweede verificatiemethode in de regel.

Wanneer gebruikers toegang tot een applicatie aanvragen vanaf een apparaat, wordt ter goedkeuring een verificatiemelding verzonden naar de door gebruikers beheerde of geregistreerde mobiele apparaten. Nadat ze de aanvraag op een aangewezen apparaat hebben goedgekeurd, hebben ze toegang tot de app vanaf het oorspronkelijke apparaat.

Opmerking: Voeg een webbrowserregel toe aan het standaardtoegangsbeleid om de toegang tot de Hub-catalogus te beheren met Verify (Intelligent Hub). Zie Verify-verificatie (Intelligent Hub) verplichten om toegang te krijgen tot de Workspace ONE Hub-catalogus (alleen in de cloud)

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar Resources > Beleidsregels in de Workspace ONE Access-console en klik op BELEID TOEVOEGEN.
 2. Geef het beleid een naam op de pagina Definitie. Klik op Volgende.
 3. Voeg in de sectie Van toepassing op de beperkte apps toe die een tweede verificatie vereisen met Verify (Intelligent Hub) om er toegang tot te krijgen.
 4. Klik op de pagina Configuratie op + BELEIDSREGEL TOEVOEGEN.
  Optie Beschrijving
  Als het netwerkbereik van een gebruiker Selecteer het netwerkbereik.
  is en de gebruiker probeert inhoud te openen van Selecteer het apparaattype.
  en de gebruiker behoort tot de groepen Als u deze toegangsregel wilt toepassen op specifieke groepen, zoekt u naar de groepen in het zoekvak.

  Als geen groep is geselecteerd, is het toegangsbeleid van toepassing op alle gebruikers.

  Dan voert u deze actie uit Selecteer Verifiëren met...
  dan kan de gebruiker verifiëren met behulp van Configureer de volgorde van de verificatiemethoden.
  1. Selecteer de eerste verificatiemethode die moet worden gebruikt.
  2. Klik op + en selecteer Verify (Intelligent Hub) als tweede verificatiemethode.
  Als voorgaande verificatiemethode mislukt of niet toepasselijk is Configureer zo nodig alternatieve verificatiemethoden.
  Herverifiëren na: Selecteer de sessieduur waarna gebruikers zich opnieuw moeten verifiëren.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op BELEIDSREGEL TOEVOEGEN om een regel toe te voegen voor andere apparaattypen en configureer de regel.
 7. Klik op VOLGENDE.
 8. Controleer de verificatievolgorde op de pagina Configuratie. U kunt de rijen met regels verslepen om de volgorde te wijzigen waarin regels worden toegepast.

resultaten

Nadat de verificatieregel voor Verify (Intelligent Hub) is geconfigureerd en gebruikers toegang tot een beperkte app krijgen, wordt een verificatiemelding verzonden naar de door hun beheerde of geregistreerde mobiele apparaten. Als ze meer dan één beheerd of geregistreerd apparaat hebben, wordt ze gevraagd een apparaat aan te wijzen waarop ze de verificatiemelding zullen ontvangen.