Geef in de Workspace ONE Access-console de informatie op die nodig is om verbinding te maken met uw Active Directory en selecteer de gebruikers en groepen om te synchroniseren met de Workspace ONE Access-directory.

De verbindingsopties van de Active Directory zijn Active Directory via LDAP of Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie. De verbinding Active Directory via LDAP ondersteunt de opzoekfunctie DNS Service Location.

Voorwaarden

 • Installeer de Directorysynchronisatieservice, die beschikbaar is als onderdeel van de Workspace ONE Access Connector versie 20.01.0.0 of hoger. Zie VMware Workspace ONE Access Connector installeren en configureren voor meer informatie.

  Als u de gebruikersverificatieservice wilt gebruiken om gebruikers van de directory te verifiëren, installeert u ook het onderdeel gebruikersverificatieservice.

 • Selecteer welke gebruikerskenmerken verplicht zijn en voeg zo nodig extra kenmerken toe op de pagina Gebruikerskenmerken in de Workspace ONE Access-console. Zie Gebruikerskenmerken beheren in Workspace ONE Access.
 • Maak een lijst met de Active Directory-gebruikers en -groepen die u vanuit Active Directory wilt synchroniseren. Groepsnamen worden onmiddellijk gesynchroniseerd naar de directory. Leden van een groep worden niet gesynchroniseerd tot de groep rechten heeft voor bronnen of is toegevoegd aan een beleidsregel. Gebruikers die zich moeten verifiëren voordat groepsrechten worden geconfigureerd, moet worden toegevoegd tijdens de oorspronkelijke configuratie.
 • Voor Active Directory via LDAP is onder andere de Base DN vereist en de Bind-gebruiker DN en het wachtwoord.

  De Bind-gebruiker moet de volgende machtigingen in Active Directory hebben om toegang te verlenen aan gebruikers en groepsobjecten:

  • Lezen
  • Alle eigenschappen lezen
  • Leesmachtigingen
  Opmerking: U wordt aanbevolen een Bind-gebruikersaccount te gebruiken met een wachtwoord dat niet verloopt.
 • Voor Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie heeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig van de Bind-gebruiker die is gemachtigd om gebruikers en groepen voor de vereiste domeinen op te vragen.

  De Bind-gebruiker moet de volgende machtigingen in Active Directory hebben om toegang te verlenen aan gebruikers en groepsobjecten:

  • Lezen
  • Alle eigenschappen lezen
  • Leesmachtigingen
  Opmerking: U wordt aanbevolen een Bind-gebruikersaccount te gebruiken met een wachtwoord dat niet verloopt.
 • Als uw Active Directory toegang via SSL/TLS vereist, zijn de tussenliggende en root-CA-certificaten van de domeincontrollers voor alle relevante Active Directory-domeinen vereist. Als de domeincontrollers certificaten hebben van meerdere tussenliggende en rootcertificeringsinstanties, zijn alle tussenliggende en root-CA-certificaten vereist.
 • Voor Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie met een configuratie van meerdere forests voor Active Directory en een lokale domeingroep met meerdere leden van domeinen in verschillende forests, moet u ervoor zorgen dat de Bind-gebruiker wordt toegevoegd aan de groep Administrators van het domein waarin zich de lokale domeingroep bevindt. Als u dit niet doet, ontbreken deze leden in de lokale domeingroep.
 • Voor Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie:
  • Voor alle domeincontrollers in SRV-records en verborgen RODC's moeten nslookup van hostnaam en IP-adres werken.
  • Alle domeincontrollers moeten via het netwerk bereikbaar zijn.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE Access-console naar de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Directory's.
 2. Klik op Directory toevoegen en selecteer Active Directory via LDAP/IWA toevoegen.
 3. Voer een naam in voor de Workspace ONE Access-directory.
 4. Selecteer het type Active Directory dat u integreert, Active Directory via LDAP of Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie.
 5. Als u Active Directory via LDAP integreert, voert u de volgende stappen uit, anders gaat u verder met stap 6.
  1. Maak in de sectie Directorysynchronisatie en -verificatie de volgende selecties.
   Optie Beschrijving
   Hosts voor directorysynchronisatie Selecteer een of meer service-instanties voor Directorysynchronisatie die u wilt gebruiken om deze directory te synchroniseren. Alle Directorysynchronisatieservice-instanties die zijn geregistreerd bij de tenant, worden weergegeven. U kunt alleen instanties selecteren die de status Actief hebben.

   Als u meerdere instanties selecteert, gebruikt Workspace ONE Access de eerste geselecteerde instantie in de lijst om de directory te synchroniseren. Als de eerste instantie niet beschikbaar is, wordt de tweede connector gebruikt, enzovoort. U kunt de lijst opnieuw rangschikken op de pagina met synchronisatie-instellingen van de directory nadat de directory is gemaakt.

   Verificatie Selecteer Ja als u gebruikers van deze directory wilt verifiëren met de gebruikersverificatieservice. De gebruikersverificatieservice moet al zijn geïnstalleerd. Als u Ja selecteert, worden de verificatiemethode wachtwoord (cloudimplementatie) en een identiteitsprovider automatisch gemaakt voor de directory.

   Selecteer Geen als u gebruikers van deze directory niet wilt verifiëren met de gebruikersverificatieservice. Als u ervoor kiest om de gebruikersverificatieservice later te gebruiken, kunt u de verificatiemethode wachtwoord (cloudimplementatie) en de identiteitsprovider handmatig voor de directory maken.

   Hosts voor gebruikersverificatie Deze optie wordt weergegeven wanneer Verificatie is ingesteld op Ja. Selecteer een of meer service-instanties voor gebruikersverificatie die u wilt gebruiken om gebruikers van deze directory te verifiëren. Alle instanties voor gebruikersverificatieservice die zijn geregistreerd bij de Tenant en die zich in de status Actief bevinden, worden weergegeven.

   Als u meerdere instanties selecteert, verzendt Workspace ONE Access verificatieaanvragen in de Round-robin-volgorde naar de geselecteerde instanties.

   Zoekkenmerk directory Selecteer het accountkenmerk dat de gebruikersnaam bevat.
  2. Als u DNS Service Location-opzoekingen voor Active Directory wilt gebruiken, maakt u de volgende selecties.
   • Schakel in de sectie Serverlocatie het selectievakje Deze directory ondersteunt DNS-servicelocatie in.

    Workspace ONE Access vindt en gebruikt optimale domeincontrollers. Als u geen gebruik wilt maken van de selectie van geoptimaliseerde domeincontrollers, volgt u stap c.

   • Als uw Active Directory toegang via SSL/TLS vereist, schakelt u het selectievakje Deze directory vereist dat alle verbindingen STARTTLS gebruiken in de sectie Certificaten in en kopieert en plakt u de tussenliggende (indien gebruikt) en root-CA-certificaten in het tekstvak SSL-certificaat.

    Voer eerst het tussenliggende CA-certificaat in en daarna het root-CA-certificaat. Zorg ervoor dat elk certificaat de PEM-indeling heeft en dat regels 'BEGIN CERTIFICATE' en 'END CERTIFICATE' erin zijn opgenomen.

    Als de domeincontrollers certificaten hebben van meerdere tussenliggende en rootcertificeringsinstanties, voert u alle tussenliggende CA-certificaatketens een voor een in.

    Bijvoorbeeld:

    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    ...
    <Intermediate Certificate 1>
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    ...
    <Root Certificate 1>
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    ...
    <Intermediate Certificate 2>
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    ...
    <Root Certificate 2>
    ...
    -----END CERTIFICATE-----
    Opmerking: Als uw Active Directory SSL/TLS vereist en u verstrekt het certificaten niet, kunt u de directory niet maken.
  3. Als u DNS Service Location-opzoekingen voor Active Directory niet wilt gebruiken, maakt u de volgende selecties.
   • In de sectie Serverlocatie controleert u of het selectievakje Deze directory ondersteunt DNS-servicelocatie niet is ingeschakeld en voert u de serverhostnaam en het poortnummer van de Active Directory in.

    Zie de sectie Multi-domein, Single Forest Active Directory-omgeving in Active Directory-omgevingen om de directory als een globale catalogus te configureren.

   • Als uw Active Directory toegang via SSL/TLS vereist, schakelt u het selectievakje Deze directory vereist dat alle verbindingen SSL gebruiken in de sectie Certificaten in en kopieert en plakt u de tussenliggende (indien gebruikt) en root-CA-certificaten van de domeincontroller in het tekstvak SSL-certificaat.

    Voer eerst het tussenliggende CA-certificaat in en daarna het root-CA-certificaat. Zorg ervoor dat het certificaat de PEM-indeling heeft en dat de regels "BEGIN CERTIFICATE" en "END CERTIFICATE" erin zijn opgenomen.

    Opmerking: Als uw Active Directory SSL/TLS vereist en u verstrekt het certificaat niet, kunt u de directory niet maken.
  4. Voer de volgende informatie in de sectie Details van BIND-gebruiker.
   Optie Beschrijving
   Basis-DN Voer de DN in vanwaar zoekopdrachten worden gestart. Bijvoorbeeld OU=myUnit,DC=myCorp,DC=com.
   Opmerking: De Base DN wordt gebruikt voor verificatie. Alleen gebruikers onder de Base DN kunnen zich verifiëren. Zorg ervoor dat de groeps-DN's en gebruikers-DN's die u later opgeeft voor synchronisatie, onder deze Base DN vallen.
   DN van Bind-gebruiker Voer het account in waarmee u kunt zoeken naar gebruikers. Bijvoorbeeld CN=binduser,OU=myUnit,DC=myCorp,DC=com.
   Opmerking: U wordt aanbevolen een Bind-gebruikersaccount te gebruiken met een wachtwoord dat niet verloopt.
   Bind-gebruikerswachtwoord Voer het wachtwoord van de bind-gebruiker in.
 6. Als u Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie integreert, voert u de volgende stappen uit.
  1. Maak in de sectie Directorysynchronisatie en -verificatie de volgende selecties.
   Optie Beschrijving
   Hosts voor directorysynchronisatie Selecteer een of meer service-instanties voor Directorysynchronisatie die u wilt gebruiken om deze directory te synchroniseren. Alle instanties voor Directorysynchronisatieservices die zijn geregistreerd bij de tenant en die zich in de status Actief bevinden, worden weergegeven.

   Als u meerdere instanties selecteert, gebruikt Workspace ONE Access de eerste geselecteerde instantie in de lijst om de directory te synchroniseren. Als de eerste instantie niet beschikbaar is, wordt de tweede connector gebruikt, enzovoort. U kunt de lijst opnieuw rangschikken op de pagina met synchronisatie-instellingen van de directory nadat de directory is gemaakt.

   Verificatie Selecteer Ja als u gebruikers van deze directory wilt verifiëren met de gebruikersverificatieservice. De gebruikersverificatieservice moet al zijn geïnstalleerd. Als u Ja selecteert, worden de verificatiemethode wachtwoord (cloudimplementatie) en een identiteitsprovider automatisch gemaakt voor de directory.

   Selecteer Geen als u gebruikers van deze directory niet wilt verifiëren met de gebruikersverificatieservice. Als u later van gedachten verandert, kunt u de verificatiemethode wachtwoord (cloudimplementatie) en de identiteitsprovider voor de directory handmatig maken.

   Hosts voor gebruikersverificatie Deze optie wordt weergegeven wanneer Verificatie is ingesteld op Ja. Selecteer een of meer service-instanties voor gebruikersverificatie die u wilt gebruiken om gebruikers van deze directory te verifiëren. Alle instanties voor gebruikersverificatieservice die zijn geregistreerd bij de Tenant en die zich in de status Actief bevinden, worden weergegeven.

   Als u meerdere instanties selecteert, verzendt Workspace ONE Access verificatieaanvragen in de Round-robin-volgorde naar de geselecteerde instanties.

   Zoekkenmerk directory Selecteer het accountkenmerk dat de gebruikersnaam bevat.
  2. Als uw Active Directory toegang via SSL/TLS vereist, schakelt u het selectievakje Deze directory vereist dat alle verbindingen STARTTLS gebruiken in de sectie Certificaten in en kopieert en plakt u de tussenliggende (indien gebruikt) en root-CA-certificaten in het tekstvak SSL-certificaat.

   Voer eerst het tussenliggende CA-certificaat in en daarna het root-CA-certificaat. Zorg ervoor dat elk certificaat de PEM-indeling heeft en dat regels 'BEGIN CERTIFICATE' en 'END CERTIFICATE' erin zijn opgenomen.

   Als de domeincontrollers certificaten hebben van meerdere tussenliggende en rootcertificeringsinstanties, voert u alle tussenliggende CA-certificaatketens een voor een in.

   Bijvoorbeeld:

   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ...
   <Intermediate Certificate 1>
   ...
   -----END CERTIFICATE-----
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ...
   <Root Certificate 1>
   ...
   -----END CERTIFICATE-----
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ...
   <Intermediate Certificate 2>
   ...
   -----END CERTIFICATE-----
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ...
   <Root Certificate 2>
   ...
   -----END CERTIFICATE-----
   Opmerking: Als uw Active Directory SSL/TLS vereist en u verstrekt het certificaten niet, kunt u de directory niet maken.
  3. Voer in de sectie Gebruikersdetails Bind de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de Bind-gebruiker die is gemachtigd om gebruikers en groepen voor de vereiste domeinen op te vragen. Voer de gebruikersnaam in als sAMAccountNaam@domein, waarbij domein de volledig gekwalificeerde domeinnaam is. Bijvoorbeeld: jjansen@voorbeeld.nl.
   Opmerking: U wordt aanbevolen een Bind-gebruikersaccount te gebruiken met een wachtwoord dat niet verloopt.
 7. Klik op Opslaan en Volgende.
 8. Selecteer op de pagina Domeinen selecteren, de domeinen indien van toepassing, en klik vervolgens op volgende .
  • Voor Active Directory via LDAP worden de domeinen vermeld en al geselecteerd.
  • Voor Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatie selecteert u de domeinen die moeten worden gekoppeld aan deze Active Directory-verbinding. Alle domeinen met een vertrouwensrelatie in twee richtingen met het basisdomein worden weergegeven.

   Als domeinen met een vertrouwensrelatie in twee richtingen met het basisdomein worden toegevoegd aan Active Directory nadat de Workspace ONE Accessdirectory is gemaakt, kunt u deze toevoegen via de pagina Synchronisatie-instellingen > Domeinen van de directory door op Vernieuwen te klikken om de meest recente lijst op te halen.

   Tip: Kies een of meer vertrouwde domeinen in plaats van alle domeinen tegelijk te selecteren. Dit zorgt ervoor dat het opslaan van het domein geen langdurige bewerking is die mogelijk een time-out kan veroorzaken. Als u de domeinen op de juiste wijze kiest, zorgt u ervoor dat de Directorysynchronisatieservice tijd besteedt aan het oplossen van alleen één domein.
  • Als u een Active Directory via LDAP-directory maakt waarvoor de optie Globale catalogus is geselecteerd, wordt het tabblad domeinen niet weergegeven.
 9. Controleer op de pagina Gebruikersattributen toewijzen of de kenmerknamen van de Workspace ONE Access-directory zijn toegewezen aan de juiste Active Directory-kenmerken en breng zo nodig wijzigingen aan. Klik vervolgens op Volgende.
 10. Selecteer de groepen die u vanuit Active Directory wilt synchroniseren met de Workspace ONE Access-directory.
  Houd rekening met de volgende overwegingen bij het toevoegen van groepen.
  • Het is aan te raden een klein aantal groepen toe te voegen en te synchroniseren wanneer u een directory maakt. Na de eerste installatie kunt u meer groepen toevoegen.
  • Wanneer groepen worden toegevoegd en gesynchroniseerd, worden groepsnamen gesynchroniseerd naar de directory. Gebruikers die lid van de groep zijn, worden pas naar de directory gesynchroniseerd wanneer de groep rechten voor een applicatie heeft of de naam van de groep aan een toegangsbeleidsregel is toegevoegd.
   Opmerking: U kunt deze beperking overschrijven door de optie Groepsleden synchroniseren met de directory bij het toevoegen van groep in te schakelen op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Installatie > Voorkeuren.
  • Wanneer u een groep synchroniseert, worden gebruikers die geen Domeingebruikers als hun primaire groep in Active Directory hebben, niet gesynchroniseerd.
  Als u groepen wilt selecteren, kunt u een of meer groeps-DN's opgeven en de onderliggende groepen selecteren.
  1. Klik in de rij De groeps-DN's opgeven op + en voer de groeps-DN in. Bijvoorbeeld CN=gebruikers,DC=voorbeeld,DC=bedrijf,DC=com.
   Tip: Het is niet raadzaam een DN op hoog niveau in te voeren, zoals de Base DN waarin moet worden gezocht, omdat de zoekactie veel tijd in beslag neemt. Probeer een specifiekere DN in te voeren om onder te zoeken.
   Belangrijk: Geef groeps-DN's op die zich onder de Base DN bevinden die u hebt ingevoerd in het tekstvak Base DN op de pagina Directory toevoegen. Als een groeps-DN buiten de basis-DN ligt, worden gebruikers van die DN gesynchroniseerd, maar kunnen zij zich niet aanmelden.
  2. Als u alle groepen onder de groeps-DN wilt selecteren, klikt u op Alle selecteren.
   Als er groepen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de groeps-DN in Active Directory nadat de directory is gemaakt, worden de wijzigingen weergegeven in de volgende synchronisaties.
  3. Als u specifieke groepen onder de groeps-DN wilt selecteren in plaats van ze allemaal te selecteren, klikt u op Selecteren, selecteert u de gewenste opties en klikt u op Opslaan.
   Wanneer u op Selecteren klikt, worden alle groepen die in de DN zijn gevonden, weergegeven. U kunt de resultaten beperken of specifieke groepen opzoeken door een zoekterm in te voeren in het zoekvak.
  4. Schakel zo nodig de optie Geneste groepsleden synchroniseren in of uit.
   De optie Geneste groepsleden synchroniseren is standaard ingeschakeld. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden alle gebruikers die direct tot de geselecteerde groep horen, en alle gebruikers die tot de geneste groepen eronder behoren, gesynchroniseerd zodra de groep de nodige rechten heeft. Let op dat de geneste groepen niet worden gesynchroniseerd; alleen de gebruikers die tot de geneste groepen behoren, worden gesynchroniseerd. In de Workspace ONE Access-directory zijn deze gebruikers leden van de bovenliggende groep die u heeft geselecteerd om te synchroniseren.

   Als de optie Geneste groepsleden synchroniseren is uitgeschakeld, wanneer u een groep opgeeft om te synchroniseren, worden alle gebruikers gesynchroniseerd die tot die groep behoren. Gebruikers die tot geneste groepen eronder behoren, worden niet gesynchroniseerd. Het uitschakelen van deze functie is handig voor grote Active Directory-configuraties waarbij het doorkruisen van een groepsstructuur veel tijd en middelen kost. Als u deze optie uitschakelt, zorgt u ervoor dat u alle groepen selecteert waarvan u de gebruikers wilt synchroniseren.

 11. Klik op Volgende.
 12. Selecteer de gebruikers die u wilt synchroniseren.
  Houd rekening met de volgende overwegingen bij het toevoegen van gebruikers:
  • Omdat leden in groepen pas naar de directory worden gesynchroniseerd nadat de groep rechten heeft gekregen voor applicaties of is toegevoegd aan een toegangsbeleidsregel, voegt u alle gebruikers die zich moeten verifiëren toe voordat groepsrechten worden geconfigureerd.
  • De BIND-gebruiker die u hebt opgegeven in het gedeelte Bind-gegevens, wordt standaard niet gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-service. Als u de BIND-gebruiker wilt synchroniseren, voert u de gebruikers-DN op dit tabblad in. Nadat de directory is gesynchroniseerd, kunt u de rol voor de BIND-gebruiker zo nodig instellen.
  1. Klik op + en voer de gebruikers-DN's in op de rij Geef de gebruiker-DN's op. Bijvoorbeeld: CN=gebruikers,CN=Gebruikers,OU=mijnAfdeling,DC=mijnOnderneming,DC=com.
   Belangrijk: Geef gebruikers-DN's op die zich onder de Base DN bevinden die u hebt ingevoerd in het tekstvak Base DN op de pagina Directory toevoegen. Als een gebruikers-DN buiten de basis-DN ligt, worden gebruikers van die DN gesynchroniseerd, maar kunnen zij zich niet aanmelden.
  2. (Optioneel) Als u gebruikers wilt uitsluiten, maakt u filters om gebruikers uit te sluiten op basis van een gekozen kenmerk. U kunt meerdere uitsluitingsfilters maken.
   U selecteert het gebruikerskenmerk waarop moet worden gefilterd en het queryfilter dat moet worden toegepast op de waarde die u definieert.
   Optie Beschrijving
   Bevat Alle gebruikers die overeenkomen met de combinatie van kenmerk en waarde, worden uitgesloten. Bijvoorbeeld: naam bevat Jane sluit alle gebruikers met de naam Jane uit.
   Bevat niet Alle gebruikers behalve diegenen die overeenkomen met de combinatie van kenmerk en waarde, worden uitgesloten. Bijvoorbeeld: telefoonnummer bevat niet 800 alleen gebruikers uit met een telefoonnummer dat 800 bevat.
   Begint met Alle gebruikers uitsluiten waarbij de kenmerkwaarde begint met de opgegeven tekens. Bijvoorbeeld: medewerker-id begint met ACME0 sluit alle gebruikers uit die een medewerker-id hebben waarin ACME0 aan het begin van het id-nummer staat.
   Eindigt met Alle gebruikers uitsluiten waarbij de kenmerkwaarde eindigt met de opgegeven tekens. Bijvoorbeeld: e-mail eindigt met voorbeeld1.nl sluit alle gebruikers uit die een e-mailadres hebben dat eindigt op voorbeeld1.nl.
  De waarde is hoofdlettergevoelig. Gebruik de volgende symbolen niet in de waarde-string.
  • Asterisk *
  • Caret ^
  • Ronde haakjes ( )
  • Vraagteken ?
  • Uitroepteken !
  • Dollarteken $
 13. Klik op Volgende.
 14. Stel op de pagina synchronisatiefrequentie een synchronisatieplanning in om gebruikers en groepen regelmatig te synchroniseren of selecteer Handmatig in de vervolgkeuzelijst Synchronisatiefrequentie als u geen planning wilt instellen.
  De waarde is ingesteld in UTC.
  Tip: Zorg voor langere synchronisatie-intervallen dan de tijd die nodig is om te synchroniseren. Als gebruikers en groepen naar de directory worden gesynchroniseerd wanneer de volgende synchronisatie is gepland, wordt de nieuwe synchronisatie gestart direct na het einde van de vorige synchronisatie.
  Als u Handmatig wilt selecteren, klikt u op de knop Synchronisatie op de directorypagina wanneer u de directory wilt synchroniseren.
 15. Klik op Opslaan om de directory te maken of Directory synchroniseren om de Directory te maken en het synchroniseren te starten.

resultaten

De verbinding met Active Directory is tot stand gebracht. Als u op Directory synchroniseren hebt geklikt, worden gebruikers- en groepsnamen gesynchroniseerd van Active Directory naar de Workspace ONE Access-directory.

Zie 'Gebruikers en groepen beheren' in VMware Workspace ONE Access beheren voor meer informatie over hoe groepen worden gesynchroniseerd.

Volgende stappen

 • Als u de verificatie-optie op Ja instelt, wordt voor de Directory automatisch een identiteitsprovider met de naam IDP voor directorynaam en een verificatiemethode wachtwoord (cloudimplementatie) gemaakt. U kunt deze weergeven op de pagina's Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Identiteitsproviders en Ondernemingsverificatiemethoden. U kunt ook meer verificatiemethoden voor de directory maken op het tabblad Ondernemingsverificatiemethoden. Voor informatie over het maken van verificatiemethoden raadpleegt u de gids <AuthGuide>.
 • Controleer het standaard toegangsbeleid op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Beleid.
 • Controleer de standaardinstellingen voor synchronisatiebeveiligingen en wijzig die indien nodig. Raadpleeg Beveiligingen voor directorysynchronisatie instellen voor meer informatie.