Is live gegaan op 9 juni 2021

VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 2105 zijn geïntroduceerd, en de opgeloste problemen en bekende problemen.

Wanneer kan ik de nieuwste versie verwachten?

We proberen kwaliteitsproducten af te leveren en om kwaliteit en naadloze overgangen te garanderen, brengen we onze producten gefaseerd uit. Het kan maximaal vier weken duren voor elke roll-out is voltooid. Roll-out vindt plaats in de volgende fasen:

 • Fase 1: Demo en UAT's
 • Fase 2: Gedeelde SaaS-omgevingen
 • Fase 3: Specifieke recente omgevingen

Zodra onze gefaseerde implementatie is voltooid, kondigen we de algemene beschikbaarheid aan voor on-premises en beheerde gehoste klanten. Raadpleeg voor meer informatie het KB-artikel

Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021

Meer informatie over de aanstaande Apple-herfstreleases van 2021. Zie Voorbereiding op Apple-herfstreleases van 2021 voor meer informatie.

Nieuwe functies in deze versie

Console

 • Geleidelijk uitrollen van de nieuwe gegevensgestuurde gebruikersinterface voor Android- en tvOS-profielen.
  Met UEM Console, versie 2109 ziet u een nieuwe gebruikerservaring voor het snel configureren en implementeren van Android- en tvOS-profielen. Dit nieuwe gegevensgestuurde model bevat nieuwe lay-outs van dataladingen, zoekmogelijkheden en profielsamenvattingen. Met het nieuwe, gegevensgestuurde UI-framework kan VMware nieuwe profielfuncties sneller leveren. Zie Android-profielen configureren voor informatie over Android-profielen en zie Apple tvOS-profielen voor informatie over Apple tvOS-profielen.
 • Technische preview: Maximaliseer uw zoekresultaten met jokertekens in algemene zoekopdrachten in UEM.
  U kunt nu het sterretje als jokerteken gebruiken in uw algemene zoekopdrachten om uw zoekresultaten te verbeteren. Ondersteuning van jokertekens in algemene zoekopdrachten in UEM is een technische preview-functie. Functies in technische previews zijn niet volledig getest en sommige functies werken mogelijk niet naar verwachting. Deze previews helpen Workspace ONE UEM echter om de huidige functionaliteit te verbeteren en toekomstige verbeteringen te ontwikkelen. Zie Algemene zoekfunctie voor meer informatie.
 • Er is een limiet toegevoegd voor het in bulk verwijderen van toestellen.
  Er is een limiet geïmplementeerd voor het in bulk verwijderen van toestellen om te voorkomen dat u vanuit uw tenant of organisatiegroep per ongeluk meer toestellen verwijdert dan de bedoeling is. De nieuwe limiet (100 toestellen) staat standaard ingeschakeld en vereist geen wijzigingen in de systeeminstellingen.

 • Schakel de Hub Services-ervaring in of uit op elk onderliggend OG-niveau in de OG-structuur.
  Er is Hub-integratie op OG-niveau geïmplementeerdZie Inschrijfopties voor Hub-integratie instellen voor meer informatie.

Android

 • Heeft u problemen met het openen van Launcher-functies wanneer uw toestellen niet met een netwerk zijn verbonden? We hebben een oplossing. Definieer uw Launcher-profiel als profiel voor offlinemodus.
  Er is nu toegang mogelijk tot profielen voor offlinemodus wanneer het toestel offline is. Hierdoor kunt u doorgaan met uw werk, zelfs wanneer u niet kunt inloggen. Zie Launcher-profiel configureren voor meer informatie.

 • Binnenkort - Introductie van gegevensgestuurde profielen voor uw Android-toestellen - Een snellere manier om te profiteren van de nieuwe MDM-API's. 
  U zult verschillende wijzigingen zien in uw Android-profielconfiguratie, met nieuwe profiellay-outs, zoekmogelijkheden en samenvattingspagina's.

  • Het profiel voor de één-app-modus heet nu modus Taak vergrendelen, waarmee u één applicatie of een vooraf bepaalde groep applicaties kunt vastzetten op de voorgrond van de toestellauncher. U kunt applicaties toevoegen aan een toestemmingslijst en specifieke acties instellen, zoals het gebruik van de Thuisknop of Recente weergeven met een algemene actie.
  • U kunt nu opgeven of uw gebruikers de automatische invulfunctie op hun toestellen kunnen gebruiken. Sommige apps kunnen de weergaven in andere apps invullen met gegevens die eerder door de gebruiker zijn verstrekt. U kunt deze functie in- of uitschakelen in het profiel voor Beperkingen.
  • Het datum-/tijdprofiel is toegevoegd om u in staat te stellen de instellingen voor datum en tijd te configureren op Android 9+ via door Work beheerde toestellen en om te voorkomen dat de gebruiker de configuratie wijzigt.
  • Onder het profiel Beperkingen kunnen kalender-apps die in het persoonlijke profiel worden uitgevoerd nu gebeurtenissen uit de werkprofielkalender tonen. Het profiel bevat een nieuwe optie, Kalendertoegang voor meerder profielen, waarmee u dit recht kunt instellen. Dit is beschikbaar voor toestellen met Android 10 of hoger, en vereist de ondersteuning van de kalenderapplicatie om de kalendergegevens met het systeem te delen.
 • Er worden nu toestelgebaseerde accounts ondersteund die zijn ingeschreven als Bedrijfseigen persoonlijk ingeschakeld (COPE). ​
  In scenario's waarin toestellen niet aan een specifieke gebruiker zijn gekoppeld, zijn de inschrijvingsinstellingen geüpdatet met op toestel gebaseerde inschrijvingen. Dit is handig voor voorbereide inrichting voor één gebruiker wanneer toestellen zijn ingeschreven voordat ze aan de eindgebruiker worden gegeven. Als Toestelgebaseerd is geselecteerd, worden unieke, op toestelgebaseerde accounts gegenereerd op basis van de inschrijving in plaats van op basis van een bestaand beheerd Google-account in het geval de gebruiker al eerder een toestel heeft ingeschreven. Raadpleeg Inschrijving Android-toestellen voor meer informatie.
 • Wilt u zeker weten dat uw toestellen veilig zijn? Voer beveiligingsaudits uit op bedrijfseigen, volledig beheerde Android-toestellen door een beveiligingslogboek te verzamelen. 
  In de beveiligingslogboeken worden mogelijke beveiligingslekken op het toestel gerapporteerd door bepaalde activiteiten vóór en na het opstarten te rapporteren, zoals verificatiepogingen, wijzigingen in de opslag van inloggegevens, pogingen tot ADB-verbindingen en meer. U kunt deze aanvraag aanpassen in Toestelgegevens. Raadpleeg Android-apparaatbeheer voor meer informatie.
  N.B: Hiervoor is een toekomstige versie van Workspace ONE Intelligent Hub vereist. 

 • Automatische seeding van Android-fabrikanten en -modellen. 
  Android-toestelfabrikanten en -modellen worden nu automatisch aan de console toegevoegd bij inschrijving of toestelsynchronisatie.  De OEM en modellen kunnen worden gebruikt voor inschrijvingsbeperkingen, compliancebeleid en het nieuw geïntroduceerde Android OEM & Model-filter in Smart Groups.

Chrome OS

 • Plaats toestellen automatisch in de beoogde organisatiegroepen.
  Chrome OS-toestellen kunnen nu in de verwachte organisatiegroepen worden geplaatst op basis van lidmaatschap van een gebruikersgroep. De UEM-extensie voor Chrome OS zal de momenteel ingelogde gebruiker rapporteren en het toestelrecord wordt automatisch verplaatst naar de betreffende organisatiegroep.

macOS

 • Vereenvoudig de provisioning van macOS-toestellen met een nieuwe onboardingervaring na inschrijving. 
  Houd gebruikers op de hoogte van de toestelprovisioning nadat de inschrijving is voltooid, dankzij de nieuwe onboardingervaring die is ingebouwd in Workspace ONE Intelligent Hub. Nadat de inschrijving is voltooid, geeft Intelligent Hub een nieuw venster weer waarin alle binnenkomende applicatie-installaties worden gevolgd. Beheerders kunnen de ervaring in de UEM Console inschakelen en aanpassen. Zie Instellingen voor onboarding na inschrijving inschakelen voor meer informatie. 
 • Stroomlijn het inschakelen van Intelligent Hub op macOS-eindpunten.
  Het bestaande geseede profiel Privacyvoorkeuren voor macOS Intelligent Hub bevat nu ook de datalading Meldingen en de datalading Systeemextensies om automatisch alle Intelligent Hub-functionaliteit op eindpunten in te schakelen zonder dat u de profielen zelf hoeft te maken.

 • Standaardgebruikers toegang tot privacyrechten geven op macOS Big Sur. 
  Met nieuwe sleutels in het profiel Privacyvoorkeuren kunnen beheerders nu gebruikers met standaardrechten op macOS Big Sur de mogelijkheid geven om in video conference-tools services voor schermopnamen en invoerbewaking toe te staan.

 • macOS-sensoren activeren op basis van netwerk. 
  Met de nieuwe trigger voor netwerkwijzigingen kunnen beheerders nu instellen dat sensoren actief worden wanneer de netwerkstatus van het toestel verandert. Zie Een sensor voor macOS toestellen maken voor meer informatie.

Tunnel

 • Mogelijkheid tot ondersteuning voor tunneling van toestelverkeersregels voor Samba-domeinen op iOS-platform. 
  U kunt nu een regel voor Samba-domeinen toevoegen in de gebruikersinterface voor verkeersregels van het Tunnel-toestel. Deze functie wordt alleen ondersteund op het iOS-platform. Zie Verkeersregels voor toestellen maken voor meer informatie.

Windows

 • Verwelkom goedkeuringen van Windows-apps. 
  Als u Windows Hub Client versie 21.05 gebruikt, kunt u nu uw aanvragen van Windows-apps uit de Hub Catalog onderbouwen. Zie App-goedkeuringen voor meer informatie. 

 • Maak kennis met ondersteuning voor BitLocker To Go. 
  Gebruik de Workspace ONE UEM om de versleuteling van verwisselbare stations op uw Windows 10-toestellen met BitLocker verplicht te stellen.
  Selecteer in uw versleutelingsbeleid het selectievakje Ondersteuning voor BitLocker To Go inschakelen. Wanneer u ondersteuning inschakelt, ontvangen gebruikers de instructie een wachtwoord in te voeren, vindt versleuteling plaats en geeft Workspace ONE UEM de herstelsleutel voor het station in bewaring. 
  Gebruikers voeren dit wachtwoord in telkens wanneer ze het verwisselbare station op hun toestel openen. U vindt het versleutelingsprofiel in de console onder Toestellen > Profielen en resources > Profielen. Als gebruikers hun wachtwoorden vergeten, kunt u de stations herstellen met behulp van de herstelsleutel die is opgeslagen in de console op het tabblad Toestellen > Profielen en resources > Lijstweergave > Verwisselbare opslag. Als u duizenden herstel-ID's ziet, kunt u de beschikbare filterfuncties gebruiken om de exacte sleutel te vinden die u nodig heeft. 
  Zie Versleuteling voor meer informatie over deze ondersteuning. 

 • BitLocker op Windows 10-toestellen opheffen en hervatten vanaf de console.
  Gebruik het menu-item Meer acties > BitLocker opheffen of BitLocker hervatten in uw toestelrecords om uw Windows 10-gebruikers zonder recht te helpen BitLocker te bedienen. Kies ervoor een toestel op te heffen en sta toe dat er 1 tot 15 keer opnieuw wordt opgestart om onderhoud op een systeem uit te voeren, of hervat BitLocker als die op een eerder moment is opgeheven.
  Ga voor meer informatie over deze functie naar Beheer van Windows-desktopapparaten > Meer acties

 • Maak een configuratie voor het samenvoegen van een domein voor een werkgroep en maak eventueel een lokale beheerdersaccount met Workplace Join voor Windows.
  U kunt nu Workspace ONE UEM gebruiken om uw Windows-toestellen aan een werkgroep toe te voegen. Ga voor meer informatie naar Configuraties voor domein samenvoegen implementeren voor Windows Desktop.

 • Kopieer uitgangswaarden en bewerk de kopieën zonder gevolgen voor de oorspronkelijke uitgangswaarde.
  Maak kopieën van uw uitgangswaarde met dezelfde beleidsregels en waarden en pas deze aan op basis van uw vereisten. Zie Uitgangswaarden gebruiken voor meer informatie.

 • Beheerde applicaties op uw Windows 10-toestellen behouden als u de bedrijfsgegevens op het toestel wist. 
  Versnel het proces van opnieuw inschrijven van uw Windows 10-toestel voor een andere gebruiker. Zie Windows Desktop-apparatuurbeheer voor meer informatie. 

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 2105
 • AAPP-4931: Meldingen over het vervallen van provisioningprofielen mogen niet worden verzonden voor apps die buiten gebruik zijn gesteld.

 • AAPP-7488: Het verzenden van een custom toestelinformatiecommando leidt tot gegevensverlies. 

 • AAPP-10678: Kan de volledige pagina op een aan VPP gekoppelde licentiepagina niet openen.

 • AAPP-10984: Onjuist aantal SIM'S weergegeven in toestelgegevens voor iOS-toestellen. 

 • AAPP-11617: Toestelnaam is bij inschrijving niet ingesteld op de beschrijvende naam.

 • AAPP-11767: Conformiteit voor SIM wijzigen werkt niet op DualSim iOS-toestellen.

 • AAPP-11019: Wanneer een gebruiker in een DEP-profiel met een geüpload certificaat wordt geselecteerd, verwijdert de V1 fouten van gebruikers-API's en zwevende gegevens.

 • AAPP-11025: Wanneer u een VPP-app opent via de algemene zoekfunctie, is de gebruikersinterface verouderd en anders dan wanneer u de VPP-app opent in de lijstweergave Gekochte applicaties.

 • AAPP-11075: Legacy-catalogus toont onjuiste app-versie voor custom B2B-app.

 • AAPP-11143: Bij de upgrade naar een versie van UEM die verouderde certificaten heeft, worden geldige APNs voor applicatiescertificaten vervangen door ongeldige certificaten.

 • AAPP-11181: Als de statusparameter niet is opgenomen, kan de API geen toestellen ophalen met een gekochte app die is toegewezen/geïnstalleerd.

 • AAPP-11237: Netwerkbeleid met de actie roaminginstellingen wijzigen overschrijft het commando instellingen dat bij inschrijving in de wachtrij is geplaatst en bevat niet alle geconfigureerde beheerde instellingen. 

 • AAPP-11243: Kan sToken niet wissen, time-out van deviceApplication.VppAccount_Delete. 

 • AAPP-11271: Telecomgegevens gerapporteerd door iOS-toestellen worden niet opgeslagen.

 • AAPP-11303: Als de app alleen beschikbaar is in App Stores buiten de VS, wordt het tabblad/de pagina met afbeeldingen van iOS-apps in de Console niet geladen.

 • AAPP-11305: Het iOS 14-label voor gekoppelde en uitgesloten domeinen ontbreekt in het applicatie-VPN-profiel voor iOS.

 • AAPP-11434: UEM Console ondersteunt het uploaden van certificaten zonder persoonlijke sleutel voor Apple-handtekeningcertificaten.

 • AAPP-11512: Het installeren van een app met een opzoekwaarde voor app-configuraties die aanhalingstekens bevat, mislukt.

 • AAPP-11484: Wanneer een app wordt beheerd in een hogere OG, is het niet mogelijk om handmatig de applicatiebundel-ID's in te voeren voor profielen voor iOS-meldingen.

 • AAPP-11517: 'Update voltooid', 'Herstellen voltooid' en 'Toegankelijkheid' in het DEP-profiel worden altijd weergegeven als 'OVERSLAAN'. 

 • AAPP-11519: Geheugen dat is toegewezen aan opgeslagen procedure interrogator.Scheduler_SearchByDevice wordt niet gebruikt.

 • AAPP-11550: Kan de vlag 'IsManaged' niet in- of uitschakelen via de API om het profiel te maken of bij te werken.

 • AAPP-11610: Kan geen logboeken voor iOS-apps aanvragen totdat de applicatie opnieuw wordt gestart. 

 • AAPP-11625: De frequentie VppUsersSchedulerNotVisitted is zeer agressief. 

 • AAPP-11656: Er worden geen updates in toestelgegevens weergegeven voor een iOS-toestel.

 • AAPP-11678: Het iOS VPN-profiel van het type IKEv2 kan EAP-instellingen niet opslaan.

 • AAPP-11679: Bij de REST API-aanroep wordt geen Workspace ONE Assist-sessie voor de iOS-apparaten aangeroepen.

 • AAPP-11688: Klassesynchronisatie mislukt vanwege SQL-time-out.

 • AAPP-11699: De IMEI-zoekopdracht naar een digitale sim van Apple vindt het toestel niet.

 • AAPP-11714: Hoog CPU-gebruik veroorzaakt door de procedure interrogator.SelectiveApplicationList_Save_V2.

 • AAPP-11717: Voor iOS-toestellen wordt de opzoekwaarde {DeviceWLANMac} voor beschrijvende naam onjuist weergegeven.

 • AAPP-11725: iOS-updates hebben onjuiste publicatie- en vervaldatums.

 • AAPP-11731: Intelligent Hub dat via VPP is geïmplementeerd, wordt niet automatisch geïnstalleerd op toestellen die met DEP zijn ingeschreven.

 • AAPP-11745: Webclips worden niet weergegeven op gedeelde iPads.

 • AAPP-11767: Conformiteit voor SIM wijzigen werkt niet op DualSim iOS-toestellen.

 • AAPP-11746: Kan geen zoekresultaten ophalen voor specifieke gebruikers onder Toestel > Toestelupdates > iOS.

 • AAPP-11779: Intelligent Hub verzendt geen locatiegegevens en geofencing werkt niet zoals verwacht.

 • AAPP-11788: De API voor bulkverwijderingen werkt niet op toestellen die op app-niveau worden beheerd

 • AAPP-11804: Hub verzendt het onjuiste MAC-adres in een beacon-bericht.

 • AAPP-11869: PIV-D kan geen van Xtec afgeleide inloggegevens ophalen (iOS).

 • AAPP-11876: Toewijzing van openbare iOS-apps is verwijderd nadat het beschikbaarheidstype van de app is bijgewerkt naar TVOS ondersteund.

 • AAPP-11907: iOS-toestel met een actie als 'Blokkeer/verwijder beheerde' applicatie wordt niet nageleefd door de VPP-applicatie.

 • AAPP-11879: Klassesynchronisatie mislukt vanwege een SQL-exceptie.

 • AAPP-11891: iOS-toestellen in de verloren-modus geven hun locatie niet weer in de UEM Console.

 • AAPP-11896: Er worden geen pushmeldingen voor iOS-updates uitgevoerd.

 • AAPP-11916: De gebruikersinschrijving mislukt als de manager van de gebruiker meerdere UEM-accounts heeft.

 • AAPP-11938: Safari accepteert geen gebruikersnamen die een apostrof bevatten.

 • AAPP-11950: Verizon heeft een vertraging van de SelectiveAppList-steekproef gerapporteerd.

 • AAPP-12061: AAPP-12061: ClearPass SCEP in UEM-certificaten bevat slechts één SAN van een specifiek type (wanneer meerdere SAN's van hetzelfde type zijn geconfigureerd).

 • AAPP-12115: Kan een iOS-toestel onder supervisie niet verwijderen als de inschrijvingsstatus wissen geïnitieerd is.

 • AAPP-12041: Het opslaan van een custom app mislukt wanneer dezelfde openbare iOS-app op dezelfde LG aanwezig is.

 • AGGL-8011: De naam van het beheerdersaccount voor Chrome OS wordt niet gewijzigd bij een upgrade.

 • AGGL-8094: Het veld Extensiebeleid voor Chrome OS-applicatiebeheer ondersteunt slechts 10 tekens

 • AGGL-8250: Roamingbeperking werkt niet.

 • AGGL-8394: De Android-toegangscode geeft foutmelding Opslaan mislukt.

 • AGGL-8685: Het publiceren van het VMware Tunnel-profiel verloopt extreem traag wanneer in de status Wachten commando's worden toegevoegd.

 • AGGL-8774: De applicatie wordt niet verwijderd als de gebruiksvoorwaarden voor de applicatie niet worden geaccepteerd.

 • AGGL-8890: De optie Certificaat automatisch selecteren wordt genegeerd in Chrome OS.

 • AGGL-8974: De legacy-applicatiecatalogus is niet meer beschikbaar in Hub wanneer de organisatiegroepen van een toestel worden gewijzigd. 

 • AGGL-8983: Probleem met gebruikerssynchronisatie bij integratie van Chrome OS-beheer.

 • AGGL-9066: Profielen worden niet geïnstalleerd in Chromebooks na herinschrijving.

 • AGGL-9075: De geünificeerde catalogus van Intelligent Hub-services is ingeschakeld, maar is niet zichtbaar op eerder ingeschreven toestellen.

 • AGGL-9084: De beperking 'Toestaan dat persoonlijke apps gegevens delen met zakelijke apps' werkt niet zoals verwacht.

 • AGGL-9139: Per-App staat niet op de toestemmingslijst in de Tunnel-app.

 • AGGL-9155: Prestatieverbetering in het laden van pagina's met betrekking tot feedbackkanaal door gebruik te maken van bulk-API-aanroepen naar Intelligence.

 • AGGL-9194: Android 10 haalt geen registratierecords op.

 • AGGL-9314: Applicatie wordt gedownload en geïnstalleerd vanuit de Work Playstore, ondanks de verwijdering van de applicatietoewijzing.

 •  AGGL-9372: De instelling Beheerd door wordt niet gerespecteerd wanneer een openbare Android-app wordt toegevoegd.

 • AGGL-9395: Kan geen pushbericht naar Android-apparaten verzenden vanaf de pagina met app-gegevens.

 • AGGL-9506: Na selectie van de optie Importeren uit Play duurt het 8 tot 11 minuten voordat de lijst met apps in de UEM is geïmporteerd.

 • AGGL-9527: Als de vereiste Boole-waarden in de app-configuratie leeg blijven, kan een applicatie niet worden opgeslagen.

 • AGGL-9643: Tot het privacybeleid behoort ook het wissen van toestelgegevens in het werkprofiel.

 • AGGL-9658: Als een openbare app na het wijzigen van smart-groupvoorwaarden door toevoeging van een label niet wordt toegewezen, blijft deze in de Play Store staan.

 • AGGL-9714: App-catalogusprofiel komt niet aan na migratie van DA->PO.

 • AGGL-9765: Aanhoudende hoge piek in API-cluster als gevolg van AndroidWorkUtility-aanvragen.

 • AGGL-9826: Applicatie-ID en -versie worden niet weergegeven wanneer applicatieversie wordt toegevoegd.

 • AGGL-9833: Kan bepaalde openbare AE-app niet toewijzen.

 • AGGL-9867: Er wordt geen rekening gehouden met inschrijvingsbeperkingen en de door het apparaat geblokkeerde pagina wordt niet weergegeven, maar het apparaat wordt volledig ingeschreven.

 • AGGL-9873: Android-inschrijvingsproblemen met AOSP/Closed-netwerk.

 • AGGL-9946: Profielen en apps worden niet toegewezen aan de toestellen bij het uitchecken. 

 • AGGL-10003: De door Hub geregistreerde modus werkt niet voor Android-apparaten als Android Enterprise niet beschikbaar is.

 • AGGL-10018: De Hub-instellingen Telecom en Locatie worden uitgeschakeld wanneer de beheerder met custom rol Hub-instellingen wijzigt en opslaat.

 • AGGL-10020: WiFi-profiel wordt niet geïmplementeerd.

 • AGGL-10111: Kan de Microsoft Launcher-applicatie niet toevoegen aan de console wanneer EMM is geïntegreerd.

 • AMST-28531: Win32-processor werkt niet zoals verwacht wanneer er aanvragen voor meerdere CPU's zijn.

 • AMST-29552: Ook na het verwijderen van de datalading wist de datalading Gegevensbescherming het AppLocker-beleid niet.

 • AMST-28751: Tijdens de bewerking van een profiel is het mogelijk dat profiel op te slaan en te publiceren, zelfs als verplichte velden leeg zijn.

 • AMST-30814: Nieuw aangemaakte beheerdersrol met volledige machtiging geeft geen instellingen voor Windows Desktop weer.

 • AMST-30891: De opdracht "Registerbewerking" wordt in de wachtrij geplaatst voor MacOS-apparaten.

 • AMST-31061: Kan de custom configuratie-XML niet bewerken in het Windows VPN-profiel.

 • AMST-31155: F5 Edge VPN-profiel verzendt verkeerde applicatie-ID voor Windows 10.

 • AMST-31296: Het classificatietype Updates wordt verkeerd gemarkeerd in Profielen en in Toestelupdates. 

 • AMST-31376: BitLocker-sleutel ontbreekt in de UEM Console.

 • AMST-31378: TOU-problemen voor de AAD- en ADFS-inschrijvingsstroom.

 • AMST-31388: Beschrijvende naam verandert tijdens het oplossen van gebeurtenisproblemen.

 • AMST-31435: Na de 2010 Console-update naar 2101 is de gebruikerscontextopdracht vastgelopen in de wachtrij van de apparaten.

 • AMST-31450: Opnieuw instellen van BIOS-wachtwoord forceren is gewijzigd in UITGESCHAKELD en kan niet worden teruggezet naar INGESCHAKELD.

 • AMST-31460: Na het verwijderen van een profiel van een toestel geeft UEM 'Verwijderd' weer, maar geeft Intelligence 'Verwijderen niet bevestigd' weer.

 • AMST-31493: Het nalevingsbeleid voor Windows 10-toestellen werkt alleen niet voor toestellen die al zijn ingeschreven wanneer het BitLocker-beleid naar de nieuwste versie wordt geüpdatet.

 • AMST-31669: Het IP-adres van Windows 10 dat wordt weergegeven op het tabblad Netwerk is niet juist

 • AMST-31689: Beleidsstatus wordt weergegeven als 'Niet beschikbaar'.

 • AMST-31774: Detectiecriteria voor Windows-applicaties zijn verwijderd. 

 • AMST-31189: Kan voor de datalading inloggegevens voor een Windows-toestel geen profiel van het type Gedefinieerd door CA toevoegen.

 • AMST-31325: Na bewerking van een Windows Antivirus-profiel gaan de instellingen verloren.

 • AMST-31349: Voor Windows 10-toestellen is een onjuiste ADA-download-URL gesignaleerd.

 • AMST-31917: Kan BSP-apps niet importeren van exceptiepakketverwerking voor het pakkettype 'msix'.

 • AMST-31976: Intelligent Hub wordt niet afgesloten voor toestellen die zijn ingeschreven met Azure OOBE.

 • AMST-32182: De optie Toestellimiet per gebruiker in Beleid voor inschrijvingsbeperkingen werkt niet zoals verwacht bij inschrijving van een Windows systeemeigen MDM-client.

 • AMST-32402: Certificaten op Win10-toestellen in productie worden niet ingetrokken.

 • AMST-32672: Kan de Win Public-app niet verwijderen vanwege oude toewijzingsrecords in de ApplicationKiosk. 

 • AMST-32290: Bij het maken van een Windows-app met behulp van de BeginInstall-API blijft de waarde voor 'Registergegevens configureren' onder Installatievoorwaarden uitgeschakeld.

 • AMST-32433: Bij het toevoegen van een antivirusdatalading aan een bestaand profiel in Windows 10, kan DS geen installProfile bouwen.

 • CRSVC-18100: De totale aantallen Uitgangswaarden komen niet overeen met de werkelijke statusaantallen.

 • AMST-32433: DS kan installatieprofiel niet genereren wanneer een antiviruspadlading wordt toegevoegd aan een bestaand profielvenster.

 • AMST-32232: Het certificaat dat is geïnstalleerd met het SCEP-profiel, dat is geconfigureerd met de AirWatch-CA, wordt niet weergegeven op de console.

 • AMST-32574: DeviceReportedName geeft tijdelijk een onjuiste melding, waardoor certificaten die op dat moment worden gepusht een onjuiste onderwerpnaam hebben.

 • AMST-32400: De gegevensplatformservice blijft hangen.

 • ARES-13418: Custom SDK-profiel activeert geen wachtrij voor installatieprofielcommando's na het opslaan en publiceren van de wijziging.

 • ARES-14755: Het uploaden van grote .zip-bestanden (~ 3,5 GB) als interne app voor Windows werkt niet zoals verwacht. 

 • ARES-15791: Consolegebeurtenissen op de pagina Gebeurtenissen van openbare-app-gegevens geven geen gegevens weer.

 • ARES-16917: De lading van het geofencing-profiel wordt niet verwijderd wanneer het apparaatprofiel en het geofencing-gebied worden verwijderd.

 • ARES-16991: Bij aanwijzen met de muis van iOS-profieldataladingen worden geen beschrijvingen weergegeven op consoles met een versie hoger dan 20.7.

 • ARES-17094: De parameter ApplistSample vereist een volgordekenmerk om het bijwerken van waarden in de verkeerde kolommen te voorkomen.

 • ARES-17119: Exchange-instellingen zijn niet beschikbaar voor Android Notebook met AFW ingeschakeld.

 • ARES-17126: Wanneer een beheerde app met een toekomstige ingangsdatum van het tabblad Weergave toestelgegevens > Apps wordt verwijderd, werkt de app niet.

 • ARES-17211: Bulkquery vanuit Applicaties is beperkt tot 47.

 • ARES-17224: Bij gebruik van de zelfstandige Workspace ONE UEM-catalogus worden toestellen na inschrijving niet aan smart group toegevoegd.

 • ARES-17237: De opzoekvariabele "{EmailAddressPrompt}" voor het iOS EAS-profiel haalt de waarde die is opgegeven in SSP niet op. 

 • ARES-17319: Status wordt niet gerapporteerd als voltooid in Windows 10 Freestyle.

 • ARES-17338: Instellingen voor rapportabonnementen worden niet correct opgeslagen.

 • ARES-17362: Bestaande metagegevens van apps worden overschreven door de nieuwe geüploade versie.

 • ARES-17423: Kan interne applicatie niet publiceren als in de landinstelling het taaltype (Canada) wordt gebruikt.

 • ARES-17427: De optie Logboeken aanvragen is niet beschikbaar voor de app Workspace ONE Cards op de UEM Console. 

 • ARES-17502: Inconsistentie in app-grootte tussen de lijstweergave en het detailoverzicht voor interne apps.

 • ARES-17538: Schending van beperking PRIMAIRE SLEUTEL 'PK_DeviceProfileDevicePool'. Kan geen dubbele sleutel invoeren in object 'deviceProfile.DeviceProfileDevicePool'.

 • ARES-17100: Geheugen dat is toegewezen aan opgeslagen procedure deviceCommandQueue.CommandQueue_List wordt niet gebruikt.

 • ARES-17651: API-aanroep geeft een foutmelding.

 • ARES-17869: Een geseede certificaatautoriteit moet niet worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst voor Boxer CA.

 • ARES-17959: Applicatie-implementatie blijft hangen in de status In afwachting van release.

 • ARES-17987: Kan XML-configuraties niet opslaan onder custom instellingen op het SDK-profiel.

 • ARES-18167: Het rapport Applicatiegegevens per toestel bevat geen openbare (onbeheerde) apps voor persoonlijke toestellen.

 • ARES-18197: Sorteren op basis van OG-naam werkt niet op de pagina Toestellen weergeven van profielen.

 • ARES-18214: Kan IPA en APK niet bijwerken naar Workspace ONE UEM met dezelfde bundel-ID en dezelfde versie.

 • ARES-18645: Wanneer u probeert apps te verwijderen vanaf de pagina met toestelgegevens, geeft UEM de fout "Deur is vergrendeld" weer.

 • CMCM-188989: Enterprisecontent.[Content_StatusByLocationGroup_Save] vult klantschijven.

 • CMCM-188997: Kan beveiligingsinstellingen niet opslaan in gesynchroniseerde onderliggende mappen uit de bedrijfsopslagplaats.

 • CMCM-188958: Bedrijfsbestandsservers zijn niet zichtbaar als MCM-licentie wordt gebruikt.

 • CMEM-186217: Er treden fouten op bij de actie "Run Compliance" wanneer er een fout is opgetreden bij het openen van toestelgegevens.

 • CMEM-186249: De API voor Toestelbeleid rapporteert onjuiste gegevens.

 • CMEM-186289: Toestemmingslijst of weigeringslijst werkt niet goed bij onbeheerde records in de e-maillijstweergave.

 • ARES-18253: Een gebruiker heeft de berichtprompt gewijzigd in de iOS Hub post-console upgrade naar 2102.

 • CMEM-186308: Bewerking is mislukt tijdens de synchronisatie van het postvak.

 • CMSVC-14360: Ongeldige triggerschema's moeten op een nette manier worden verwerkt.

 • CMSVC-14432: CSV-injectie is toegestaan in de batchimport van gebruikers, beheerders en toestellen.

 • CMSVC-14292: Wanneer een Directory-gebruiker via batchimport aan een onderliggende OG wordt toegevoegd, wordt de op Globaal geconfigureerde standaardsjabloon verzonden.

 • CMSVC-14633: Organisatiegroep blijft hangen in 'Bezig met verwijderen'.

 • CMSVC-14673: Latentieprobleem in eindpunt GET/API/systeem/groepen/gebruikers.

 • CMSVC-14565: Storing bij zoeken naar toegewezen toestellen.

 • CMSVC-14685: Kan standaardrollen die worden beheerd binnen de globale organisatiegroep, basistoegang, externe toegang of volledige toegang niet weergeven vanaf Accounts > Gebruikers > Rollen. 

 • CMSVC-14577: Documentatie ontbreekt in SCIM-API.

 • CMSVC-14752: Kan smart groups niet verwijderen met API-aanroepen.

 • CMSVC-14795: Synchronisatie van admingebruikersgroep mislukt vanwege wijziging in ObjectGUID.

 • CMSVC-14809: Kan niet zoeken naar admingebruikers via API als de som van het aantal tekens in OG-naam en beheerdersaccount meer dan 79 bedraagt.

 • CMSVC-14814: Bij de toevoeging van een toewijzing via de lijstweergave voor toewijzingsgroepen wordt de groepsnaam QuickAddSmartGroup-OrganizationGroup-ID gebruikt.

 • CMSVC-14827: Paginanavigatie wordt grijs weergegeven.

 • CMSVC-14828: De responstijd voor een bulk-API-aanroep om gebruikers toe te voegen aan een gebruikersgroep ligt tussen 12 en 40 seconden.

 • CMSVC-14829: Kan toestel niet toevoegen als het telefoonnummer van de gebruikersaccount is ingesteld op <Onbekend>.

 • CMSVC-14872: In het gebeurtenislogboek wordt de foutmelding 'Er is een fout opgetreden' weergegeven.

 • CMSVC-14904: Beheerders met de rol Alleen-lezen kunnen labels aan toestellen toevoegen via /tags/tagid/adddevices.

 • CMSVC-14917: Het aantal lidmaatschappen van AD-gebruikersgroepen blijft verminderen zonder triggers.

 • CMSVC-14563: Fout tijdens het laden van de logingeschiedenis van beheerders.

 • CMSVC-14668: Er worden extra resources geladen wanneer de gebruiker meerdere rollen heeft toegewezen aan de beheerder.

 • CRSVC-7871: VMware AirWatch heeft een swagger-console geïmplementeerd die kwetsbaar is voor DOM XSS.

 • CRSVC-13613: Wanneer het datumbereikfilter voor toestelgebeurtenissen wordt veranderd in één week, treedt er een fout op.

 • CRSVC-15675: Kan toestelrecord niet verwijderen uit de UEM console.

 • CMSVC-14183: Gebruikersovereenkomst voor de inschrijvingsgebruiker geeft melding 'Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan'.

 • CRSVC-15472: De pagina voor frequentiebeperking in geavanceerde API-instellingen geeft een time-out.

 • CMSVC-15144: Toestellen die via Toevoegingen aan een toewijzingsgroep zijn toegevoegd, worden niet goed toegewezen aan de groepstoewijzing.

 • CRSVC-16038: De optie Tijdschema is niet beschikbaar wanneer de rolbeheerder met volledige schrijftoegang is ingelogd via de UEM console.

 • CRSVC-16702: Er wordt geen toewijzing van de interne applicatie gemaakt voor toestellen die zijn toegewezen aan een werkstroom waaruit een smart group is verwijderd.

 • CRSVC-17449: De analyse CertificateNearExpiration_quick is een langdurige query

 • CMCM-188954: SQL-time-out tijdens het bewerken en opslaan van toewijzing voor content.

 • CRSVC-17503: Kan geen SIM-kaart detecteren op de pagina Toestelsamenvatting. 

 • CRSVC-17807: CA-verbindingen mislukt.

 • CRSVC-17954: Het iOS-commando DEP MDM-inschrijving voltooid wordt niet gegenereerd.

 • CRSVC-17815: De beveiligingsinstellingen voor het inlogbericht in Uitgangswaarden breken de indeling van de zinnen in het tekstvak op.

 • CRSVC-17864: Services worden niet gestart omdat een van de geconfigureerde knooppunten in de MEM-cache is mislukt.

 • CRSVC-17870: Doordat de URL van de CDN-server op een spatie eindigt, mislukt de testverbinding.

 • CRSVC-17979: Certificaten die zijn geüpload via de API UploadSmimeCerts, mislukken regelmatig.

 • CRSVC-18017: Sjablonen geven geen VMware-afbeeldingen weer wanneer de gebruiker de e-mails ontvangt.

 • CRSVC-20900: Het toestel geeft de tussenliggende status onjuist weer.

 • AMST-31378: TOU-problemen voor de AAD- en ADFS-inschrijvingsstroom.

 • CRSVC-18862: Als u de herinstallatie van het EG-profiel forceert, krijgen andere profielen de status "In behandeling" op de Console.

 • CRSVC-18758: De installatie van het AirWatch SCEP CA-profiel mislukt op de MDM SCEP-client als de naam van het certificaatonderwerp een speciaal teken bevat.

 • CRSVC-19406: Escrow Gateway als inloggegevens bij Exchange Server-profiel.

 • CRSVC-19113: Werkstroom probeert na een fout niet opnieuw te installeren, omdat ADA niet is geïnstalleerd.

 • CRSVC-19222: Custom uitgangswaarden worden niet geïnstalleerd of worden geïnstalleerd zonder meldingen na installatievertragingen.

 • CRSVC-20047: Clientcertificaten worden niet gepusht na een upgrade naar 2102 als de sjabloon een lookup voor UserDistinguishedName bevat.

 • CRSVC-20507: iOS Boxer 21.03 haalt SMIME niet op van de Escrow Gateway.

 • CRSVC-20489: Het toestel geeft de tussenliggende status onjuist weer.

 • CRSVC-20449: App-detailsweergave > Implementatie proceskaarten geeft het werkstroomtype AWEntitySmartGroupAssignmentMap-records weer.

 • CRSVC-20614: Kan SG verwijderen die is gekoppeld aan een actieve werkstroom.

 • CRSVC-20970: Meerdere uitdagingen voor SCEP/PKI in SCEP- en EG-scenario.

 • CRSVC-18027: De status Verdacht voor Hub-geregistreerde toestellen wordt niet correct bijgewerkt op de pagina Samenvatting toestelgegevens, ondanks dat de database aangeeft dat deze niet verdacht is.

 • CRSVC-18259: Het oplossen van problemen met versleuteling of ondertekening op toestelservices, die leiden tot mislukte communicatiefouten vanwege recente wijzigingen in het .NET Framework die zijn uitgebracht als onderdeel van de meest recente Windows-updates.

 • CRSVC-21557: Kan de toestellijstweergave niet laden. 

 • ENRL-2464: Oplossing voor problemen met geheugentoewijzing in sommige databaseprocedures. 

 • ENRL-1575: Gebruikers mogen een toestel mogelijk niet inschrijven vanwege een toestel met zwevende records wanneer ze het privacyscherm verlaten.

 • ENRL-1841: Als een gebruikersnaam voor de inschrijving een e-mailadres is, wordt de inschrijvingsbeperking niet toegepast.

 • ARES-18649: App wordt niet weergegeven in de catalogus voor de gebruiker die geen lid is van de UserGroup die is toegevoegd aan de applicatiegroep Denylist.

 • ENRL-2420: Toestelrecords op de toestemmingslijst worden na 90 dagen verwijderd voor Windows 10-apparaten.

 • ENRL-2546: De melding dat het toestel is geblokkeerd door een inschrijvingsbeperking wordt af en toe niet naar de gebruiker verzonden wanneer het toestel niet kan worden ingeschreven.

 • ENRL-2465: Oplossing voor problemen met geheugentoewijzing in sommige databaseprocedures.

 • ENRL-2591: Wanneer het formaat van de beschrijvende toestelnaam is ingesteld op DeviceReportedName, wordt de beschrijvende naam onjuist weergegeven.

 • ENRL-2653: Als er beperkingen op basis van besturingssysteemversie aanwezig zijn, kunnen toestellen mogelijk niet opnieuw worden ingeschreven nadat het besturingssysteem van het toestel is geüpgraded.

 • ENRL-2655: De instelling Toewijzing van gebruikersgroep overschrijft de instelling in de onderliggende OG, ook al is deze ingesteld om de instelling van de bovenliggende OG over te nemen.

 • FCA-194914: De balken op het dashboard die aantallen weergeven, worden in zwart weergegeven in plaats van in verschillende kleuren.

 • FCA-195356: Kan Hub Services niet opnieuw configureren.

 • FCA-195413: Bij toevoeging van een toestel aan nieuwe directorygebruikers wordt de lijst met OG's niet weergegeven.

 • FCA-195540: Kan niet-ingeschreven toestellen niet verwijderen van de pagina Toestelgegevens of de toestellijstweergave.

 • FCA-194998: API-aanroep om toestellen in bulk te verwijderen.

 • FCA-195447: Kan geen actie uitvoeren vanaf de pagina met toestelgegevens bij het gebruik van Internet Explorer.

 • FCA-195752: API V3 GET/devices/search retourneert de toestel-ID altijd als 0.

 • FCA-194943: Kan applicatie niet uploaden als inactieve consolesessie is ingesteld op 15 minuten.

 • FCA-195828: Onjuiste telling in bevestigingsvenster na selectie van alle toestellen.

 • FCA-195875: Aantal toestellen onjuist voor automatisering.

 • FCA-195530: Kan niet alle beschikbare licenties voor VPP-applicaties toewijzen.

 • FCA-197169: Bulk-SMS werkt niet.

 • AMST-32458: Migratiescript om ontbrekende herstelsleutels in te voegen uit de tabel DiskEncryptionSample.

 • FCA-196233: Zwakte gemeld met de UEM Console, versie 2010.

 • FCA-196507: Beheerder wordt automatisch uitgelogd uit de UEM Console wanneer de time-out voor de inactieve sessie verloopt, ook al is de beheerder nog steeds ingelogd.

 • FCA-196508: Beheerder heeft XSS opgeslagen in Workspace ONE UEM.

 • FCA-196729: In de GUI wordt een onjuist bericht weergegeven met een getal in plaats van de verwachte productnaam.

 • FCA-196233:  Zwakte gemeld in de UEM console versie 2010.

 • FCA-197141: De waarde voor de tijdzone wordt niet bijgewerkt.

 • FCA-197236: Workspace ONE Express heeft geen privacyoptie om locatiegegevens te verzamelen en weer te geven. 

 • FCA-197012: Extern gemelde beveiligingszwakte in WorkspaceOne REST API Endpoint DDoS.

 • FCA-197258: Een niet-documenteerde 204-code "leeg antwoord".

 • INTEL-29749: Het veld Naam fabrikant wordt niet op alle toestellen ingevuld.

 • MACOS-1699: De gegenereerde XML heeft een lege array voor de sleutel OnDemandRules voor het VPN-type F5 Access.

 • MACOS-1912: Bij het configureren van twee netwerkdataladingen in een profiel verliest de eerste datalading de gegevens van het verificatiecertificaat wanneer dit wordt opgeslagen.

 • MACOS-1965: Sensoren retourneren geen gegevens naar de UEM console.

 • MACOS-1972: AvailableOSUpdate-query voorkomt updates naar macOS 11.2.

 • MACOS-1964: Valideer de sensortoewijzings-API om SCHEDULEANDEVENT voor de Windows-sensortoewijzing te verwerken.

 • MACOS-2209: Optie 'Intelligent Hub voor macOS installeren' is niet beschikbaar. 

 • PPAT-8508: Kan de tunnelconfiguratie niet opslaan.

 • PPAT-8563: De installatie van het VPN-profiel mislukt wanneer het toestel is ingeschreven bij de onderliggende OG.

 • PPAT-8598: Migratiescript mislukt tijdens uitvoeren van DB-installatieprogramma.

 • PPAT-8734: Kan VPN-profiel voor andere verbindingstypen niet kopiëren.

 • PPAT-9085: Het Tunnel Server- of Client-certificaat retourneert een ongeldige datum in de console.

 • RUGG-7423: Inconsistentie in filterpersistentie voor interne en openbare apps.

 • RUGG-8682: Bestanden worden willekeurig verwijderd uit een bestand of actie.

 • RUGG-9351: Het totale toegewezen aantal voor een product via een API-aanroep is 0 op UEM 20.5 en hogere versies.

 • RUGG-9357: Bij het klikken op de afhankelijkheidsknop op een product wordt een foutmelding weergegeven.

 • RUGG-9433: Het uitschakelen van Afgeschermde actie voor 'Taaklogboekniveau overschrijven' werkt niet.

 • RUGG-9520: Productlevering wordt gestopt of er zijn niet-verwerkte CSI-items.

 • RUGG-9577: Kan Windows Remote Assist niet starten in een onbeheerde modus met app-versie 2011 op met AAD gekoppelde systemen.

 • RUGG-9579: De onbeheerde modus is niet beschikbaar voor computers met samengevoegde domeinen in Windows 10.

 • RUGG-9591: De pagina Lijstweergave voor producten wordt niet geladen bij het selecteren van een filter.

 • RUGG-9680: Het aantal applicatietoewijzingen wordt niet ingevuld in het app-raster Producten. 

 • RUGG-9711: De QR-inschrijvingsconfiguratie voor Android Rugged geeft gebruikers van Global weer.

 • CRSVC-20614: Kan SG verwijderen die is gekoppeld aan een actieve werkstroom.

 • RSVC-20489: Het toestel geeft de tussenliggende status onjuist weer.

 • CMSVC-15106: Smart groups staan associatie met directorygebruikers of gebruikersgroepen van een bovenliggende organisatiegroep toe wanneer de LDAP-machtiging is ingesteld op "Overschrijven".

 • CMSVC-15105: Basisgebruikers en AuthProxy-gebruikers zijn gemaakt met niet-NULL LDAPDefinitionID. 

 • AMST-32917: Windows Desktop-app die via BSP is toegevoegd, kan niet op het apparaat worden geïnstalleerd.

 • AGGL-10237: Bij Hub geregistreerde Android-toestellen kunnen geen niet-werkeigen Google Play-apps installeren.

 • AGGL-10264: Toewijzingen van via Hub geregistreerde Android-apps worden niet bijgewerkt na inschrijving.
   

 • AGGL-10327: Probleem met een op netwerk-IP-bereik gebaseerde organisatiegroeptoewijzing voor apparaten. 

 • AMST-33118: Bij het laden van een toewijzing treedt een fout op wanneer de naam van de toewijzing groter is dan 64 tekens.

 • ARES-18659: Kan Tunnel-profielen niet bewerken.

 • CMSVC-15170: Directorytestverbinding mislukt met Kerberos.

 • ENRL-2857: Kan macOS Big Sur-apparaten niet inschrijven als een beperkingsbeleid voor de OS-versie is geconfigureerd.

 • FCA-196939: Bulkactie in de toestellijstweergave wordt niet voor alle toestellen verwerkt.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.1
 • AAPP-12239: Kan geen interne apps installeren op Mac-apparaten na het upgraden van de console.

 • AGGL-10259: Kan ladingsprofiel voor toegangscode niet bewerken voor AFW-profiel in DDUI.

 • AGGL-10243: De opzoekwaarde DeviceSerialNumber wordt niet correct opgelost in de commando-XML.

 • AMST-33026: Exporten van toestellijstweergave veroorzaken een time-out.

 • ARES-18815: ARP werkt niet zoals verwacht na de tweede trigger.

 • CMSVC-15172: Directorygebruikers moeten niet worden gemaakt vanuit onderliggende OG's als de LDAP onderliggende machtiging is ingesteld op Alleen overschrijven op de bovenliggende OG.

 • CMSVC-15174: Met smart groups kunnen gebruikers van een bovenliggende organisatiegroep worden gekoppeld aan directory-gebruikers.

 • CMSVC-15176: Basisgebruikers en AuthProxy-gebruikers worden gemaakt wanneer de LDAPDefinitionID niet NULL is.

 • CMSVC-15217: Directorytestverbinding mislukt met Kerberos.

 • CMSVC-15219: Beheerdersrollen hebben UI-problemen.

 • ENRL-2858: Wanneer een versiebeperkingsbeleid voor het besturingssysteem is geconfigureerd, is het niet mogelijk om MacOS Big Sur-apparaten aan te melden.

 • FCA-197663: Exporten van toestellijstweergave mislukken vanwege een time-out.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.2
 • AMST-33128: Seed de UEM-versie 2105-patch van Hub naar de UEM console. 

 • AGGL-10330: Probleem met de op netwerk-IP-bereik gebaseerde organisatiegroeptoewijzing voor apparaten. 

Problemen opgelost in patch 21.5.0.3
 • AGGL-10259: DDUI voor AFW-profiel: Kan dataladingsprofiel voor toegangscode niet bewerken.

 • AGGL-10315: Bij Hub geregistreerde Android-toestellen kunnen geen niet-werkeigen Google Play-apps installeren.

 • AMST-33014: Windows Desktop-app die via BSP is toegevoegd, kan niet op apparaat worden geïnstalleerd.

 • AMST-33019: Hoge SQL wacht en blokkeert SQL's die worden waargenomen tijdens het uitvoeren van werkstromen en BG-belasting.

 •  AMST-33137:  Bij het laden van een toewijzing treedt een fout op wanneer de naam van de toewijzing groter is dan 64 tekens.

 • CRSVC-22437: Werkstromen houden zich niet aan tijdvensters.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.4
 • AGGL-10375: De API voor bulk setmanagedconfiguratie-toestellen is niet aangeroepen voor alle toegewezen toestellen.

 • AMST-33201: DB-upgrade mislukt.

 • ARES-19092: Upgrade van Uptime mislukt.

 • CRSVC-22713: Er zijn deadlocks opgetreden in deviceCompliance tijdens het publiceren van netwerkbeleid.

 • PPAT-9293: DB CPU werd waargenomen tijdens publicatie van iOS Tunnel-profiel.

 • RUGG-9951: Beperking van de DB-tabel in een productverstrekkendgerelateerde tabel veroorzaakt een time-out tijdens de upgrade.

 • SINST-175893: AWCM verzendt verkeerde berichten naar ACC.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.5
 • AMST-33238: Sensorgebaseerde automatisering voegt geen label toe. 

Problemen opgelost in patch 21.5.0.7
 • AGGL-10413: Sla batching voor SCEP-dataladingen over.

 • AGGL-10426: Pagina loopt vast bij het laden van een bestaand beperkingsprofiel na DDUI-migratie.

 • AMST-33308: Seed Hub naar 2105-console.

 • ARES-19367: Kan patch niet installeren in de reeds geïnstalleerde applicatie.

 • CRSVC-22821: Verlaag de beperkingslimiet van de werkstroom-selectieve status-API.

 • CRSVC-22912: SMTP werkt niet meer na de upgrade naar 21.05.

 • CRSVC-23026: Opschonen van EventLog is mislukt vanwege de nieuw toegevoegde kolom in de tabel EventLog.

 • RUGG-9935: Opschonen van locatiegroep mislukt.

 • AGGL-10410: Database-transactie veroorzaakt timeouts bij het opheffen van smart group-toewijzingen tijdens het publiceren van apps. 

Problemen opgelost in patch 21.5.0.8
 • ARES-19728: Geheugenlek op NullResponseHandler van AirWatch custom rapporten-entiteit.

 • CRSVC-23116: DB-time-outs tijdens prestatiestests van opgeslagen procedure.

 • ENRL-2968: Kan macOS niet inschrijven als DEP en Okta zijn geconfigureerd.

 • RUGG-10010: Kan geen inschrijving met QR-code maken voor gebruikers uit OG van hoger niveau.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.9
 • CMSVC-15364: Kan AD-beheerdersaccount niet maken in de onderliggende OG.

 • AAPP-12433: Maak gebruik van Content Metadata API om applicatiegegevens op te zoeken tijdens het toevoegen van publieke iOS-apps.

 • AGGL-10481: Profielen worden niet toegepast op het toestel.

 • AAPP-12411: Het iOS WiFi-profiel maakt een lege sleutel voor TLSTrustedServerNames.

 • AGGL-10483: Pushen van Chrome OS-certificaten ontbreekt op het toestel.

 • CMCM-189145: Content-opslagplaatsen worden niet weergegeven in de Content-app.

 • AGGL-10485: Aangepaste naamswijziging op Android-toestellen met CICO.

 • CRSVC-23258: Logboeken worden niet weergegeven.

 • AMST-33377: OOBE-inschrijving mislukt met statustraceringsprompt ingeschakeld.

 • CRSVC-22765: YATs-clients maken geen onderscheid tussen CP en Cloud.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.10
 • ENRL-3008: Er wordt een grote geheugentoewijzing waargenomen vanuit de opgeslagen procedure voor inschrijving.

 • MACOS-2451: Productprovisioning mislukt voor macOS-apparaat.

 • AGGL-10565: Kan Launcher-profiel niet bewerken in DDUI.

 • ARES-19877: Opgeslagen procedure veroorzaakt een hoge CPU-belasting op de DB-server.

 • CRSVC-23399: Verminder het genereren van DeviceWorkflowComplete-gebeurtenissen.

 • ARES-19822: Time-out van opgeslagen procedure.

 • AMST-33461: De optie Domein samenvoegen wordt niet weergegeven in de console.

 • RUGG-10070: De lengte van de LOB-gegevens die moeten worden gerepliceerd (120200) is groter dan het geconfigureerde maximum van 65536.

 • ARES-19876: Bestaande aanroep op CDN-provider mag niet uit de cache lezen bij het maken van een nieuwe blob.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.11
 • AAPP-12453: Verminder de belasting van opgeslagen procedures. 

 • AGGL-10587: PerAppVPNAssociation-toewijzing mislukt soms.

 • AGGL-10584: AFW-inschrijving mislukt met een fout.

 • AGGL-10606: Als u het rechtenprofiel opslaat, loopt de console vast (DDUI-profiel).

 • ARES-19824: Schending van beperking primaire sleutel.

 • CMSVC-15405: Wijzig de volledige synchronisatie van vIDM en plaats de DELETE-aanroep vóór de POST-aanroep.

 • AMST-33508: Seed de v2105 Patch Hub en SFD naar de UEM console.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.13
 • AMST-33652: Seed de v2105 Patch SFD naar de UEM console.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.14
 • AAPP-12466: Steekproef van iOS-applicatielijst geeft 21.04.1 Hub niet weer tijdens Hub-upgrade en veroorzaakt overtredingen van netwerkbeleid en wissen van bedrijfsgegevens.

 • AGGL-10585: Bij de migratie van DA naar DO wordt het accounttype voor gebruikersregistratie niet gehonoreerd.

 • AGGL-10603: ManagedApplicationList voor een bepaalde app ontbreekt. 

 • AMST-33590: De processorarchitectuur wordt niet bijgewerkt, ook al verzendt het apparaat deze in een steekproef.

 • INTEL-32574: Intelligence-rapport voor gebruikers is inconsistent.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.15
 • AGGL-10622: Wanneer een profiel wordt verwijderd of een certificaat wordt ingetrokken, moet de extensie het certificaat kunnen verwijderen.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.16
 • AMST-33790: Het profiel voor automatisch bijwerken van openbare apps wordt foutief gemarkeerd als "Verwijderd" op de UEM Console, maar blijft aanwezig op het apparaat.

 • CMCM-189235: Opslagplaatsen lijken in de lijst te staan, maar worden niet met Content gesynchroniseerd.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.17
 • AAPP-12655: Het bericht 'Er is een fout opgetreden' wordt tijdens de webinschrijving voor meerdere configuraties op het toestel weergegeven.

 • AGGL-10721: Android-profielen kunnen niet automatisch worden geïnstalleerd op de toestellen.

 • ARES-20311: De klant kan de lijstweergave met toestellen niet zien in de UEM console.

 • MACOS-2540: Aangepast MDM-commando verzonden naar gebruikerskanaal.

 • MACOS-2523: Houd UUID's van dataladingen voor subdataladingen consistent bij het toevoegen van nieuwe versies.

 • CRSVC-24115: Migratietool voor apparaatstatus mislukt.

 • RUGG-10172: De kolom staat geen nullen toe.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.18
 • AGGL-10712: Bedrijfsgegevens wissen op basis van netwerkbeleid wist de gegevens niet van het opnieuw ingeschreven toestel.

 • AMST-33868: Seed de v2105.5-patch van Hub naar de UEM console.

 • ARES-20312: De snelkoppeling voor de catalogus wordt niet gemaakt wanneer een zelfstandige catalogusinschrijving is gedaan.

 • FCA-199425: Verbeteringen in de opgeslagen procedures API_UserSearch en API_DeviceSearchByLGID.

 • AAPP-12658: Beschrijvende naam wordt weergegeven als opzoekwaarde {emailaddress} als wordt gezocht wanneer Hub is gesloten.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.19
 • AGGL-10757: Android Enterprise: Apps worden niet uit Play Store verwijderd wanneer niet alle apps van toepassing zijn.

 • AMST-33892: Profiel publiceren zet geen commando in de wachtrij voor de toestellen.

 • CMSVC-15676: enrollmentuserID moet worden gelogd bij het samenvoegen van gebruikersgroepen.

Versie-informatie voor 21.5.0.20-patch
 • AAPP-12845: Verwijder de logica voor opnieuw proberen om het aantal aanroepen naar de Apple-server die resulteren in de foutcode 9603, te verminderen.

Versie-informatie voor 21.5.0.22-patch
 • CRSVC-24500: Kan werkstroom niet verwijderen uit de lijstweergave voor werkstromen.

 • CMSVC-15718: De procedure Smart Group opslaan mag geen nieuwe versie maken bij elke update.

 • AMST-33997: Een nieuw gemaakt en ingeschreven apparaat, gemaakt met de Windows 10 x64-image en ingeschreven met Hub 21.5.4, verwerkt geen app-installatieopdrachten.

 • ENRL-3173: De smart groups worden niet bijgewerkt nadat de organisatiegroep van een toestel is gewijzigd op basis van het netwerkbereik.

 • CRSVC-24604: De installatie van het profiel op iOS 15 is mislukt vanwege de unieke ID.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.23
 • AGGL-10812: Seeded systeem-apps die het verbruik van kritieke DS-bandbreedte veroorzaken bij het downloaden.

 • AMST-34102: OOBE-gebruiksvoorwaarden moeten in het scherm passen.

 • AAPP-12761: Tekenreeks of binaire gegevens worden afgekapt.

 • CRSVC-24502: Voeg ondersteuning voor tolerantie bij conformiteitsevaluatie toe.

 • CRSVC-24465: De tool Toestelstatusmigratie moet worden geïmplementeerd als onderdeel van de Plannerservice.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.25
 • CRSVC-24724: Werk SkeletonProfileMaxParalellism bij naar één thread.

 • AMST-34122: Windows-update geeft aan dat afkeuring is mislukt.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.26
 • CRSVC-24751: Pulse VPN-connectiviteit mislukt sinds UEM-upgrade naar 2105 en 2107.

 • MACOS-2622: macOS bootstrap-pakket wordt niet in de wachtrij geplaatst voor installatie bij nieuwe inschrijvingen.

 • ARES-20678: Zoekwaarde in e-mailsjabloon gebruikt e-mailadres als noreply@company.com in plaats van e-mailadres voor inschrijvingsondersteuning.

 • PPAT-9919 Regelset voor toestelverkeer met poorten verschijnt leeg in de console en database.

 • FCA-199887 WiFi-IP-adres wordt niet ingevuld voor sommige toestellen in de toestellijstweergave.

 • FCA-200041: Applicatieversies in werkstromen worden niet gehonoreerd bij het terugzetten van 'Laatst beschikbare' naar een vorige versie

 • ARES-20562 Optimalisatie van EventData-gegevensrecords in de EventData-tabel met de ID's 984.

 • AMST-34163 Windows-apps worden niet opnieuw geïnstalleerd met 2105 en hoger na een bedrijfsreset.

 • AGGL-10909 Trage implementatie van een nieuwe openbare app.

 • AGGL-10842 Zebra TC52 en MC93 ontbreken in het scherm voor het maken van smart groups.

Versie-informatie voor 21.5.0.27-patch
 • CRSVC-25079: Hoog CPU-/geheugengebruik door plannerservice.

 • CMEM-186534: Het Google-mailprofiel wordt opnieuw gepubliceerd nadat iOS-toestellen zijn geüpgraded naar 14.8 en 15 (met netwerkbeleid).

Versie-informatie voor 21.5.0.28-patch
 • ARES-20842: Prestatieverbetering voor opgeslagen procedure deviceProfile.ProfileAssignment_Reconcile_V3.

 • CMSVC-15852 Profielen die zijn uitgesloten van de smart group, worden niet verwijderd na publiceren.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.29
 • AMST-34557: DS-cluster zwaar belast vanwege Windows ApproveUpdate-commando's.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.30
 • CMSVC-15864: Escalatie: API-aanroep voor smart group-zoekopdracht retourneert niet het juiste aantal uitsluitingen.   

 • INTEL-34382: Intelligence: [adp]. [CertificateListItem_DeltaExport] mislukt met een fout in de datum- en tijdconversie.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.31
 • ARES-20844: Kan geen applicaties publiceren met toewijzingsvolgorde hoger dan 255.

 • ARES-21032: Applicatiesynchronisatie stemt interne applicaties niet af voor gedeelde toestellen.

 • ARES-21034: Pagina Toestellen weergeven geeft lege resultaten.

 • CRSVC-25259: Er is traagheid van de Console gemeld door meerdere klanten, de server wordt zwaar belast.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.32
 •  AMST-34677: Seed de v2105.13 SFD in de UEM console.

 • AGGL-11028: Toestellen melden geen feedback van het app-feedbackkanaal.

 • AAPP-13148: Kan iOS-toestel met supervisie niet verwijderen uit de toestellijstweergave als de inschrijvingsstatus 'Wissen geïnitieerd' is.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.33
 • AMST-34687: Nieuwe poging van BSP-import werkt niet.

 • UM-7221: Kan een beheerdersrol in een onderliggende organisatiegroep niet wijzigen .

 • AMST-34666: Doelen voor verwijderingscommando onjuist wanneer de app uit UEM wordt verwijderd .

Problemen opgelost in patch 21.5.0.35
 • MACOS-2712: iOS-profiel met Verwijdering toestaan met verificatie kan niet worden geïnstalleerd op een toestel met supervisie.

 • PPAT-10193: Mac Tunnel-profiel wordt niet geïnstalleerd en de XML-weergave van het profiel loopt vast wanneer DTR is geconfigureerd.

 • PPAT-10227: MacOS Tunnel VPN-profiel kan niet worden geïnstalleerd .

Problemen opgelost in patch 21.5.0.37
 • CMCM-189503: Als u grote PDF-bestanden uploadt, wordt de Web Console ontoegankelijk.

 • ARES-21104: SQL-uitzonderingen - Conversie is mislukt bij het converteren van nvarchar.

 • AMST-34779: Seed de v2107.7 Patch Hub naar UEM console.

 • CRSVC-25525: Verwijder het gebruik van de versleutelde URL-queryparameter.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.38
 • CMSVC-15943: Hub Services - Kan de smart groups in de WS ONE Hub Services niet vinden tijdens het toewijzen aan de hand van sjablonen.

 • FCA-200864: Werk de SKUORDER-update-API bij zodat Freestyle basis SKU kan worden toegevoegd aan oudere UEM-versies.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.39
 • CMCM-189537: Kan de pagina met toestelgegevens voor alle Android-toestellen niet openen.

 • MACOS-2763: Profielen op nieuw ingeschreven MacBooks lopen vast terwijl de installatie in behandeling is.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.40
 • CRSVC-26377: SQL - Geblokkeerde processen op WMT PROD-DB.

 • ARES-21529: ExternalAppAssignment_ReconcileByApp Sproc geeft timeout voor toewijzing van een openbare app aan 180K apparaten.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.41
 • CRSVC-26377: SQL - Geblokkeerde processen op WMT PROD-DB.

 • ARES-21529: ExternalAppAssignment_ReconcileByApp Sproc geeft timeout voor toewijzing van een openbare app aan 180K apparaten.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.44
 • PPAT-10454: Interne SDK-app genereert foutcode:14 bij Tunnel-proxy.

 • RUGG-10569: Onderzoek of jQuery kan worden geüpgraded naar 1.12.

 • CRSVC-26774: Update de claim "org_location_group_id" zodat Customer OrganizationgroupId wordt gebruikt met Opt In - in plaats van Global OrganizationgroupId.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.45
 • FCA-201418: Kan iOS-toestelrecord niet verwijderen voor organisatiegroep met niet-geconfigureerde APNS.

 • CRSVC-26674: Optimalisatie van de opgeslagen procedure CoreAndDefaultAttributes_Update.

 • AMST-35262: Nieuw ingeschreven Windows 10-toestellen installeren de x86-versie van AppDeploymentAgent.

 • AMST-35269: Het duurt lang om het kioskprofiel te installeren op het toestel, soms dagenlang, zelfs als het toestel incheckt.

 • FCA-201546: Console-login mislukt voor directorybeheeraccount met fout 'Ongeldige verificatiegegevens' in CN135-omgeving.

 • AMST-35247: Vertraging in het verwerken van opdrachten van Windows voor het installeren/verwijderen voor applicaties en profielen.

 • CRSVC-26918: Index IX_DeviceExtendedProperties_RowVersion verwijderd.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.48
 • AGGL-11510: Toestelserienummer Android 12-profieleigenaar 'HubNoserial'.

 • RUGG-10741: Fout: schending van PRIMAIRE SLEUTEL bij bewerken/weergeven van bestaand product.

 • AMST-35626: Werk MSI-implementatieparameters bij van apps die door Windows zijn geseed.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.49
 • RUGG-10771: Verbeter de productprioriteit om commandoprioritering toe te voegen.

 • RUGG-10770: Waargenomen deadlocks in de database tijdens het verwerken van de bestanden die moeten worden geüpload naar relayserver wanneer producten worden gepubliceerd naar een groot aantal toestellen.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.52
 • RUGG-10771: Verbeter de productprioriteit om commandoprioritering toe te voegen.

 • RUGG-10770: Er zijn deadlocks opgetreden in de PE-service DevicePolicyJob_Add_V9 tijdens het publiceren van het product in WDC env.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.55
 • UM-7437: Automatische synchronisatie van LDAP-groep wordt af en toe overgeslagen voor de klant.

 • ARES-21981: Op de voorbeeldpagina van het toestel mogen alleen uitsluitingen van de huidige bewerking worden weergegeven.

 • AGGL-11710: CN1919-Android-apparaten zijn traag bij het gebruiken van opdrachten.

 • CMSVC-16057: De taakveerkracht van de planner evalueren en verbeteren in het geval van een probleem met DB-connectiviteit.

 • AGGL-11668: Chrome-URL-toestemmingslijst en -weigeringslijst werken niet op de nieuwste Chrome-versies.

 • AGGL-11714: Android 11-apparaten met Work-profiel ontvangen Android Legacy-profielen.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.56
 • FCA-202609: Het MDM-profiel wordt niet van het iOS-toestel verwijderd (het toestel wordt uitgeschakeld en later ingeschakeld) wanneer de beheerder het toestel uit de UEM console verwijdert.

 • CRSVC-29041: Kan S/MIME-profiel niet installeren vanwege de fout Certificaat wordt meer dan één keer gebruikt.

 • CMCM-189752: Het verwijderen van de ContentLockerSDKLibraryKey-systeemcode veroorzaakt een overschrijving.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.59
 • AAPP-13901: VPP-licenties worden niet ontkoppeld.

 • FCA-202900: Wissen van toestelgegevens is geïnitieerd voor toestellen, zelfs als de beheerder het verzoek midden in de procedure annuleert.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.60
 • AGGL-11976: Wissen van toestelgegevens is geïnitieerd voor toestellen, zelfs als de beheerder het verzoek midden in de procedure annuleert.

 • ARES-22121: Profile V2 Search API werkt alleen voor de toestelprofielen.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.61
 • AGGL-12015: Openbare Android-apps die zijn gepubliceerd richting meer dan 600.000 toestellen komen nooit aan op die toestellen.

 • AGGL-11996: Inschrijvingsgebruikers zijn niet beschikbaar bij het zoeken tijdens het maken van de QR-code.

 • INTEL-40017: Intelligence heeft ontbrekende gegevens met een hernieuwde synchronisatiefout.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.62
 • RUGG-11032: Vertraging in het toewijzen van producten aan Android-apparaten.

 • AGGL-12081: Goedgekeurde sim-gegevens worden niet bijgewerkt op de nieuwste UEM Console.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.63
 • AMST-36332: Link naar UEM Azure AD-integratieknop werkt niet.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.64
 • CRSVC-30307: API devices/{deviceID}/commands vereist customCommandModel-query.

 • CMCM-189865: Intelligence-| sandbox ETL-logboekenopname zeer hoog.

 • AGGL-11668: Chrome URL toestemmingslijst/URL weigeringslijst werkt niet in de laatste Chrome versies.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.65
 • CRSVC-30569: Deadlocks in stored procedures oplossen.

Problemen opgelost in patch 21.5.0.66
 • RUGG-11244: Opschonen van tabel om de identiteitskolom vrij te maken.

 • CRSVC-31187: Migratietool voor servicerechten kan geen verbinding maken met de database bij de wijziging van DB-inloggegevens.

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Console
 • CMSVC-15106: Klanten kunnen smart groups zien en maken met de gebruikers/gebruikersgroepen van de bovenliggende OG waar LDAP is geconfigureerd met de machtiging Overschrijven.

  Smart groups (op een onderliggende OG) staan directory-gebruikers van een bovenliggende organisatiegroep toe wanneer de configuratie van Directory Services is ingesteld op Alleen overschrijven. Dit gebeurt wanneer er Directory Services niet is geconfigureerd voor de onderliggende OG. 

  Er is geen noodoplossing voor dit probleem, maar als beheerders toegang willen hebben tot directorygebruikers/-gebruikersgroepen van een bovenliggende OG, moeten ze de LDAP-configuratie instellen op 'Overnemen' of 'Overnemen of overschrijven'

 • CMSVC-15111: Beheerders kunnen geen directorygebruikers of -groepen toevoegen vanuit een directory die is geconfigureerd in een bovenliggende OG waarvan de onderliggende machtiging is ingesteld op Alleen overschrijven.

  De standaardopzoekactie voor een directory is de dichtstbijzijnde OG in de hiërarchie van de huidige OG. Wanneer er een directory is geconfigureerd in de bovenliggende OG met onderliggende machtiging ingesteld op Alleen overschrijven, betekent dit dat de directory niet van toepassing is op onderliggende OG's, zelfs als ze geen directory's hebben. Voor een dergelijke configuratie willen we niet dat beheerders van een onderliggende OG directorygebruikers kunnen toevoegen uit de bovenliggende directory. Dit is momenteel mogelijk vanuit batchimport en API's

 • AGGL-10214: Klanten die profielen implementeren die gebruikmaken van toestelserienummer als opzoekwaarde, kunnen inconsistenties in de profielapplicatie op het toestel zien

  Als een profiel met een serienummer is geconfigureerd, kan de beheerder niet naar het profiel zoeken op basis van het serienummer. Er zijn inconsistenties in de manier waarop het profiel wordt toegepast op het toestel, wat kan leiden tot fouten.

  Beheerders kunnen een profiel configureren met behulp van het serienummer in de profielnaam of SSID (WiFi-profiel) of het certificaat en momenteel is er een probleem bij het opzoeken van het serienummer van het toestel, waardoor de opzoekwaarde het serienummer niet kan oplossen. Als gevolg hiervan wordt het opzoekresultaat geretourneerd als leeg. De toepassing van het profiel op Android-apparaten mislukt.

  Als noodoplossing kunnen klanten de profielen pushen zonder het serienummer als opzoekwaarde te gebruiken en kunnen ze alle andere toestelidentificaties gebruiken. 

 • ARES-17539: De opzoekvariabele "EmailAddressPrompt" voor het iOS EAS-profiel haalt de waarde die is opgegeven in SSP niet op.

  Bij gebruik van SSP wordt het opzoekveld niet opgelost. De profielentiteit met alle opgeloste opzoekwaarden is verwijderd en de entiteit wordt opnieuw geladen uit de database. Als gevolg daarvan wordt het EAS-profiel niet gevuld met gebruikersinformatie.

  Als noodoplossing kunt u installeren vanaf de beheerconsole

 • ARES-18724: Elke actie die voor een tweede of navolgende keer de verwijdering van een applicatie activeert, kan de applicatie direct van het toestel verwijderen zonder dat op goedkeuring wordt gewacht van de beveiliging tegen het verwijderen van applicaties.

  Het commando Applicatie verwijderen wordt vrijgegeven aan de toestellen zonder dat wordt gewacht op goedkeuring. 

 • CMSVC-15178: Klanten met directoryconfiguraties die gebruikmaken van de DNS SRV-functie met Kerberos-verificatie, kunnen geen LDAP-gerelateerde functionaliteit gebruiken zoals Verbinding testen, Zoeken naar directorygebruikers, Directorygebruikers toevoegen, Directorygroepen toevoegen, enzovoort.

  Het instellen van de directory met ingeschakelde Kerberos-verificatie en DNS SRV zal mislukken.

  Klanten kunnen overschakelen naar andere verificatietypen zoals Basic/NTLM of GSS-Negotiate, of DNS SRV uitschakelen en Kerberos met de hostnaam gebruiken.

 • FCA-197672: Export van toestellijstweergave kan mislukken als de geëxporteerde toestelgegevens erg groot zijn.

  Wanneer een gebruiker de toestellenlijst probeert te exporteren en de hoeveelheid gegevens die moet worden geëxporteerd erg groot is, wordt het exportproces gestart, maar mislukt dit vanwege een time-out en wordt de gebruiker gevraagd het opnieuw te proberen.

  De gebruiker kan de toestellijstweergave exporteren voor suborganisatiegroepen met minder toestelgegevens.

 • ENRL2860: Als de klant een beperkingsbeleid in de toestemmings- of weigeringslijst heeft geplaatst op basis van de OS-versie van de toestellen, worden deze beperkingen mogelijk niet gehonoreerd door de apparaten.

  UEM heeft OS-versies geseed met de indeling "OS-naam hoofdversie>.subversie>.build>". Wanneer een beleid wordt gegenereerd, slaat UEM de geseede OS-ID voor dat beleid op. Wanneer een toestel wordt ingeschreven, communiceert het de OS-versie met de tekenreeksindeling "hoofdversie>. subversie>.build>." Tijdens de inschrijving probeert UEM de versie-ID van het besturingssysteem op te lossen door eerst de OS-versie op te zoeken op basis van de geseede waarde. Het systeem lost dit nu op door een zoekbewerking met de operator "bevat" uit te voeren op de naam van de OS-versie. Als een andere OS-versie deze tekenreeks bevat, kan de onjuiste OS-versie daardoor worden gecorrigeerd.

 • AMST-35367: Kan gebruikers met verwisselbare opslag die aan het account is gekoppeld niet verwijderen en kan associatie niet verwijderen.

  UEM-gebruiker verwijderen mislukt wanneer de versleuteling van het verwisselbare station aan de gebruiker is gekoppeld. 

  Er is geen noodoplossing bekend voor dit probleem.

Windows
 • AMST-32938: De serverprestaties nemen af door de publicatie van Freestyle-werkstromen

  Tijdens het uitvoeren van een prestatietest van een grote Freestyle-werkstroom met 5 apps, 5 profielen, 5 sensoren, 5 scripts, zijn lange SQL-wachttijden en SQL-blokkeringen waargenomen. Deze waarneming is alleen gedaan toen de grote Freestyle-werkstroom werd gepubliceerd in een omgeving met een steekproefbelasting van 600.000 toestellen.

 • AMST-32922: Windows Desktop-app die via BSP is toegevoegd, kan niet op het apparaat worden geïnstalleerd.

  Het probleem doet zich voor wanneer BSP-apps worden geïmporteerd voor Windows Phone en dezelfde app wordt ondersteund op het Windows Desktop-platform en beheerders importeren voor Windows Desktop. In dat geval mislukt de installatie van de BSP-app op Windows Desktop.

Apple
 • AAPP-11689: IKEv2 VPN-profiel is niet correct geconfigureerd.

  Het iOS VPN-profiel van het type IKEv2 kan het EAP-selectievakje niet opslaan.

 • AAPP-12501: Het beperkingsprofiel wordt niet verwijderd wanneer het iOS-toestel wordt uitgecheckt.

  Profielverwijdering en -installatie vinden plaats wanneer toestellen op hetzelfde niveau worden verplaatst tijdens een check-in of wanneer ze handmatige worden verplaatst en de laatste organisatiegroep van het toestel zich niet in de hiërarchie van het profiel bevindt.

  Voer de volgende stappen uit als noodoplossing:

  1. Verplaats het profiel naar een hogere organisatiegroep.
  2. De DPDP-tabel moet worden bijgewerkt met de profielsteekproef. (De plannertaak voor steekproeven werkt de profielen van alle toestellen binnen 4 uur bij.)
  3. Nadat de steekproef is bijgewerkt in de DPDP voor alle apparaten, slaat u het profiel op en publiceert u het profiel om de profielsynchronisatie te starten en het verwijdercommando in de wachtrij te zetten.
    
Freestyle
 • ARES-17497: Als een klant commando's in een <atomic>-element voor een custom datalading opneemt, wordt de werkstroomstatus niet als voltooid gerapporteerd. De installatie van het profiel daarentegen wordt wel correct uitgevoerd. In dergelijke gevallen heeft dit alleen invloed op de rapportage van de werkstroomstatus.

  Dit probleem is specifiek voor de logica voor het genereren van SyncML in DeviceServices. Om te identificeren of het OmaDM-profiel is geïnstalleerd, wordt de SyncML bijgewerkt met knooppuntcache-commando's die de profiel-UUID bevatten. De implementatie voegt een knooppuntcache-item toe als het <atomic>-element aan het begin van de SyncML aanwezig is, maar we voegen dit knooppuntcache-item zelfs in SyncML toe als het <atomic>-element ergens in de SyncML aanwezig is.

  Als dit probleem optreedt, controleert u de custom datalading SyncML voor alle <atomic>-elementen en verwijdert u deze.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon